Min side Meld fra
Kontakt oss

Nye gebyrer for byggesaker

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Bystyret vedtok torsdag 5. mai en ny lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaker.

De nye satsene betyr at byggesaker det søkes om digitalt blir billigere, mens det for andre sakstyper blir økte gebyrer. Etatssjef for Miljø- byutviklingsetaten, Per-Erik Torp, sier at de nye satsene samsvarer bedre med ressursbruken.

– Reguleringssaker, byggesaker og delesaker er selvkosttjenester. Det betyr at kommunen kan ta betalt for hva det koster oss å utføre tjenesten. Men vi kan ikke tjene penger på det, sier Torp.

Han forteller at kommunen har gjennomgått statistikk og sine historiske data for hvor mye ressurser de bruker på de ulike sakene.

– Nå skal regningen søkere og forslagsstillere får samsvare enda bedre med tiden vi faktisk bruker på sakene, utdyper han.

Han sier at for byggesaker blir selvkostgraden hundre prosent. Det betyr at søkeren tar hele kostnaden for behandling av byggesøknaden. For reguleringsplaner blir det en selvkostgrad på 65,8 prosent. Kommunen subsidierer her i praksis 34,2 prosent av utgiftene til forslagsstiller.

– Her er tanken at kommunen ikke skal ta kostanden når noen ønsker å bygge på huset, eller bygge ny garasje. Vi skal ikke ta av kommunekassa, som finansierer helsesykepleiere, lærere og idrettsanlegg, til det. Samtidig ser vi at reguleringsplaner blir mer komplekse og kostnadskrevende. Mange av planprosessene foregår i sentrale områder som strekker seg over større mål og med flere interessekonflikter. Som kommune har vi ansvar for å legge til rette for en planstyrt utbygging gjennom reguleringsplaner, og vi oppnår flere av kommunens overordnede mål gjennom disse planprosessene. Det er derfor rimelig at kommunen også tar en del av regninga, forklarer Torp.

De nye satsene gjelder fra 5. mai 2022. Saker kommunen mottok før denne datoen, vil bli behandlet etter gebyrer vedtatt i Egenbetalingsheftet for 2022.

Se de nye satsene

Sist oppdatert: 06. mai 2022