Ny helsevakt åpner til høsten

Innhold

Fredrikstad kommune har inngått avtaler med Våler, Råde og Hvaler kommune om samarbeid om drift av ny helsevakt, som starter opp i august.

 

 


Alle ansatte og ledere i Helse og velferd, sammen med kommunalsjefer i Våler og Råde 
Foto: Trine Sirnes/Fredrikstad kommune

Den nye Helsevakten skal motta og behandle signaler fra trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi fra hjemmeboende i kommunen og er et samarbeid mellom flere kommuner.

Tjenesten starter opp i august 2018, ved Helsehuset i Fredrikstad.

Onsdag 6. juni var ansatte og ledelse samlet til kick-off. 12 sykepleiere er ansatt i den nye responssentertjenesten. De skal ta imot, vurdere og rykke ut på utløste alarmer fra hjemmeboende i kommunen, i tillegg til å være en del av den nye trygghetspatruljen.

Velferdsteknologi

For å møte framtidens utfordringer, med et økende antall tjenestemottakere i helse- og omsorgssektoren, er det et mål at kommunene i større grad benytter velferdsteknologi som en integrert del av tjenesten.

- Dette medfører økt kompleksitet, som gjør at det er behov for å organisere og dimensjonere disse tjenestene på en annen måte enn i dag. Det er et faglig og politisk mål i Norge at velferdsteknologi skal være integrert i kommunal helse- og omsorgstjeneste innen 2020, forklarer kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold i Seksjon for helse og velferd i Fredrikstad kommune.

Ved økt bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunenes helse- og velferdstjenester, har det tvunget seg fram behov for en helsevakt/responssentertjeneste som kan motta og behandle innkommende signaler. Helsedirektoratets anbefaling på området er at kommuner søker å løse disse utfordringene i fellesskap.

Økt trygghet

Navnet Helsevakten er valgt for å tydeliggjøre hvilken sektor tjenesten gjelder, og gir et bilde på det faglige nivået som skal gjelde for tjenesten.

- Hovedmålsettingen for Helsevakten er å levere en helhetlig, serviceorientert og kvalitativt god responssentertjeneste for de samarbeidende kommunene, med høy avklaringsgrad, som kommer brukerne og hjemmetjenestene til gode, forklarer kommunalsjefen.

Helsevakten skal bidra til at innbyggerne får økt trygghet til å kunne bo lengre hjemme, ved å håndtere innkommende signaler fra ulike velferdsteknologiske løsninger i tett samarbeid med bruker og oppfølgende tjeneste i den enkelte kommune.

Ansatte ved Helsevakten skal besvare, vurdere, dokumentere og videreformidle oppdrag, der det er nødvendig, til oppfølgende tjeneste i hver enkelt kommune. Det legges opp til et tett og løpende samarbeid om tjenesten og oppfølging gjennom behandlingskjeden.

I Fredrikstad kommune etableres det samtidig en ny trygghetspatrulje på hjul, som skal rykke ut til de alarmene som må følges opp med hjemmebesøk. I tillegg skal patruljen håndtere andre uforutsette hendelser og behov i hjemmesykepleien over hele kommunen.

Smart Fredrikstad

Den nye helsevakttjenesten vil også være en løsning som faller inn under Smart Fredrikstad-programmet. Det kanskje mest innovative ved løsningen er koblingen mellom elektronisk pasientjournal (EPJ) og Helsevakten.

- Det betyr blant annet at dersom en trygghetsalarm går, vil det være lettere for Helsevakten å vurdere om utrykning er nødvendig ut fra pasientens historikk. Det kan spare kommunen for mange utrykninger. Det betyr penger spart og ikke minst mindre bilkjøring, forteller Ketil Johansen, IT-sjef i Fredrikstad kommune.

På sikt vurderes det å knytte informasjon fra helsesensorer opp mot systemet.

- Det kan være snakk om blant annet sensorer som måler blodtrykk, om det er vått i senga og oksygenopptak, avslutter IT-sjefen.

Sist oppdatert: 08. juni 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?