Møter ungdommen der de er

Selv om skoler og fritidsklubber er stengt, oppsøker kommunen fortsatt ungdomsmiljøene.

 

Dialog med barn og ungdom er en sentral del av den nystartede virksomheten Fredrikstadhjelpa 0-16. Etter en omorganisering består virksomheten av team Førskole, team Barn og unge, team Verden og Ressursteamet.

I disse dager er det oppsøkende arbeidet ekstra viktig. Men det skjer på andre arenaer enn vanlig. Skoler og fritidsklubber er stengt. Barn og ungdom treffer de nå på idrettsanlegg, i sentrum, i marka eller andre sosiale møteplasser. Men ikke alle har noen å møte slik som hverdagen nå er blitt.

- Som alle andre synes også ungdommene at dette er krevende. De får ikke vært sammen med venner som vanlig, og det kan være vanskelig med hjemmeskole. Noen er redde, og de sårbare blir mer sårbare, forteller forebyggende koordinator i Utdanning og oppvekst, Erik Kruse.

Kruse mener det er viktig å rigge seg annerledes, nå som skolene og andre tilbud er stengt.

- Vi ønsker dialog med ungdommene for å høre hvordan de har det. Ved å bruke oppsøkende metodikk får vi de kommunale tjenestene ut i det offentlige rom. Vi får også følere ute i miljøene, understreker Kruse.

Det oppsøkende arbeidet er rettet mot ungdommer generelt og er ikke et særskilt tiltak for dem som har utfordringer. At skoler og fritidstilbud er stengt, gjør at unge har langt mindre kontakt med voksenpersoner utenfor familien.

- Jeg tror det er fint for familiene at vi kan supplere med andre voksne, sier Kruse.

Direktør for Utdanning og oppvekst, Marianne Bekker, orienterte forrige uke oppvekstutvalget om det nye oppsøkende arbeidet.

- Bakgrunnen for den nye måten å jobbe på er at vi så utfordringer i forhold til at en del barn og unge samlet seg på en måte som ikke var ønskelig i den smittesituasjonen vi nå befinner oss i, forteller Bekker.

Også andre virksomheter i kommunen bidrar med ansatte til det oppsøkende arbeidet, blant annet pedgogisk-psykologisk tjeneste, skoler og Fritid i Fredrikstad.

Sist oppdatert: 31. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.