Min side Meld fra
Kontakt oss
Fra 13. mai henter vi matavfall hos innbyggerne i Onsøy. Før dette skal innbyggerne få beholder, poser og kurv til å ha i kjøkkenskapet. Hytter og fritidsboliger blir foreløpig ikke en del av ordningen, men får et tilbud på et senere tidspunkt. 

Jenter med bananskall

Matavfallsbeholdere kommer i løpet av våren

Renovasjon i Fredrikstad kommune begynner å dele ut de nye beholderne etter vinterferien og frem mot oppstart 1. mai. 

 -De første får beholderne allerede første uke etter vinterferien og deretter fortsetter vi å kjøre ut helt frem mot oppstart i mai. Innen oppstart skal alle ha fått utstyret de trenger. Det er viktig at folk merker seg at de ikke må begynne å ta i bruk beholderne før i mai. Det er først da vi gjør første tømming av matavfall, sier Andrè Svendsen, virksomhetsleder for Renovasjon i Fredrikstad kommune.  

Innsamling av matavfall er ikke frivillig, men lovpålagt. Fredrikstad kommune har valgt en trinnvis innføring av matavfallsinnsamling, hvor turen nå har kommet til innbyggerne i Onsøy. 

Å samle inn matavfallet, slik at vi får gjenvunnet det, er viktig for miljøet. Ved å gjenvinne matavfallet kan vi bruke det til nye råstoffer som biogass og jordforbedringsprodukter. 

Matavfall og restavfall blir hentet hver 14. dag

-En ting som kan være viktig å merke seg er at matavfallet blir hentet hver 14. dag. I tillegg endrer vi på restavfallsordningen, slik at denne også blir hentet hver 14. dag, forklarer han.  

Valget om å redusere fra ukentlig innsamling til hver 14. dag for restavfall er gjort på bakgrunn av en analyse av hva som kastes i restavfallet.  

-Vi har undersøkt hva folk faktisk kaster i restavfallet, og det viser seg at ca halvparten er mat og matavfall. Når du er flink til å sortere ut det som ikke skal i restavfallet trenger ikke den beholderen å hentes like ofte. I tillegg er det en økonomisk side ved dette. For å holde kostnadene så lave som mulig velger vi å gjøre det slik, sier Svendsen.    

Hytter og fritidsboliger

For hytter og fritidsboliger omfattes ikke av denne ordningen foreløpig. På sikt skal det også lages et tilbud til disse, men det er ikke klart enda. Det er mulig at enkelte hytteeiere også mottar SMS pga. begrensninger i SMS-utsendelsesverktøyet vårt, men de kan se bort fra denne.

Oppstart 

Innbyggerne får beskjed i god tid før vi starter. 

-I forbindelse med at vi setter ut beholdere får alle huseiere en SMS. Det er viktig at huseiere passer på å si fra til leietakerne sine slik at de også er forberedt. Litt senere kommer det en brosjyre i posten, og deretter sender vi ut nok en SMS til huseiere like før vi starter opp, forklarer han.  

Når dunkene blir delt ut er det også med poser og en kurv til å ha inne i kjøkkenbenken. 

-Vi har fått en del spørsmål fra de som allerede har ordningen om hvorfor kurven til kjøkkenbenken mangler lokk. Dette er rett og slett fordi god lufting gjør at matavfallet tørker lettere og det gjør at det blir mindre lukt enn om man skulle hatt et stativ med lokk, sier Svendsen. 

-Det er også noen som har lurt på hvorfor vi må ha en egen beholder til matavfallet.

Vi har sett til andre kommuner, og basert på hva de forteller om sine respektive løsninger, ser vi at det er egen beholder til matavfall som gir størst mengder innsamlet matavfall.

Dele beholder med naboen

Hvis du bor et sted med lite plass er det mulig å samarbeide med f.eks. en nabo om be.  Du kan søke om å dele matavfallsdunk på dette skjema.  

Borettslag og sameier

Renovasjon tar kontakt med styreleder i de fleste større borettslag/sameier for å få til gode løsninger. Dette vil skje i løpet av våren, før oppstart.

Kompostordningen 

Det er også mange som i dag komposterer matavfall som lurer på hva som skjer med ordningen. Dersom du allerede har komposteringsavtale kan du fortsette å kompostere, men kommunen slutter å tilby fordeler for dette.  Dette betyr at det ikke lenger deles ut gratis kompostbark eller blir gitt reduksjon i renovasjonsavgiften. De innbyggerne dette gjelder får et brev om oppsigelse av ordningen i posten. 

Det er viktig at det blir samlet inn mest mulig matavfall slik at det blir materialgjenvunnet.  

-Å kompostere er miljøvennlig, men innsamling av matavfallet er faktisk enda bedre. I tillegg til å få ut jordforbedringsprodukter får vi også omdannet avfallet til biogass. Denne muligheten har man ikke når man komposterer. Derfor er vi interessert i å få samlet inn mest mulig av matavfallet. På den måten kan alle bidra til et samfunn med litt lavere utslipp, avslutter Svendsen.