Min side Meld fra
Kontakt oss

Ny praksis på byggesak

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad kommune åpner for bygging av inntil tre boenheter uten at kravet om tilstrekkelig skolekapasitet skal vurderes.

Da Fredrikstad fikk ny arealplan i 18. juni 2020 var det med en bestemmelse om at for å få tillatelse til å bygge ny bolig utenfor sentrum, må det være tilstrekkelig skolekapasitet i området der en ønsker å bygge.  

Kommunen endrer nå denne praksisen og åpner for bygging av inntil tre boenheter uten at kravet om tilstrekkelig skolekapasitet vil bli lagt vekt på i saksbehandlingen. Leder i planutvalget Victor Kristiansen sier dette er en viktig endring. 

– I praksis betydde denne bestemmelsen byggeforbud flere steder i kommunen. Det får for store konsekvenser for enkeltpersoner, sier han.    

Store ulemper for enkelte 

Etatssjef Per-Erik Torp ved Miljø- og byutviklingsetaten forklarer at praksisen blir endret fordi det ikke har tilstrekkelig effekt, sett opp mot den store ulempen det har for den enkelte. 

– Bestemmelsen i seg selv er viktig fordi den hindrer at vi kommer i en situasjon der det bygges så mange boliger på ett sted at barn blir stående uten skoleplass i nærmiljøet. Det er på mange måter en paragraf i kommuneplanens arealdel for å sikre en god oppvekst for barna, sier Torp. 

– Når vi nå endrer praksis betyr ikke det at vi går bort fra bestemmelsen. Vi åpner for at en kan bygge inntil tre boenheter, men etablering av flere boenheter enn tre må fortsatt oppfylle kravet om skolekapasitet.  

– Når det offentlige skal regulere utviklingen må det være god balanse mellom tiltaket og effekten vi ønsker å oppnå. Vi ser nå at det å ikke tillate bygging av et mindre antall boenheter ikke kan sies å ha tilstrekkelig effekt, sett opp mot tiltakets inngripen for den enkelte, fortsetter han.    

Åpner for nye søknader 

Planutvalgsleder Victor Kristiansen sier kommunen har anbefalt flere å ikke sende inn sine søknader på grunn av bestemmelsen. Hvis noen ønsker å få sine saker vurdert nå, er tiden inne for å sende inn søknadene.  

Fredrikstad kommune jobber samtidig med en ny arealplan («rullering»). I dette arbeidet vil også bestemmelsen om vurdering av skolekapasitet bli vurdert.    

Sist oppdatert: 19. mai 2022