Massetesting på flere skoler i Fredrikstad

Etter gode erfaringer fra Haugeåsen og Borge ungdomsskoler, utvider Fredrikstad kommune nå ordningen med massetesting til å omfatte Kvernhuset ungdomsskole, ungdomstrinnet på Cicignon, Fredrik II VGS (trinn 1 og 2), Glemmen VGS (trinn 1 og 2).


-Gjennom regelmessig massetesting oppdager vi smittede personer tidlig i sykdomsforløpet. Dette gjør ordningen svært effektiv for å hindre smittespredning. Metoden er relativt lite inngripende i skolehverdagen og legger til rette for at skoler og barnehager kan være åpne, selv om det er påvist smitte på skolen, eller i samfunnet rundt. Massetesting vil også gjøre at ordningen med stadig nye beskjeder om testing, karantene etc., opphører i perioden testingen pågår, sier kommuneoverlege Berit Løkken Finess.

Tiltak på øvrige skoler
De fleste skolene i Fredrikstad har lite eller ingen smitte. Situasjonen kan endre seg raskt og foresatte ved aktuelle skoler vil få beskjed i Vigilo om det settes inn tiltak ved deres skole. Dette blir vurdert fortløpende i samarbeid mellom kommuneoverlege og skolens ledelse.

Hvordan gjennomføres massetesting?
Planen er å teste én til tre ganger i uken, avhengig av hvor mye smitte det er på skolen og i samfunnet. Det er frivillig å bli testet. Elevene vil få informasjon fra sin skole om hvor ofte testingen vil gjennomføres på deres skole.

Testingen vil enten foregå i klasserommet (ungdomstrinnet), eller ved hjemmetest (videregåendetrinnet).

Uavhengig av om testen tas hjemme eller på skolen er det elevene selv som tar testen fra nesen. De vil få opplæring i dette.

Her kan du lese mer om hvordan du foretar hjemmetest og se introduksjonsvideo.

Dette er ikke den samme testen som ble benyttet tidligere i pandemien. De nye testene skal kun et par centimeter inn i nesen og vil dermed ikke være smertefulle.


Hva skjer etter testen er tatt?
• Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt.
• Hvis testingen viser at ingen i klassen er smittet (bare negative tester) får klassen ingen melding.
• Hvis testingen viser at én eller flere i klassen er smittet (én eller flere positive tester), vil disse diskret få beskjed om dette og hjemreise organiseres og foreldre/foresatte blir kontaktet (dersom testen er tatt på skolen).
• De som avlegger positiv test, skal være i isolasjon. Dersom flere/andre elever skal i karantene (og ikke bare videre testing) varsles de om dette i løpet av dagen.
• Hvis hurtigtesten viser at en elev er smittet (positivt resultat), vil det bli tatt en ny prøve som blir sendt til laboratoriet. Dette for å sjekke om resultatet fra hurtigtesten er riktig.
• De eleven bor sammen med, blir kontaktet av Koronasenteret.

NB!
Selv om eleven tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle: Hold deg hjemme hvis du er syk, kontakt koronasenteret ved symptomer på forkjølelse eller influensa, hold avstand og vask hendene.

Mer informasjon om covid-19 (koronavirus) finner du på helsenorge.no og på Fredrikstad kommune - Korona.

Sist oppdatert: 03. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.