Når tømmes dunken?

Det er enkelt å få en oversikt over tømming på din adresse, men hva når tømmekalenderen ikke finner adressen din?


Fredrikstad kommune har en digital tømmekalender som viser oversikt over når restavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og rød boks tømmes. Vi får tilbakemeldinger om at det kan være vanskelig å finne adressen, særlig de som består av forkortelser og punktum.

Skrives ikke adressen inn helt likt med adresseregisteret får du ikke treff. Tipset er derfor å skrive inn kun en del av adressen og velge riktig adresse fra søkefeltet.

tømmekalender

Du velger lenken "Klikk her for å motta, endre eller slette SMS-varsling". Skriv inn mobilnummer og du får en kode for bekreftelse.

SMS - varsel

Du kan velge å varsle alle tømminger eller f.eks kun papir og plastemballasje. Flere nummer kan legges til samme adresse.

varsling SMS

Sist oppdatert: 20. januar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.