Min side Meld fra
Kontakt oss

Ny samhandlingssjef

Guro Steine Letting, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, blir ny samhandlingssjef med ansvar for koordineringen av kommunene i opptaksområdet mot Sykehuset Østfold.
Samhandlingssjef: Guro Steine Letting
Guro Steine Letting er ny samhandlingssjef.

– Jeg gleder meg til å ta fatt en jobben, og ser fram til spennende og utfordrende oppgaver. Jeg ser fram til å bidra til god og likeverdig samhandling mellom kommunene og sykehuset, sier Steine Letting.

Stillingen ble opprettet august 2017 etter en beslutning i rådmannsutvalget i Østfold. Samarbeidskommuner er Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Marker, Moss (Moss og Rygge), Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Vestby og Våler.

Under koronapandemien er Guro Steine Letting blitt kjent som én av Fredrikstads profilerte kommuneoverleger. Den nye samhandlingssjefen tror at erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel.

Én av tankene bak samhandlingsreformen fra 2012 var at pasienter skulle skrives ut raskere fra sykehus, og at helsetilbudet i kommunene skulle bygges opp, slik at de var rustet til å ta over behandlingen på et tidligere tidspunkt.

– Pasientene er mer pleietrengende når de skrives ut nå enn før, og medisinsk behandling som tidligere var forbeholdt sykehus gis nå i kommunene. For eksempel gis intravenøs antibiotika i kommunen, sier Steine Letting.

Stillingsstørrelsen til samhandlingssjefen er på 50 prosent. Steine Letting blir fortsatt sittende på rådhuset i stab helse og velferd, og vil jobbe 50 prosent som kommuneoverlege. Teamet består også av Berit Løkken Finess, som er tilbake i 50 prosent stilling etter permisjon, og Lise Wangberg Storhaug som er tilbake i 100 prosent stilling etter permisjon. I tillegg er Anne Kristine Nitter og Sofie Lund Danielsen kommuneoverleger i Fredrikstad.

Fredrikstad kommune har arbeidsgiveransvar for samhandlingssjefen.

– Vi er glad for at Steine Letting har takket ja til jobben, sier Janka Ekrem Holstad, direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune.

Steine Letting overtar etter Hilde Skyvulstad fra Sarpsborg kommune. Skyvulstad har begynt som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Letting er samhandlingssjef fra og med mandag 1. februar.

Sist oppdatert: 28. januar 2021