Min side Meld fra
Kontakt oss

Milepæl for områdesatsingen i Fredrikstad

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad kommune er valgt ut som én av kommunene Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker et langsiktig samarbeid med for å styrke arbeidet med områdesatsinger.


Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet Sigrun Wiggen Prestbakmo og ordfører Siri Martinsen signerer samarbeidsavtalen som skal styrke Fredrikstads arbeid med områdesatsing.


Tirsdag formiddag besøkte statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo Rebellhuset på Holmen. Her signerte hun avtalen som gir fem millioner kroner til områdesatsingen i Fredrikstad i 2023, med mulighet for ytterligere årlig tilskudd i årene som kommer.

– Dette har vært et stort satsingsområde for oss. Områdesatsingen er et eksempel på hvordan vi sammen med NAV, frivilligheten, næringsliv og andre gjør en felles innsats for å tilrettelegge for et samfunn uten så store forskjeller. Vi får til mer sammen enn vi gjør hver for oss, sier ordfører Siri Martinsen.

Samarbeidsprosjekt mellom stat, kommune og næringsliv

Fredrikstad kommune samarbeider med Trosvikstranda Utvikling om bruken av Rebellhuset. Blant de som bruker lokalene ukentlig er NAV-prosjektet Snuplassen. Her får unge mennesker mellom 18 og 30 år et tilbud med arbeid, aktiv fritid og livsmestringsaktiviteter. De delte sine erfaringer med representanter fra stat, kommune og næringsliv.

– Her blir du ikke møtt som en «naver», men som det mennesket du er. Det er en varme i bygget som gjør det lettere å åpne seg og føle seg komfortabel. Det å komme et sted hvor du møter varme med en gang betyr veldig mye, forteller Josefine, en av ungdommene som er med i NAV-prosjektet.

Sammen med Fontenehuset har NAV Snuplassen tilhold i Rebellhuset flere dager i uka. Statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo ble imponert av det hun hørte. 

– Det er fint å høre slike historier, og ungdommene her representerer mange. De kommuniserer ressursen i det som ligger i en by med levekårsutfordringer, sier Prestbakmo.

Styrker arbeidet i levekårsutsatte områder

Arbeidet med områdesatsing i Fredrikstad har allerede pågått i flere år. Midlene fra staten er et virkemiddel for å gjøre en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder.

I juni vedtok bystyret strategien om områdesatsing i Fredrikstad, og at det skal organiseres som et eget program. Programmet skal legge til rette for å styrke offentlige tjenester, lokalsamfunn, sosiale nettverk, tillit og kultur i kommunen. Medvirkning fra lokalbefolkning, frivillige og beboere spiller en sentral rolle i gjennomføringen.

– Denne samarbeidsavtalen er en viktig milepæl for oss. Det gir oss ikke bare bevilgninger i form av penger, men også erfaringer og kunnskapsdeling med de andre byene i nettverket, sier Christine Frantzen, programleder for områdesatsingen i Fredrikstad kommune.

Fra før har Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen og Stavanger langsiktige samarbeidsavtaler om områdesatsinger. I løpet av 2023 skal også Fredrikstad, Sarpsborg og Kristiansand inngå avtaler.

Om områdesatsingen i Fredrikstad

Bakgrunn

  • Levekårskartlegginger i Fredrikstad viser at sosial ulikhet i helse, levekårsutfordringer, og opphopning av dette i noen områder, er blant kommunens største samfunnsutfordringer.
  • Levekårskartleggingen 2022 peker på at forskjellene også vedvarer over tid, og er økende.

Hva er områdesatsing?

  • Områdesatsingen i Fredrikstad skal jobbe langsiktig og forebyggende for å motarbeide økt forskjell i levekår.
  • Over tid skal vi jobbe med å styrke offentlige tjenester, lokalsamfunn, sosiale nettverk, tillit og kultur, i de mest levekårsutsatte lokalsamfunnene.

 


F.v. ordfører Siri Martinsen, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet Sigrun Wiggen Prestbakmo, programleder for områdesatsingen Christine Frantzen og områdeutvikler Edel Pavlic. 

Sist oppdatert: 05. september 2023