Ny varslingsordning i Fredrikstad kommune

11. februar vedtok arbeidsmiljøutvalget kommunens nye varslingsrutine, Varslingsordning for Fredrikstad kommune – beskrivelse og rutiner, etter grundig politisk behandling.

Den nye varslingsordningen innebærer at Fredrikstad kommune setter ut funksjoner og oppgaver i forbindelse med mottak, vurdering og innledende behandling av varsler til ekstern leverandør/representant, BDO AS.

Varslingsordningen skal sikre en enhetlig behandling av varslingssaker og det er forventning om at ordningen skal bidra til trygghet, ryddighet og faglig god behandling av varsler fra ansatte, og bekymringsmeldinger fra publikum.

Varslingsrutinen, 'Varslingsordning for Fredrikstad kommune – beskrivelse og rutiner', gir en beskrivelse av innretning og prinsipper for den nye varslingsordningen. Fredrikstad kommunes 'Varslingsplakat' gir en oppsummering av viktig informasjon om hvordan du kan varsle i Fredrikstad kommune.

Sist oppdatert: 02. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.