Momskompensasjon for lag og foreninger

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Stiftelsen skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere.

Husk at alle som søker må vere registrert i Frivillighetsregisteret.


Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no

Sist oppdatert: 15. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.