Nye forsinkelser for veg- og baneprosjektet

Vanskelige grunnforhold gjør at kvalitetssikringen av planene for RV110 ved Grønli tar lengre tid enn antatt.

 
Forsinkelsen får også konsekvenser for planlegging av jernbanen.
Les mer på BaneNor sine sider

Sist oppdatert: 20. februar 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.