Min side Meld fra
Kontakt oss

Massetesting på utvalgte skoler i Fredrikstad

Etter en uke med økende smittetall og mange smittetilfeller blant barn og unge tar Fredrikstad kommune nå i bruk massetesting ved Haugeåsen og Borge ungdomsskoler. Tiltak på øvrige skoler vurderes fortløpende og rettes mot de skolene som opplever mye eller økende smitte.

Borge ungdomsskole hovedinngang.jpg

Målet med å ta i bruk massetesting er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Hvis vi tester mange, kan smitten oppdages tidlig og tiltak kan iverksettes.

– Det er et mål at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig. Tiltak som er satt i verk gjennom det siste året har ført til at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt, sier kommuneoverlege Berit Løkken Finess.

– Med massetesting legger vi til rette for at skoler og barnehager kan være åpne, selv om det er påvist smitte på skolen, eller i samfunnet rundt. Ved å teste elever og ansatte jevnlig reduserer vi nemlig risikoen for spredning av viruset, sier hun.

Berit Løkken Finess_1.jpg

– Haugeåsen ungdomsskole og Borge ungdomsskole er først ut, så vil vi vurdere å utvide til andre skoler avhengig av smittesituasjon og erfaringer fra Haugeåsen og Borge, sier kommuneoverlegen.

Tiltak på øvrige skoler
De fleste skolene i Fredrikstad har lite eller ingen smitte. Situasjonen kan endre seg raskt og foresatte ved aktuelle skoler vil få beskjed i Vigilo om det settes inn tiltak ved deres skole. Dette blir vurdert fortløpende i samarbeid mellom kommuneoverlege og skolens ledelse.

Hvordan gjennomføres massetesting?
Planen er å teste én til tre ganger i uken, avhengig av hvor mye smitte det er på skolen og i samfunnet. Det er frivillig å bli testet.

Testingen vil foregå i klasserommet. Det vil være helsepersonell eller annet kvalifisert personell som hjelper til å ta testen. Prøven tar elevene selv fra nesen, og de vil få opplæring i dette.

Dette er ikke den samme testen som ble benyttet tidligere i pandemien. De nye testene skal kun et par centimeter inn i nesen og vil dermed ikke være smertefulle.

Hva skjer etter testen er tatt?

  • Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt. 
  • Hvis testingen viser at ingen i klassen er smittet (bare negative tester) får klassen ingen melding.
  • Hvis testingen viser at én eller flere i klassen er smittet (én eller flere positive tester), vil disse diskret få beskjed om dette og hjemreise organiseres. Foreldre/foresatte blir kontaktet.
  • De som avlegger positiv test, skal være i isolasjon. Dersom flere/andre elever skal i karantene (og ikke bare videre testing) varsles de om dette i løpet av dagen.
  • Hvis hurtigtesten viser at en elev er smittet (positivt resultat), vil det bli tatt en ny prøve som blir sendt til laboratoriet.  Dette for å sjekke om resultatet fra hurtigtesten er riktig.
  • De eleven bor sammen med, blir kontaktet av Koronasenteret.

Selv om eleven tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle: Hold deg hjemme hvis du er syk, test deg ved symptomer, hold avstand og vask hendene.

Mer informasjon om covid-19 (koronavirus) finner du på helsenorge.no og på Fredrikstad kommune - Korona.

Sist oppdatert: 27. august 2021