Min side Meld fra
Kontakt oss

Møte venner og familie i påsken?

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Lurer du på hvor mange du kan treffe i påsken? Her er svaret!

 

Regjeringen har, som kjent, innført ekstra strenge tiltak i Fredrikstad. Den enkle huskeregelen for påska er:   

  • Du skal ikke har nærkontakter utover de du bor sammen med.

Unntaket til dette er barn i barnehage og barneskole innad i sin kohort. Unge fra ungdomsskolen og opp til 20 år kan han én til to faste venner som de besøker, og får besøk av. Enslige kan også ha én til to nære venner, eller én familie de er sammen med.  

«Nærkontakt» er noen du har vært sammen med. Det brukes i smittesammenheng som en kontakt som har vært så nær og/eller over så lang tid at man sannsynligvis kan ha blitt utsatt for smitte. For å bli definert som nærkontakt må du som oftest ha vært nærmere enn to meter en annen person i mer enn 15 minutter, eller vært i direkte berøring via klem eller håndhilsning.   

Besøk i hjemmet  

Unngå all besøk i hjemme er en anbefaling fra nasjonale myndigheter for alle som bor i Viken. Dette inkluderer Fredrikstad. «I hjemmet» betyr både inne i boligen og i hagen. Det inkluderer også hytte og andre ferieboliger.  

Nyheten forrige uke om nasjonale tiltak der det er anbefalt besøk av maks. to gjester i hjemmet har skapt forvirring for en del. Det er alltid de strengeste anbefalingene og reglene som gjelder. De nasjonale anbefalingene om to gjester gjelder derfor ikke hos oss fordi Fredrikstad har strengere anbefalinger enn dette. I Fredrikstad gjelder anbefalingen om ingen besøk.  

Det er unntak til regelen om ingen besøk:

  • Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk til én eller to faste venner, eller én husstand.
  • Barn i barnehage- og barneskole kan ha besøk av andre fra sin kohort. Her er det ikke antallsbegrensinger. Det betyr at de også kan ha bursdag med kohorten.
  • Unge på ungdomsskole og videregående (opptil 20 år) kan ha besøk eller gå på besøk til én eller to faste venner.

Fredrikstad kommune har fått flere spørsmål om hva som er anbefaling og hva som er regel når det gjelder besøk. Det finnes ingen forskrift som lovfester besøksantall, men anbefalingen er sterkt. Vi anmoder derfor alle om å følge anbefalingen slik at vi kan komme oss raskt gjennom dette. Det er vanskelig å holde to meter avstand i eget hjem og hage.    

 

Arrangement  

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer i Fredrikstad nå. Med arrangement menes også for eksempel private sammenkomster for familie, venner og bekjente, på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.      

 

Jeg er så lei! Hvorfor dette nå?  

Sykehusene er veldig belastet nå og vi har ikke kapasitet til at så mange flere blir syke. Det er den britiske varianten av koronaviruset som er mest utbrett her. Den både smitter lettere og gjør flere mer alvorlig syke. Vi må derfor alle gjøre denne siste felles innsatsen med å ikke være sosiale slik at vi bremser smitten og unngår at intensivavdelingene på sykehuset blir overbelastet.    

Denne siste motbakken er tung for mange. Det er viktig å huske at det sannsynligvis ikke er mange uker igjen med så strenge tiltak før vi kan slippe litt opp. I Fredrikstad kommune har vi nå begynt å vaksinere aldersgruppen 65-75 år. Det er også mange helsepersonell som har fått vaksine allerede. Jo flere som blir vaksinert, jo mindre vil også belastningen på sykehusene kunne bli. Klarer vi å beskytte de som ikke er vaksinert nå ved hjelp av avstand og god håndhygiene de siste ukene, vil sykehusene være i stand til å ta imot de som uheldigvis blir syke.     

Sist oppdatert: 26. mars 2021