Min side Meld fra
Kontakt oss

Munnbind i barnehager

I visse tilfeller anbefales det å benytte munnbind ved bringing og henting i barnehagen. Les kommuneoverlegens vurdering her.

På bakgrunn av henvendelser gir kommuneoverlegen her en vurdering av munnbindbruk for personer som bringer og henter i barnehagen.

I Fredrikstad er det vedtatt et lokal forskrift som gjelder i tidsrommet 22. januar - 4. februar 2021. I forskriften står det at man skal benytte munnbind på offentlig sted når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Forskriften gjelder ikke for private eller kommunale barnehager.

Kommuneoverlegene har likevel, med bakgrunn i en konkret henvendelse om dette, vurdert om bruk av munnbind ved henting og bringing av barn til og fra barnehage bør anbefales.

Det aller viktigste for å unngå smitte med koronaviruset er å holde minst en meter avstand til andre. Hvis barnehagen ikke klarer å legge til rette for at personer som bringer og henter barn kan holde tilstrekkelig avstand i barnehagen, anbefaler vi at barnehagen vurderer følgende tiltak, i prioritert rekkefølge:  

1)    Henting og bringing foregår ute, og organiseres slik at det er mulighet for å holde god avstand.

2)    Henting og levering foregår inne, med anbefaling om bruk av munnbind for alle som henter eller bringer innenfor gitte tidsrom hvor det lett kan oppstå trengsel.   

Altså: På generelt grunnlag vil vi oppfordre alle barnehager til å legge til rette for god avstand ved henting og bringing, slik at bruk av munnbind ikke blir nødvendig.  

Hvis barnehagene ikke klarer å legge til rette for tilstrekkelig avstand inne eller organisere henting og bringing ute, og velger å anbefale bruk av munnbind, MÅ barnehagen utarbeide lokale rutiner for hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Dette er viktig, da feil bruk av munnbind vil føre til økt smittefare. Rutinene må være detaljerte med tanke på praktisk gjennomføring, inkludert når munnbindet skal tas på og hvor det skal kastes i etterkant.

Barnehagene kan ta utgangspunkt i vedlagte skriv for utarbeiding av egne rutiner dersom de altså vurderer at de ikke på annet vis kan legge til rette for god nok avstand.  

Det er ikke tilrådelig at foreldre selv vurderer om det er behov for å ta på munnbind etter at de har gått inn i barnehagen da dette vil øke sjansen for feilbruk ved at man f.eks ikke utfører håndhygiene i forkant.

Sist oppdatert: 29. januar 2021