Min side Meld fra
Kontakt oss

Nye forslag i Plan for skolebygg

Basert på fjorårets innspillsrunde har administrasjonen nå lagt fram et oppdatert forslag til Plan for skolebygg mot 2040.

Ulike alternativer til framtidig skolestruktur og skolebygg var ute på høring i 2022. Det har vært et stort engasjement, og det har kommet veldig mange gode og viktige innspill.  

Fredrikstad kommune er en vekstkommune. Elevtallet er økende i deler av kommunen, og enkelte skoler har kapasitetsutfordringer. Det er viktig at vi har en god plan, som kan bidra til en riktig dimensjonert skolekapasitet. Det vil si at vi bygger riktige bygg til riktig tid, på riktig sted, slik at elever i Fredrikstad har tilgang til tilstrekkelig med funksjonelle skoleanlegg.  

Anbefalte nye skoleanlegg og justerte skolekretser i oppdatert forslag til Plan for skolebygg mot 2040:  

  • Nylende overføres til Rekustad
  • Nytt skoleanlegg erstatter Begby 1–10
  • Borge overføres til Begby 1–10
  • Manstad overføres til Vestbygda 1–10
  • Nytt skoleanlegg (ungdomsskole) etableres på Kråkerøy nord – avlaster sentrum
  • Kretsgrensejustering mellom Cicignon og Kråkerøy u (ny)
  • Kretsgrensejustering mellom Kvernhuset og Kråkerøy u (ny)
  • Rød skole Kråkerøy flytter til anlegget som i dag benyttes av Kråkerøy u
  • Årum skole forventer vekst senere i perioden, utvidelse/nybygg vurderes  

En etablering av ny ungdomsskole på Kråkerøy nord vil bidra til å løse kapasitetsutfordringer i sentrum, og bidrar samtidig til å imøtekomme behov for økt kapasitet ved Kråkerøy ungdomsskole.  

Begby skole har behov for omfattende rehabilitering og oppgradering. Skolen er anbefalt revet og erstattet med en ny barne- og ungdomsskole. Borge barneskole foreslås slått sammen med Begby skole når nytt skoleanlegg på Begby står ferdig.  

Oppvekstutvalget behandler saken 31. mai, og behandling i bystyret er 15. juni. I saken foreslås det at planen legges ut på høring, med høringsfrist 15. september.

Borge Uskole - fasade3.jpg

Sist oppdatert: 25. mai 2023