Ny giv for renholdsfaget

Ethvert godt vedlikehold av bygg starter med riktig renhold, sier Hanne Eriksson, renholdssjef i Fredrikstad kommune.

Sammen med Voica Imrik, bygg- og eiendomssjef, etterlyser hun mer oppmerksomhet rundt dette viktige arbeidet.

På Norsk Kommunalteknisk Forenings (NKF) nettsider får vi et flott møte med renholdssjef Hanne Eriksson, bygg- og eiendomssjef Voica Imrik, og ikke minst Wenche Jørgensen, med 20 års fartstid som renholder i kommunen

Voica-Hanne-renhold-web.jpg

(F.v. Voica Imrik, Hanne Eriksson, foto: NKF)

– Dette er en stor skare med flotte mennesker som virkelig fortjener anerkjennelse for det viktige arbeidet de utfører, sier Eriksson. Hun peker på at renholdsavdelingen er viktig for integrering og gir mange innvandrere mulighet til språklæring og kompetansebygging.

– For mange er dette den første jobben de har i Norge, og på mange måter kan du si at det er fremtidens arbeidstakere som får en god start her hos oss, legger hun til.

Rivende utvikling
– Det er en rivende utvikling, og utviklingen går fortere og fortere. Digitalisering i form av sensorer og nanoteknologi i form av selvrensende overflater er på vei inn og vil bidra til effektivisering og enda mer optimalisert renhold. For oss er det viktig å ta med oss lang erfaring inn i fremtiden og skape en best mulig hverdag for neste generasjon renholdere, sier Voica Imrik.

Fra skurefille til maskinelt renhold
Med tjue års fartstid som renholder har Wenche Jørgensen på Hurrød skole opplevd store endringer i jobben. Det er hun glad for.

– Det er veldig greit å jobbe med renhold i dag. I tillegg til bedre utstyr føler jeg at vi og våre behov er synligere for dem vi jobber sammen med, sier hun. Hun deler ansvaret for renhold ved skolen med én kollega, men er også veldig fornøyd med samarbeidet med skoleledelsen og lærerne.

Wenche-Jorgensen-renhold-web.jpg

(Wenche Jørgensen, foto: NKF.)

– Vi er blitt inkludert i fellesskapet, og opplever at både samarbeidet og dialogen med skolen og ledelsen her er veldig godt, sier hun.

– Det er alfa og omega og gir en helt annen arbeidslyst og -glede enn om det ikke hadde vært tilfellet, sier hun.

– Jobben som renholder er tross alt ganske ensformig, og derfor er det kanskje ekstra viktig å bli sett, sier hun.

Les de to artiklene hos NKF i sin helhet her:

Sist oppdatert: 11. november 2020