Multiconsult blir HjemJobbHjem-bedrift

Innhold

Som andre bedrift i Fredrikstad, har Multiconsult undertegnet HjemJobbHjem-avtale med Bypakke Nedre Glomma.


multiconsultÅ tegne HjemJobbHjem-avtale innebærer at bedriften forplikter seg til å gjennomføre en rekke tiltak som gjør det lettere for de ansatte å velge bort bilen til og fra jobb. Til gjengjeld stiller Bypakka opp med rabaterte bussbilletter, reiserådgiving og en mobilitetspakke.

(På bildet: Armand Åsheim, direktør Multiconsult Østfold, Georg Bjørnsson, Fredrikstad næringsforening).

-Dette handler ikke om å forby ansatte å kjøre bil. Det handler om å motivere og legge til rette for at de kan gå, sykle og reise kollektivt oftere enn det de gjør i dag. Vi tror nemlig de fleste av oss har et potensial til å velge bort bilen litt oftere, sier Eirik Milde fungerende daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

Hvorfor blir Multiconsult med i HjemJobbHjem-prosjektet?

- For oss i Multiconsult er dette en fin mulighet til å endre etablerte vaner samtidig som en bidrar til bedre miljø og bedre fremkommelighet for buss og nyttetransport, sier Guri Lindmark, leder for bærekraft i Multiconsult.

-Vi ønsker å oppmuntre våre medarbeidere til å gå eller sykle, gjerne i kombinasjon med offentlig transport. Det er en kjensgjerning at de fleste av oss bør bevege oss mer. Derfor har vi forsøkt å legge til rette for tilstrekkelig sykkelparkering og andre insitamentsordninger for at våre medarbeidere skal velge sykkel. Vi har fra før brukt « Sykle til jobben aksjonen» for å fremme sykling og trening, med gode resultater.

-Vi tror og ønsker at HjemJobbHjem – ordningen skal bidra til at flere av våre medarbeidere velger å la privatbilen stå hjemme, og heller ta bussen til og fra jobb. Multiconsult jobber systematisk med å minimere CO2 – fotavtrykket, i oppdragene, i egen organisasjon og for den enkelte medarbeider. I den sammenhengen er både reiser til og fra arbeid og reiser i oppdrag viktig, Avslutter Lindmark

Hvorfor HjemJobbHjem?

HjemJobbHjem skal bidra til regjeringens «nullvekstmål» - veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Innsatsen er også forankret i FNs bærekraftsmål. Med fokus på bærekraftige byer og samfunn. Og å stoppe klimaendringene.
Å stoppe klimaendringene kan virke stort og vanskelig å få grep på. Å sette seg et mål om å la bilen stå litt oftere – for eksempel en dag i arbeidsuka, blir mer konkret og oppnåelig for ansatte.

HjemJobbHjem-prosjektet skal få arbeidstakere i Nedre Glomma til å la bilen stå litt oftere når de skal til og fra jobb. I Rogaland har dette blitt en stor suksess, og mer enn 53 000 arbeidstakere fordelt på 550 bedrifter er med.
HjemJobbHjem vil også representere et attraktivt alternativ når bomringene rundt de to byene står klare.

Bakgrunn

  • HjemJobbHjem ble opprinnelig opprettet som et samarbeid mellom Kolumbus AS (kollektivselskap eid av Rogaland fylkeskommune), Bysykkelen, Statens vegvesen, kommunene Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg og Rogaland fylkeskommune.
  • HjemJobbHjem Rogaland startet opp høsten 2015 og har i dag 550 HjemJobbHjem-bedrifter tilknyttet ordningen som totalt omfatter ca. 53 000 ansatte. Andelen respondenter i Rogaland sin reisevaneundersøkelse som svarte at de benyttet kollektivtransport økte fra 13 til til 28 prosent i perioden fra oppstart til sommeren 2018.
  • Partene i Bypakke Nedre Glomma ønsker på samme måte å legge mer aktivt til rette for at arbeidstakere i Østfold oftere velger bort fra privatbilen og går over til kollektivtransport, sykkel, gange eller annen miljø- og helsevennlig transport til og fra arbeid.
  • I Bypakkesamarbeidet er det allerede gjort grep som er en styrke for innføringen av et HjemJobbHjem-konsept. Det nye rutetilbudet i Nedre Glomma er bedre tilpasset de store reisestrømmene og skal gi et tilbud som er mer attraktivt.
  • Det er nær sammenheng mellom det som skjer i Smart Mobility Grålum og et HjemJobbHjem-konsept. Dette for å bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken.
  • HjemJobbHjem organiseres som en arbeidsgruppe under Bypakke Nedre Glomma på linje med arbeidsgruppe sykkel, arbeidsgruppe kollektiv og arbeidsgruppe by- og arealutvikling.
  • I arbeidsgruppen er næringsforeningene fra Sarpsborg og Fredrikstad representert i tillegg til partene i Bypakkesamarbeidet.
  • Et av flere innsatser er at ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilbys et personlig reisekort for buss til kr 199,- per måned.
Sist oppdatert: 05. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?