Min side Meld fra
Kontakt oss

Nå blir det 12 timers gratis SFO

Fra skolestart i august 2022 blir det 12 timers gratis SFO per uke for førsteklassinger. Dette har Stortinget bestemt, som en del av statsbudsjettet.

Fredrikstad kommune er glade for denne endringen og er klare for å legge til rette for dette til høsten.

Ordningen gjelder kun for årets førsteklassinger og en trenger ikke søke om det. Alle får helt automatisk trukket fra 1.449 kroner per måned på SFO-regningen, uavhengig av inntekt.

·         Lenke til Lovdata med den nye gratis-forskriften.

SFO-priser for førsteklassinger med 12 timer gratis per uke blir:

Type plass Full pris 12 timer gratis Å betale per måned
Hel plass 2.898 1.449 1.449
Ettermiddag 2.318 1.449 869
Halv plass 1.449 1.449 0
Morgen 1.159 1.449 0

Alle 1. trinns foreldre kan søke på 12.timers gratis SFO. Alle søknader blir behandlet fortløpende. Opprinnelig var søknadsfristen for SFO-plass 1. april. Men på grunn av den nye gratisordningen så vil vi ta imot søknader helt frem til skolestart.

De som allerede har søkt om SFO-plass for sin 1. klassing, behøver ikke å søke spesielt om gratis-plasser. De som allerede har SFO-plass i 1. klasse får automatisk 12 gratis-timer per uke.

·         Her finner du søknadsskjema og alt du trenger å vite om SFO

 

I tillegg har Fredrikstad kommune tilskuddsordninger som tilbyr gratis SFO for familier med lav inntekt. Kriteriene finner du på denne siden. Vi håper at disse tilskuddsordningene samlet sett bidrar til at enda flere får muligheten til å delta. Dette vil være med på å skape en sterkere fellesskole og utjevne sosiale forskjeller i samfunnet.

 

Skolefritidsordningen (SFO) er en viktig arena for alle barn. I SFO får barna mulighet til å skape vennskap, utvikle læring gjennom lek og aktiviteter. Den nye endringen passer godt sammen med innholdet til den nasjonale rammeplanen for SFO som ble innført høsten 2021. Rammeplanen er med på å sikre et godt SFO-tilbud for alle elever. De ulike SFO-ene i Fredrikstad er godt i gang med dette arbeidet, og de gleder seg til den nye ordningen med gratis 12-timers tilbud for 1. klassinger er på plass.

Sist oppdatert: 05. august 2022