Tilbyr hjelp med økonomien

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Er du permittert, arbeidsledig, eller sliter du med å få pengene til å strekke til? NAV Fredrikstad har seks rådgivere som kan hjelpe deg med å få orden på økonomien.

imagetywhl.png
VIL HJELPE: NAV Fredrikstad økonomiske rådgivning er et gratis tilbud til innbyggere i kommunen. Fra venstre Elisabeth Bøhn, Hege Stangstuen, Mari Johanne Refsnes, Pål Lundberg, Petter Kristiansen, Tonje Engebretsen og teamleder Mette K. Larsen Sækingstad. Foto: Johannes Kolstad Olsen
 

– Om du har økonomiske problemer, er det viktig å ta tak i det så raskt som mulig, så ikke den negative spiralen utvikler seg. Da kan det være nyttig å snakke med en økonomisk rådgiver, som kan hjelpe med å få oversikt over situasjonen, sier teamleder Mette K. Larsen Sækingstad hos NAV Fredrikstad.


Mange arbeidsledige og permitterte

I Fredrikstad, som ellers i landet, har koronapandemien medført mange flere ledige og permitterte enn i normale tider. Det antas at mange flere kan ha vanskeligheter med å betjene gjeld og å få pengene til å strekke til det nødvendigste i hverdagen.
Likevel opplever NAV at det er færre søknader om økonomisk rådgivning nå enn før koronaen startet. Kanskje mange ikke kjenner til at NAV kan bistå med økonomisk rådgiving?


NAV-kontorets tilbud

NAV-kontorets økonomiske rådgivning er et gratis tilbud til innbyggere i kommunen. Formålet er å forebygge gjeldsproblem, forbedre brukers økonomiske situasjon, og bidra til at bruker kan bli selvhjulpen. NAV Fredrikstad har seks ansatte som jobber som økonomisk rådgivere. Disse har lang og bred erfaring på området.

Du kommer i kontakt med NAV Fredrikstad ved å ringe 55 55 33 33
Du kan også fylle ut skjema med søknad om opplysning, råd og veiledning på kommunens nettside:
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/bolig/okonomisk-gjeldsradgivning/
og sende det til NAV i posten, NAV Fredrikstad, postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Tilbudet er en forlengelse av den økonomiske rådgivningen som gis på Nav.no eller på økonomi- og gjeldsrådgivningstelefonen hos NAV (55 55 33 39), hvor det tilbys generell råd og veiledning. (På denne telefonen er det mulig å være anonym).


Gjeldsrådgivning i NAV

Hos økonomisk rådgiver kan du for eksempel få hjelp med å
• Kartlegge økonomi og gjeld.
• Finne ut hvordan du kan redusere utgiftene dine.
• Sette opp budsjett.
• Forhandle med kreditorene (de du skylder penger).
• Søke om endring av nedbetalingsordninger og betingelser.
• Kontakte trekkinstanser som har nedlagt trekk i din inntekt.
• Søknad om startlån til refinansiering.
• Bistå med søknad om offentlig gjeldsordning.
• Veilede ved begjæring om tvangssalg av bolig.

Sist oppdatert: 11. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.