Min side Meld fra
Kontakt oss

Nå starter vi arbeidet med å lage flere heldøgnsplasser for eldre

I løpet av de neste fem årene er det forventet at kommunen vår trenger 150 flere heldøgnsplasser. Det har vi tro på at vi får til, nå som bystyret har vedtatt å gjøre om omsorgsboliger til heldøgnsplasser tilsvarende sykehjem.

I likhet med resten av landet, forventer Fredrikstad en stor økning i antall eldre de neste årene. Men vi har hverken nok folk eller penger til å bemanne opp eller bygge nye, tradisjonelle sykehjemsplasser.

Mange eldre trenger hjelp hele døgnet, men ikke alle er avhengig av omfattende helsetjenester på sykehjem. Bystyret vedtok nylig en plan som skal gi oss flere heldøgnsplasser, og som er mer tilpasset til å dekke eldres ulike behov for tjenester:

I tråd med nasjonale anbefalinger vedtok bystyret å gjøre om eksisterende omsorgsboliger til omsorgsboliger med heldøgns tjenester tilsvarende sykehjemsplasser.

I løpet av neste år får vi opp til 35 flere heldøgnsplasser

Det betyr at kommunen raskt, mest sannsynlig i løpet av høsten og vinteren, kan tilby opp til 35 flere heldøgnsplasser enn vi har i dag. I en omsorgsbolig med heldøgnstjenester skal eldre få den hjelpen de trenger, like raskt som på sykehjemmet. Men blir beboeren svært dårlig og har behov for omfattende helsehjelp, skal beboeren flyttes på sykehjem med tilgang til mer avansert oppfølging.

Totalt planlegger kommunen å opprette 144 flere heldøgnsplasser innen utgangen av 2027.

– Det mener jeg skal bidra til færre overliggere på sykehus og at vi får flere tilgjengelige korttidsplasser. Planleggingen av de nye heldøgnsplassene er nå i gang, og vi starter arbeidet for alvor til høsten, sier Janka Ekrem Holstad, direktør for helse og velferd.

Stor kabal av plasser og boliger som skal legges

De første omsorgsboligene som skal gjøres om til heldøgnsplasser tilsvarende sykehjem er omsorgsboliger på Østsiden eldresenter og Smertulia omsorgsboliger på Kråkerøy. Samtidig starter planleggingen av de nye sykehjemsplassene og heldøgnsplassene tilsvarende sykehjem på Borge seniorsenter, tidligere kjent som Fredrikstad korttidssenter.

– Det er krevende å få kabalen av plasser, boliger og ansatte til å gå opp når vi nå skal tilby heldøgns tjenester i mange av omsorgsboligene våre. I tillegg skal vi finne et nytt sted for avlastningen, som må ut av 4. etasje når nye Borge seniorsenter blir en realitet. Vi bruker derfor mye tid på detaljplanleggingen, og alle berørte brukere og ansatte skal få informasjon og få medvirke. Det er det viktig å understreke, sier Ekrem Holstad.

Nytt medisinsk senter på Helseparken Onsøyheimen

Bystyret vedtok også at Torsnes sykehjem fortsatt skal være i drift frem til nye plasser er klare og ny bruk av bygget er vedtatt. Etter det er på plass, er planen at sykehjemsdriften på Torsnes avsluttes.

– Vi må bruke ansatte fra Torsnes sykehjem enten i omsorgsboligene med heldøgnstjenester eller i sykehjemmene våre for at den nye, vedtatte planen kan gjennomføres i praksis. Vi har stor tro på at vi gjennom individuelle samtaler og medvirkning skal få innplassert ansatte på en god måte, sier Ekrem Holstad.

Samtidig starter arbeidet med å utvikle et medisinsk senter i Helseparken Onsøyheimen og legge en plan for hva senteret skal inneholde. Kommunen ønsker fortsatt å samle de fleste korttidsplassene og kompetansen for utredning av pasienter på Helseparken Onsøyheimen, men fordi behovet for langtidsplasser øker i tiden som kommer skal senteret også ha langtidsplasser i tillegg til dagtilbud og avlastningsplasser.

Sist oppdatert: 15. juli 2024