Min side Meld fra
Kontakt oss

Nye koronatiltak i Fredrikstad 4. til 18. januar

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksetter regjeringen forsterkede nasjonale smitteverntiltak i to uker, fra 4. til 18. januar. Fredrikstad kommune følger opp anbefalingene.

De nye nasjonale anbefalingene og reglene finner du her

Ordfører Jon-Ivar Nygård har innkalt til formannskapsmøte onsdag 6. januar klokken 13.00. Her vil den gjeldende lokale koronaforskriften og de nye anbefalingene fra regjeringen vurderes nærmere. Inntil videre gjelder både nasjonal og lokal forskrift. Der nye nasjonale regler går lenger enn den lokale forskriften, gjelder de nasjonale bestemmelsene.

- Smittesituasjonen er nå krevende, både nasjonalt og her i Fredrikstad. Innstrammingene kommer som en følge av dette. Nå må vi holde enda litt mer avstand, og begrense den sosiale aktiviteten litt ekstra, for å få tallene ned igjen. Det er krevende for oss alle, men vi må bare stå i det, om vi skal lykkes med å bekjempe smitten, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Søndag kveld 3. januar møttes kriseledelsen i Fredrikstad kommune for å gjennomgå regjeringens nye føringer. Etter konkrete vurderinger av de nye nasjonale anbefalingene, sett opp mot den lokale smittesituasjonen, ble det gjort følgende avklaringer for driften av barnehager, SFO, skoler og lokalt kulturliv i Fredrikstad:

Barnehager

Barnehagene i Fredrikstad fortsetter på gult nivå.
Dette vurderes fortløpende, opp mot smittesituasjonen i byen.
Endringer kan komme på kort varsel.

Barnehagebarn møter opp som normalt mandag 4. januar.

Skole

SFO
SFO i Fredrikstad fortsetter på gult nivå.
Dette vurderes fortløpende, opp mot smittesituasjonen i byen.
Endringer kan komme på kort varsel.

SFO har vanlig åpningstid mandag 4. januar.

Barneskolene
Barneskolen i Fredrikstad fortsetter på gult nivå.
Dette vurderes fortløpende, opp mot smittesituasjonen i byen.
Endringer kan komme på kort varsel.

1. – 4. trinn har opplæring på skolen mandag 4. januar.
5. – 7. trinn møter ikke på skolen mandag 4. januar og får sin opplæring digitalt hjemme (med unntak av Gudeberg skole og Begby skole, der elevene møter på skolen). Skolens ledelse og/eller kontaktlærere sender ut info om når elevene skal logge seg på mandag morgen. Barn med 2 foresatte i samfunnskritiske funksjoner kan, etter henvendelse fra foresatte, få sitt opplæringstilbud lagt til skolens lokaler.

Ungdomsskolene
Det innføres rødt nivå på ungdomsskolene fra mandag 4. januar til og med mandag 18. januar.
Dette er en nasjonal anbefaling.

8. – 10. trinn møter ikke på skolen mandag 4. januar og får sin opplæring digitalt hjemme. Skolens ledelse og/eller kontaktlærere sender ut info om når elevene skal logge seg på mandag morgen.

Kultur

Kulturskolen
Gruppeundervisning kan ikke gjennomføres i perioden mandag 4. januar til og med mandag 18. januar.

En til en-undervisning gjennomføres som normalt, der gjeldende smittevernregler kan ivaretas. Alternativt benyttes digitalundervisning.

Kinoen
Fredrikstad kino holder stengt fra og med mandag 4. januar til og med mandag 18. januar.

Fritidsklubber
Alle kommunale fritidsklubber stenger alle innendørsaktiviteter fra og med mandag 4. januar til og med mandag 18. januar. Alternative utendørstilbud og digitale tilbud vurderes.

Kulturhusene
Avlyser alle kommunale kulturarrangementer i perioden mandag 4. januar til og med mandag 18. januar.

Bibliotekene
Holder ordinært bibliotektilbud åpent, men avlyser alle egne arrangementer i perioden mandag 4. januar til og med mandag 18. januar. Må vurdere besøkskontroll på Østsiden bibliotek, grunnet mange barn og unge på tvers av klasser.

 

Sist oppdatert: 03. januar 2021