Lokale og nasjonale tiltak for kulturfeltet under koronapandemien

Fredrikstad kommune etablerte i mars 2020 en ekstraordinær tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under pandemien. Det er også flere nasjonale støtteordninger aktører i Fredrikstad kan søke på.

Informasjon fra nasjonale myndigheter

Forskrifter klare: kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett settes i verk

Nasjonale tilskudsordninger

Ny (september 2020) støtteordning for arrangører av messer og festivaler

Nye (september 2020) tiltak for reiselivet

Lotteri- og stiftelsestilsynet: Ny krisepakke for frivilligheten (Denne er nå stengt)

Kompensasjonsordning målrettet mot kultursektoren og forvaltet av Kulturrådet - last ned PDF med mer informasjon 

 

Ekstrautslysning fra Fritt Ord (Denne er nå stengt)

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge  (Denne er nå stengt)

Kulturrom med syv millioner til ekstra tiltak (Denne er nå stengt)

Kulturrådets korona-ordning (Denne er nå stengt)

 

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020 (Denne er nå stengt)

Scenekunstbrukets ekstraordinære tilskuddsordning for tilrettelegging av forestillinger for barn og ungdom (Denne er nå stengt)

 

Lokale tilskuddsordninger

Fredrikstad kommunes ekstraordinære tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet:   (Denne er nå stengt)

Dagpenger og NAV-ordninger

Frilansere har rett på dagpenger gjennom NAV

 

Både frilansere og selvstendig næringsdrivende med barn under 12 år som må være hjemme på grunn av stengte skoler og barnehage, kan ha rett på omsorgspenger fra NAV 

 

Se også NAV egen side rettet spesielt mot frilansere og selvstendig næringsdrivende:

 

Næringstiltak

Se informasjon om næringstiltak i kommunen og fylkeskommunen

Innovasjon Norges krisetiltak

Veiledere

Veileder for smittevern i reiselivet

Norske Konsertarrangørers smittevernråd

Se veildere for idrett og musikkøvelser

Spørsmål og svar 

Se mer info på kommuens hjemmeside

Creo har samlet en rekke relevante spørsmål og svar om koronakrisen 

 Kulturrådet har samlet informasjon fra en rekke kilder

Sist oppdatert: 03. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.