Min side Meld fra
Kontakt oss

Rekrutterer menn til helsefeltet

Et unikt prosjekt skaffer menn med annen yrkesbakgrunn jobb i helsevesenet i kommunen.

Menn mellom 25 og 55 år som hadde vært arbeidsledige en stund, blir tilbudt et komprimert utdanningsløp for å bli helsefagarbeider. Til sommeren har Fredrikstad kommune utdannet over 30 menn som helselærlinger.

F.v. Martin Bjølstad (29) og Marius Langvik (37).
ANNERLEDES BAKGRUNN: F.v. Martin Bjølstad (29) og Marius Langvik (37).

Martin Bjølstad (29) har fem års erfaring som bartender. Han er godt fornøyd med kursendringen i livet. I 2023 er han ferdig utdannet helsefagarbeider med fagbrev, hvis alt går etter planen.

– Forskjellen fra mitt tidligere yrke er at jeg blir møtt med større grad av takknemlighet. Som bartender opplevde jeg at folk tok ut oppsamlet frustrasjon fra uka, forteller Bjølstad.

Marius Langvik (37) har jobbet nesten 15 år som langtransportsjåfør. Han var også innom drosjeyrket, og var truckfører på lager, før han ble sykmeldt. Under rehabiliteringen ble han tipset om «Menn i helse».

Langvik forteller om en spennende og givende arbeidshverdag. I løpet av praksistiden har han vært innom sykehjem, nå jobber han med mennesker med autismediagnoser.

– Anbefaler du flere menn å jobbe i helsesektoren?

– Ja, det trengs flere menn!

– Hva er det mest givende med din nye jobb?

– Det er å treffe forskjellige mennesker og følge dem gjennom dagen.

MENN I HELSE: Bakerst fra venstre: Peter Rohonyi, Mohammed Aman Ibrahim, Sivert Vollan Flage, Marius Langvik og Øyvind Thorsen. Foran fra venstre: Ingar Løkkeberg Jansen, HR-rådgiver for lærlingeordningen i Fredrikstad kommune. Vidar Skaget Aune, fylkeskoordinator for Menn i helse. Martin Bjølstad, Mette Christin Strand Leistad, stabsdirektør for innovasjon og utvikling i Fredrikstad kommune. Line Jensen, HR-rådgiver for lærlingeordningen, Patrick Johansen, Aleksander Linnerud, Ola Stubbrud og Jim-Andre Nilsen Korsnes.
MENN I HELSE: Bakerst fra venstre: Peter Rohonyi, Mohammed Aman Ibrahim, Sivert Vollan Flage, Marius Langvik og Øyvind Thorsen. Foran fra venstre: Ingar Løkkeberg Jansen, HR-rådgiver for lærlingeordningen i Fredrikstad kommune. Vidar Skaget Aune, fylkeskoordinator for Menn i helse. Martin Bjølstad, Mette Christin Strand Leistad, stabsdirektør for innovasjon og utvikling i Fredrikstad kommune. Line Jensen, HR-rådgiver for lærlingeordningen, Patrick Johansen, Aleksander Linnerud, Ola Stubbrud og Jim-Andre Nilsen Korsnes.

Et unikt utdanningsløp – fra helserekrutt til fagarbeider 

For å tegne lærekontrakt må programfag på Vg1 og Vg2 være bestått. Det tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne får tittelen helserekrutt under utdanningsløpet og tittelen helsefagarbeider etter bestått fagprøve. Fredrikstad kommune ble med i «Menn i helse» i 2018. Til sommeren har Fredrikstad kommune utdannet over 30 menn som helselærlinger.

– Menn i helse-lærlinger er en meget god resurs for kommunen. Åtte rekrutter skal forberede seg til fagprøven i våres. 11 rekrutter er ferdige med læretiden og har bestått fagprøven i vinter, forteller Ingar Løkkeberg Jansen, HR-rådgiver for lærlingeordningen i Fredrikstad kommune.

Jansen Løkkeberg trekker også fram motet til mennene som går inn i helsesektoren.

– Mange av disse mennene har en annen bakgrunn og kommer fra helt andre bransjer. Jeg synes valget de har tatt, vitner om stort mot, sier Jansen Løkkeberg.

Vidar Skaget Aune er fylkeskoordinator for Follo/ Romerike, men var også fylkeskoordinator i Østfold frem til 2021. Også Skaget Aune vil gjerne skryte av mennene.

– Det å kunne bidra til at helsesektoren får flere omsorgsfulle og reflekterte menn som disse gutta inn i tjenestene er ekstremt motiverende. Jeg lærer utrolig mye av dem, og føler jeg har en drømmejobb som kan følge dem fra oppstart til målstreken hvor de står med fagbrev i hånda, sier Aune.

Lise Thoresen er nå fylkeskoordinator for Østfold.

–  Samarbeidet vi har med kommunen, både i rekrutteringsfasen og i gjennomføring av helserekruttperioden og skoleløpet fungerer veldig bra. Gode veiledere ute i praksisfeltet bidrar til god oppfølging av helserekruttene på de ulike helseinstitusjonene i kommunen, utdyper Thoresen.

Mette Christin Strand Leistad, stabsdirektør for innovasjon og utvikling i Fredrikstad kommune, var til stede på en lunsj for helserekruttene nylig.

– Jeg vil takke helserekruttene for innsatsen de legger ned for Fredrikstad kommune. Disse mennene er viktige for rekruttering inn i faget og helsesektoren i kommunen. De gjør helsesektoren mer likestilt. Det har også en stor samfunnsøkonomisk gevinst at flere kommer ut av Nav-køen og over i ordinært arbeid, sier Strand Leistad.

Forskningsprosjekt

Det nasjonale prosjektet Menn i helse bygger på et prosjekt som ble utviklet i Trondheim kommune i 2010. Utgangspunktet var å få flere menn til å jobbe i helse- og omsorgsyrker. KS fikk i 2014 prosjektledelsen for det nasjonale prosjektet Menn i helse.  

Østlandsforskning konkluderer med at Menn i helse bidrar til flere menn i helse- og omsorgssektoren, og at tiltaket sørger for at flere arbeidsledige menn får den opplæringen de trenger for å komme seg ut i arbeid.

Å få folk ut av NAV-køen, inn i arbeid og ut i kommunene der det er behov for fagkompetanse, er en viktig samfunnspolitisk oppgave som også har en samfunnsøkonomisk gevinst, er konklusjonen til sosiologene Tonje Lauritzen og Vigdis M. Olsvik som står bak rapporten.

Neste opptak til «Menn i helse» blir fra januar 2023.

 

Sist oppdatert: 17. mars 2022