Nå lyser det i den nye lysløypa på Gressvik

Fredrikstad kommune bygger ny lysløype mellom idrettsanlegget i Trondalen og Sprinklet. Nå er lysanlegget i hovedsak ferdigstilt.

Etter en testperiode er lysene nå slått på og skal bidra til gode turopplevelser. Det er opparbeidet en bred tursti som delvis følger den gamle traseén, men det gjenstår fortsatt noe arbeid med påfylling av masser til toppdekke og montering av armaturer i to lysmaster, en i hver ende av turstien. Disse arbeidene utføres til våren.

Turstien er på ca. 1500 meter, og det blir 47 lyspunkter med ca. 30 meter mellom hvert punkt. Lysene tennes og slukkes med astrour. Astrouret tenner lyset etter solnedgang og slukker det ved soloppgang etter programmerte geografiske koordinatorer.

Offisiell åpning av den nye turstien blir til våren når arbeidene er helt ferdig.
 
Lysløypa på Gressvik mellom Trondalen og Sprinklet

Foto: Fredrik Humlekjær, Brødrene Ødegård Maskindrift AS

Sist oppdatert: 15. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.