Miljø- og byutviklingsetaten styrker laget

Fredrikstad vokser og vi trenger dyktige folk til å være med og utvikle byen. Miljø- og byutviklingsetaten i Fredrikstad kommune har nå ti ledige stillinger.

(Foto: Ole Wilhelm Lund/Fredrikstad Fotoklubb)

De neste årene skal Fredrikstad gjennom store byutviklingsprosjekter, byen skal transformeres, og vi har verdifull kulturarv som skal bevares. Vi trenger flere gode kollegaer som kan jobbe sammen med oss i å utvikle Den lille verdensbyen.

Etaten har nå følgende ledige stillinger:

Arealplanlegging x 2 
Folkehelse 
Lederstøtte BSU 
Tjenestedesign 
Lederassistent regulering og byggesak 
Byggesak – jurist 
Byggesak – arkitekt 
Næringsutvikler 
Naturforvalter 

 

Sist oppdatert: 20. februar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.