Min side Meld fra
Kontakt oss

Mer mobbing på skolen

Årets elevundersøkelse viser et godt læringsmiljø hos elevene, men en økning i mobbing.

I løpet av de siste tre årene har andelen elever som har følt seg mobbet i Norge økt for hvert år med rundt 2-3 prosent hos 7. trinn og 10. trinn.

I Fredrikstad er andelen mobbet høyere for 7.trinn enn landsgjennomsnittet, mens 10. trinn har en litt lavere andel enn gjennomsnittet. Samtidig viser målingen på læringsmiljø at begge trinnene i Fredrikstad trives like godt på skolen som resten av landet gjennomsnittlig.

Andelen som sier de er mobbet varierer fra én tredjedel ved en skole til null andre steder. Ledere ved de forskjellige skolene er klar over situasjonen og jobber kontinuerlig med tiltak for å håndtere den uønskede utviklingen.

Skolesjef i Fredrikstad, Line Lofstad Andersen, ser økningen i andel mobbet og vil sette mer fokus på forebygging av mobbing.

– Det er en sørgelig utvikling som må tas tak i. Konsekvensene som kommer av mobbing kan ha livsvarende virkning. Vi må jobbe for å fremme et skolemiljø som føles trygt for alle, sier Andersen.

Resultatene til årets elevundersøkelse skal diskuteres av alle rektorene i Fredrikstad på virksomhetsledermøtene fremover.

Generelt, ifølge statistikken, føler 7. trinn seg mer utsatt for mobbing enn 10.trinn. Ved spørsmål om hvor mobbingen kommer fra, oppgir begge trinnene på elevundersøkelsen at det meste av mobbingen kommer fra medelever på skolen.

Om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en undersøkelse som skjer hvert år, med formålet om å kartlegge velferden til elever i norsk grunnskole og videregående skole. Det er obligatorisk å gjennomføre undersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og 1. trinn på videregående, og frivillig for de andre trinnene fra 5. trinn til og med 3. trinn på videregående.

Sist oppdatert: 30. januar 2024