Min side Meld fra
Kontakt oss

Milliontilskudd til internasjonalt sirkulærøkonomi-prosjekt

Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune har til sammen fått 14 millioner kroner av EU til å jobbe med et internasjonalt sirkulærøkonomiprosjekt

Viken og Fredrikstad kommune skal sammen med 15 partnere fra syv nasjoner undersøke hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for overgangen til et mer sirkulært samfunn. Støtten til prosjektet kommer fra EU-programmet Horisont Europa, og arbeidet skal gå over fire år.

– I dag står vi i både en klima – og miljøkrise, og jeg tror at sirkulærøkonomi er en avgjørende nøkkel til å bygge bro til fremtidens ressurseffektive lavutslippsamfunn, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

Utnytte de samme ressursene flere ganger

– Sirkulærøkonomi handler om å bruke så mye som mulig om igjen. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. Da reduseres både klimautslipp og belastningen på naturen, samtidig som vi sørger for fremtidig verdiskaping fortsetter fylkesråden.

Viken og Fredrikstad skal samarbeide tett sammen med de andre partnerne i prosjektgjennomføringen.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Her kan vi styrke det nordiske samarbeidet, lære av hverandre og samtidig bidra til å utvikle sirkulære løsninger. Vi ønsker å være fremoverlente og i front av utviklingen, noe dette prosjektet vil bidra til, sier Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad kommune.

Samarbeid for å løse klimautfordringer

Raakil og Martinsen forteller at kunnskapen som opparbeides gjennom prosjektet skal brukes aktivt i dialogen om klimaløsninger med kommuner og innbyggere, blant annet gjennom eksisterende partnerskap slik som Klima Viken og Klima Østfold.

– Prosjektet TREASoURcE (Territorial and regional demonstrations of systemic solutions of key value chains and their replication to deploy circular economy) handler om å identifisere, og eventuelt videreutvikle, ulike sirkulærøkonomiske løsninger. Først skal en se på dette i nordeuropeiske byer og regioner, deriblant Viken og Fredrikstad kommune, så håper man å kunne implementere disse løsningene i Estland, Litauen, Polen og Tyskland, forteller Raakil.

Politikerne forteller at prosjektet er inndelt i flere temaer, eller arbeidspakker, og at Viken og Fredrikstad sammen blant annet skal se nærmere på hva som motiverer ulike aktører innen sirkulærøkonomi. Det overordnede målet med prosjektdeltakelsen er å oppfylle Vikens langsiktige utviklingsmål om å bli et bærekraftig og klimasmart lavutslippsamfunn, som leder an i det grønne skiftet.

– Sirkulærøkonomi er noe vi har lang og god erfaring med både i Fredrikstad og Viken. Nå skal vi utvikle oss videre, lære av våre utenlandske partnere, og spre vår egen kunnskap ut. Vi må samarbeide på tvers av landegrenser og regioner for å løse klimautfordringene vi står overfor, avslutter Siri Martinsen.

Sist oppdatert: 29. juni 2022