Min side Meld fra
Kontakt oss

Nå kan innbyggerne i Onsøy ta i bruk matavfallsbeholderen

Alle husstander (unntatt hytter og fritidsboliger) i Onsøy har i løpet av våren mottatt matavfallsbeholder, kurv til kjøkkenbenken og poser. Fra uke 20 begynner renovasjon å hente matavfallet dermed kan beholderen fint tas i bruk nå. Sjekk tømmekalenderen på våre nettsider for å se når ditt matavfall blir hentet.

Mann kaster matavfall i matavfallsbeholderen

Matavfall og restavfall blir hentet hver 14. dag

-En ting som kan være viktig å merke seg er at matavfallet blir hentet hver 14. dag. I tillegg endrer vi på restavfallsordningen, slik at denne også blir hentet hver 14. dag, forklarer Andrè Svendsen, virksomhetsleder for renovasjon.   Valget om å redusere fra ukentlig innsamling til hver 14. dag for restavfall er gjort på bakgrunn av en analyse av hva som kastes i restavfallet.   -Vi har undersøkt hva folk faktisk kaster i restavfallet, og det viser seg at ca halvparten er mat og matavfall. Når du er flink til å sortere ut det som ikke skal i restavfallet trenger ikke den beholderen å hentes like ofte. I tillegg er det en økonomisk side ved dette. For å holde kostnadene så lave som mulig velger vi å gjøre det slik, sier Svendsen.    

Kompostordningen 

Dersom du allerede har komposteringsavtale kan du fortsette å kompostere, men kommunen sluttet å tilby fordeler for dette fra 1. mai.  Dette betyr at det ikke lenger deles ut gratis kompostbark eller blir gitt reduksjon i renovasjonsavgiften. De innbyggerne dette gjelder har fått brev om oppsigelse av ordningen i posten.  Det er viktig at det blir samlet inn mest mulig matavfall slik at det blir materialgjenvunnet.   -Å kompostere er miljøvennlig, men innsamling av matavfallet er enda bedre. I tillegg til å få ut jordforbedringsprodukter får vi også omdannet avfallet til biogass. Denne muligheten har man ikke når man komposterer. Derfor er vi interessert i å få samlet inn mest mulig av matavfallet. På den måten kan alle bidra til et samfunn med litt lavere utslipp, avslutter Svendsen.  

Praktisk informasjon

For mer informasjon om ordningen kan du se i brosjyren som har kommet i posten eller besøke nettsiden vår, www.fredrikstad.kommune.no/matavfall 

Her finner du tømmekalender.

Sist oppdatert: 02. mai 2024