Monterer 1200 e-låser

Høsten 2019 installerer Fredrikstad kommune et digitalt nøkkelsystem til brukere som har hjemmesykepleie og/eller trygghetsalarm.


Framtiden er kommet til Fredrikstad med ny og smart velferdsteknologi. Ansatte i hjemmesykepleien vil etter montering kunne låse opp døren med en elektronisk nøkkel som kommuniserer med låsen.

Det nye nøkkelsystemet vil kunne forbedre både sikkerheten, håndteringen og kontrollen rundt nøkkelhåndtering. Systemet gjør at hjemmesykepleien kan gi raskere hjelp ved utløst trygghetsalarm eller ved behov for akutt hjelp. Dette vil også forenkle og kvalitetssikre administreringen av nøkler ved at det blir færre nøkler i omløp. Dermed minsker risikoen for ulovlig kopiering. Totalt gir dette bedre trygghet for både tjenestemottakere og personale i hjemmesykepleien.

Men aller viktigst: Mindre tid til administrasjon av nøkler gir mer tid til pleie og omsorg. 

Fredrikstad kommune har valgt Swedlock BLUE låssystem. For å kunne benytte den digitale nøkkelen, er det nødvendig å installere en låseenhet på hovedinngangsdøren.

Ranveig Aalerud var først ute med å få e-lås
Ranveig Aalerud var først ute med å skaffe seg e-lås. Foto: Geir A. Carlsson/Fredriksstad Blad

Praktisk informasjon om døren og nøkkelsystemet:

 • Det blir ingen skade på døren når låsen monteres.
 • Du og dine nærmeste pårørende benytter egen nøkkel som vanlig.
 • Din hjemforsikring gjelder med samme vilkår fordi din opprinnelige lås ikke endres.
 • Det er kun helsepersonell fra hjemmesykepleien som kan låse opp døren via en godkjent elektronisk nøkkel.
 • Besøk fra hjemmesykepleien loggføres alltid når hjemmesykepleien låser seg inn/ut.
 • Mistet eller stjålet digital nøkkel blir sperret i systemet, og kan ikke benyttes.

Praktisk informasjon om montering/demontering:

 • Dine gamle deler til låsen oppbevares i merket eske hos deg, og vil bli montert tilbake ved opphør av tjeneste. Døren vil bli akkurat som før uten synlige merker.
 • Kostnaden for monteringen betales i sin helhet av kommunen.
 • Selve monteringen/demontering av låsen blir utført av kompetent personale.
 • Du vil bli kontaktet av en representant fra Fredrikstad kommune for å avtale tidspunkt for montering/demontering.
 • Montøren vil vise legitimasjon.

For ytterligere informasjon eller spørsmål kan du kontakte Marianne Persen.
E-post: perm@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 412 80 303, telefontid: hverdager mellom klokken 08:00 - 15:00.

Elektronisk dørlås
Dobbeltlås: For å kunne benytte den digitale nøkkelen, er det nødvendig å installere en låseenhet på hovedinngangsdøren. Foto: Geir A. Carlsson, Fredriksstad Blad

Sist oppdatert: 24. oktober 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.