Mette Christin Strand Leistad ny direktør for innovasjon og utvikling i Fredrikstad kommune


Mette Christin Strand Leistad (46) er tilsatt som stabsdirektør for innovasjon og utvikling i Fredrikstad kommune. Leistad kommer fra stilling som direktør i PwC Consulting, og er bosatt i Fredrikstad.

Mette Christin Strand Leistad er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, med 18 års erfaring fra utviklings- og omstillingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Leistad jobber i dag som direktør i PwC, og har tidligere vært leder for EYs regionale konsulentvirksomhet på Østlandet.

Mette Christin Strand Leistad har ledet forbedringsarbeid i kommunesektoren i en årrekke, og har arbeidet med flere av de større kommunene. De siste årene har hun blant annet ledet flere omstillingsprosjekter for større sammenslåtte kommuner.

Hennes primære fokusområde har vært omstillinger, som har vært gjennomgripende for hele virksomhetens struktur, organisering, styring, ledelse og kompetanseutvikling. Hun har også nyttig erfaring fra et stort antall prosjekter og endringsarbeid i større private selskaper i Norden, og har vært sentral i å legge til rette for organisasjonsmessige endringer knyttet til landets største offentlige digitaliseringsprosjekt innen samferdsel.

Som stabsdirektør for innovasjon og utvikling skal Leistad videreføre arbeidet med utvikling av framtidsrettede, profesjonelle stabs- og støttetjenester, med vekt på innovasjon, utvikling og kontinuerlig forbedring.

- Jeg ser fram å ta fatt på oppgavene som ligger foran oss, for å videreutvikle en attraktiv og framtidsrettet kommune for både innbyggere, næringsliv og ansatte. I likhet med andre kommuner, står vi overfor et omfattende og krevende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. For å lykkes med dette må vi i stadig større grad ta i bruk ny teknologi, tenke annerledes og videreutvikle organisasjonen og den enkelte ansatte. I dette store, vanskelige og viktige arbeidet har stabsområdet en sentral rolle som pådrivere og støttespillere, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med mine nye dyktige kolleger i årene framover, sier Mette Leistad.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold ser fram til å få Mette Christin Strand Leistad med på laget.

- I Mette Leistad får Fredrikstad kommune en stabsdirektør for innovasjon og utvikling med tung kompetanse innen økonomisk analyse og ressursforvaltning, kombinert med en sterk evne til å gjennomføre planer og være operativ i arbeidet. Fra sitt arbeid med omstilling i norske kommuner har Leistad fått god innsikt i kommunale tjenesteområder og prosesser, og hun tar med seg konkrete, relevante og nyttige erfaringer inn i de store utviklingsoppgavene som Fredrikstad kommune står overfor. I Mette Leistad får vi en svært motivert leder, med god strategisk forståelse og evne til å forankre og drive fram endring, innovasjon og kontinuerlig forbedring. Jeg ser fram til å samarbeide med henne om videre utvikling og ledelse av Fredrikstad kommune, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Mette Christin Strand Leistad tiltrer stillingen ved årsskiftet.

CV – Mette Christin Strand Leistad

Sist oppdatert: 14. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.