Min side Meld fra
Kontakt oss

Millioner til næringslivet

Fredrikstad kommune skal fordele 9,33 millioner i kompensasjon til bedrifter i Fredrikstad.

 

servering WEB.jpg

Kommunen fikk tildelt 9,33 millioner kroner i økt rammetilskudd for å kunne kompensere lokalt næringsliv som rammes av koronapandemien og lokale smitteverntiltak.  

Formannskapet besluttet 14.01.2021 å tildele bedrifter i Fredrikstad en delvis kompensasjon for tapt omsetning for perioden november – desember 2020 sammenliknet med de samme månedene i 2019. Se møteprotokoll 

Formannskapet ga administrasjonen i oppdrag å fordele kompensasjonen i tråd med retningslinjer og en egen beregningsmodell.  

Slik søker du

Virksomhet næring i Fredrikstad kommune sender ut brev til bedrifter registrert under NACE-kodene som er listet opp under de nærmeste dagene med noen enkle spørsmål om omsetningen for perioden november-desember for år 2019 og år 2020. Sjekk Altinn-boksen din! Bedriften har fem virkedager på å svare på brevet.   Hvis du ikke får brev fra oss, men driver en serveringssted, da kan det hende at du har feil NACE-kode. I dette tilfellet, send epost til naring@fredrikstad.kommune.no.    

Målgruppen for tiltaket er de bedriftene som er registrert under følgende NACE-koder:

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

56.101 Drift av restauranter og kafeer

56.210 Cateringvirksomhet

56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet

56.301 Drift av puber

56.309 Drift av barer ellers

79.902 Guider og reiseledere

79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted

90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet

93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker  

Følgende kriterier må være innfridd for å kunne motta støtte:

Kun bedrifter som har operativ virksomhet i Fredrikstad kommune kan motta tilskudd. Bedrifter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd. Bedrifter som har negativ egenkapital per 31.12.2019 kan ikke motta tilskudd. Hvis man mener at egenkapitalen er gjenopprettet i løpet av 2020, kan en søknad behandles skjønnsmessig, basert på tilsendt dokumentasjon. Bedrifter som ikke har levert inn regnskap for 2019 kan ikke motta tilskudd. Bedrifter som har startet opp i 2020, og derfor ikke kan vise til omsetning i 2019, kan motta et minstebeløp på 30 000 kroner. Noen bedrifter har gått konkurs og startet opp igjen i 2020. I disse tilfellene vil man måtte gjøre en skjønnsmessig vurdering av bedriftens soliditet. Bedrifter som har mindre enn 30 prosent reduksjon i salgsinntekter i perioden kan ikke motta tilskudd.  

Slik blir tilskuddet beregnet:

1. Antall bedrifter som kan motta tilskudd beregnes basert på kriteriene nevnt ovenfor.
2. Det samlede tapet som disse bedriftene rapporterer inn summeres.
3. Det samlede tapet divideres med beløpet man har å fordele. Resultat av denne beregningen er en brøk – hvor stor andel av tapet som kan dekkes.
4. Andelen multipliseres med tapet som er rapportert inn for hver enkelt bedrift. Resultatet angir det tilskuddet som bedriften potensielt kan motta.
5.  Er beregnet tilskudd på mindre enn 30 000 kroner, reduseres tilskuddet til 0.
6. Er beregnet tilskudd på mer enn 600 000 kroner, settes tilskuddet til 600 000 kroner.         

Sist oppdatert: 15. januar 2021