Min side Meld fra
Kontakt oss

Ny skogeier?

Er du interessert i å være med i et prosjekt om skogbruk? Sammen med andre nye skogeiere kan du få grunnleggende innføring i skogbruk, samt en arena for nettverksbygging.

Fredrikstad kommune er med i prosjektet som gjennomføres av Skogselskapet og Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Skogeierne blir tilbudt nøytral og grunnleggende informasjon om skog og skogbruk for å bidra til en aktiv og god forvaltning av både store og små skogeiendommer.

Gjennom prosjektet vil nye skogeiere bli invitert til en lokal befaring i skogen, sammen andre skogeiere med forholdsvis like forutsetninger. Her vil dere få en grunnleggende innføring i skogbruk og hvem-som-gjør-hva innenfor sektoren, men det viktigste blir trolig å skape en arena for spørsmål og god dialog – og nettverksbygging.

Klikk her for å få mer informasjon om skogkvelden. 

I etterkant av skogkvelden vil prosjektet følge opp de nye skogeierne med ytterligere motivasjon og informasjon om hvilke muligheter de har til videre kompetansebygging. Dette vil forhåpentligvis skape et varig engasjement for skogen. 

Les mer på nettsiden til Skogselskapet i Østfold.

Sist oppdatert: 16. april 2024