Min side Meld fra
Kontakt oss

Nå kan du søke støtte fra kulturminnefondet

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Midlene kan gis til bevaring av faste kulturminner, som bygninger og andre anlegg, samt fartøyer hjemmehørende i Fredrikstad kommune. Dette inkluderer både fysiske tiltak som sikring og reparasjoner, i tillegg til prosjekter som gir økt kunnskap og dokumentasjon.

Bystyret har bevilget 1,5 millioner kroner, og søknadsfristen er 1. november 2023. Kulturminnefondet skal bidra til at et representativt utvalg av Fredrikstads kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Fysiske tiltak som sikring, reparasjoner og istandsetting vil bli prioritert.

I 2022 var det 24 tilskuddsmottakere innen blant annet fartøy, bygninger og dokumentasjonsprosjekter som fikk midler av kulturminnefondet.

Stor bredde i prosjekter

– Torvgaten 68 i Gamlebyen ville for eksempel finne tilbake til original farge på bygningen og fikk midler til å få utført dette i samarbeid med byantikvar og fylkeskonservator, sier Rita Astridsdotter Brudalen, rådgiver i Kulturetaten i Fredrikstad kommune. – Det er mulig å søke om både mindre og større utbedringer fra både enkeltpersoner, lag og foreninger.

Andre eksempler er Roald Amundsens Fødested, som blant annet har restaurert dører og forbedret elektrisk anlegg og fått lyssatt interiøret i Skipperhuset. Fartøyet Skreien – en seiljakt fra 1909 med Isegran som hjemhavn – mottok midler til å utbedre råteskader over dekk.

Dobbeltdørene i Skipperhuset på Roald Amundsens Fødested kunne ikke lukkes – men er nå restaurert og funksjonelle.

Oppsøk fagfolk for utredning

Byantikvar Mari Oline Giske Stendebakken mener det er viktig å støtte de som ivaretar kulturminner i Fredrikstad.

– Private eiere gjør en kjempejobb for fellesskapet når de ivaretar sine vernede bygninger, sier Stendebakken. – Vedlikehold av vernede bygninger er annerledes enn for nybygg, fordi bygningene har best av å brukes tradisjonelle teknikker, slik som linoljemaling og kalkmørtel istedenfor nyere maling som inneholder plast og er for tett for eldre bygninger, og sementmørtel som blir for stiv og gir skader på bygg over tid. Derfor er det lurt å oppsøke kunnskap før en setter i gang.

Stendebakken sier at det beste er ofte å få råd fra en fagperson som kommer på befaring. Gjennomføringen kan ofte være mer kostbar, hvis man for eksempel gjør profesjonelle fargeundersøkelser for å finne farger som er brukt på bygningen tidligere. Tiltak som dette er typisk noe kulturminnefondet vil vurdere å støtte.

Ved å lage såkalte fargetrapper kan malingslagene avdekkes og viser overflatens fargehistorikk.

Søknad og retningslinjer

---

Fullrigger
 Fullriggeren Najaden ligger på Isegran og var en av tilskuddsmottakerne fra kulturminnefondet i 2022. Nå er 1,5 millioner kroner på nytt lyst ut, med søknadsfrist 1. november. Foto Walter Schøffthaler/Visit Fredrikstad og Hvaler

 


Dobbeltdørene i Skipperhuset på Roald Amundsens Fødested kunne ikke lukkes – men er nå restaurert og funksjonelle.

Sist oppdatert: 13. september 2023