Meter’n like viktig

Fra 2. juni trenger ikke elever lenger holde en meter avstand når de er på skolen. – Men meters-regelen gjelder fortsatt ellers i samfunnet, sier kommuneoverlegen.

Nasjonale myndigheter la torsdag 28. mai fram nye veiledere for skoler og barnehager. De nye veilederne slår blant annet fast at barnehagebarn og elever ikke behøver å holde en meters avstand til hverandre i skoletiden. Dette er en presisering og utvidelse av de rådene som har vært gitt til nå. Veilederne sier også at man i større grad kan gå tilbake til vanlige klasser, og bort fra de mindre kohortene som har vært anbefalingen siden gjenåpningen. Anbefalingen om at man i størst mulig grad bare er sammen med de man er i klasse/kohort med, både i skoletiden og fritiden, gjelder fortsatt. Likeledes anbefalingen om fast plass/pult.

Regjeringen sa på pressekonferansen at de vil tilpasse tiltak i skole og barnehage til smittesituasjonen i landet. I de nye veilederne er fortsatt de samme tre tiltakene løftet frem som helt sentrale for å unngå smittespredning av covid-19.

  • Syke barn må være hjemme
  • God hygiene
  • Avstand – men for barnas del altså i form av faste grupper, ikke avstand internt i gruppa ut over at klemming, håndhilsing og unødvendig fysisk nærkontakt anbefales begrenset.

Se de nye veiledere for skole og barnehage

 

Meter fortsatt viktig 

Kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune understreker at selv om barn og elever ikke må holde en meters avstand i skoletiden, gjelder fortsatt en meters-regelen for voksne.

– At vi voksne nå fortsetter å holde en meters avstand til hverandre er viktig hvis vi skal klare å beholde kontrollen over koronaviruset, og kanskje unngå en ny bølge, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad kommune.

 – Å holde avstand på skolen har vært en påkjenning for flere barn, og det krever store ressurser og mye mer plass. Kunnskapen vi nå har om koronaviruset, og erfaringene etter gjenåpningen her og erfaring fra land hvor skolene har vært åpne under hele pandemien, tilsier at det er svært lite smitte mellom barn i skole og barnehage, forklarer kommuneoverlegen.

– Det gjør at vi gjør noen små unntak fra en av de grunnleggende smittevernreglene for barn i barnehage- og skolesammenheng, fortsetter hun.

– Slik det ser ut må vi leve med dette viruset i samfunnet en stund framover og da må vi tilpasse smittevernrådene til situasjon og grupper for å kunne ta tilbake hverdagen. Derfor er det mindre strengt med avstand i barnehageavdelinger og skoleklasser nå, og strengere anbefalinger for risikogruppene. Endrer smittesituasjonen seg, vil det kunne bli mindre eller mer strengt for alle, sier Lund Danielsen.

– Men de grunnleggende rådene vi alle må følge – i lang tid – ligger fast. Og klarer vi å følge disse, klarer vi forhåpentligvis å beholde kontrollen fremover, og holde samfunnet nokså åpent, sier hun.

Dette må du gjøre:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk, også ved milde tegn på sykdom
  • Hold en meters avstand til andre utenfor din husstand (bortsett fra i barnhageavdelingen og skoleklassen)
  • God håndhygiene
Sist oppdatert: 02. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.