Min side Meld fra
Kontakt oss

Mer aktivitet i skolen!

Se hvordan Hurrød skole, Trara skole og SFO ved Borge skole jobber med fysisk aktiv læring gjennom prosjektet Aktiv oppvekst.

Aktiv oppvekst er en del av satsingen på mer aktivitet i programmet Aktive Fredrikstad.

Hurrød skole på Gressvik er en av skolene som deltok i pilotprosjektet gjennom skoleåret 2022/2023. Lærer ved Hurrød, Ann Kristin Skogen, forteller at det lite som skal til for å komme i gang med mer aktivitet i undervisningen.  

– Jeg tror at hvis du er en skole i dag som vil ta i bruk fysisk aktiv læring, så er det ikke så mye som skal til annet enn at det er én person som sier «ja, det prøver vi!». Det er så mange ting du kan gripe tak i som du kanskje kjenner fra før og videreutvikle det, sier Skogen.  

Aktive skoler

Fra høsten fortsetter satsingen på Aktiv oppvekst med en egen ressurs i seksjon Utdanning og oppvekst som koordinerer arbeidet. 

Gjennom prosjektet legges det til rette for at elever får aktivitetsavbrekk i skoletimene, aktivitetslekser og mer aktivitet i undervisningen. Fysisk aktiv læring i fagene norsk, matte og engelsk har vist god effekt ved at aktive elever lærer bedre, i tillegg til at læringsmiljøet forbedres.

Som en del av Aktiv oppvekst inviteres ansatte i skoler, barneager og SFO til en inspirasjonsdag 15. november med temaene fysisk aktiv læring, kunnskapsdeling, kosthold og ernæring. 

Gjennom prosjektet får også lærere i Fredrikstad tilbud om etterutdanning i fysisk aktiv læring gjennom SEFAL (senter for fysisk aktiv læring) og Høgskulen på Vestlandet.

Bildet er fra planleggingsdagen i Kongstenhallen i 2023 hvor det var fokus på fysisk aktivitet. Foto: Trine Sirnes. 

 

Sist oppdatert: 12. juni 2024