Min side Meld fra
Kontakt oss

Markerte SimFredrikstad

Fredrikstad kommune ved direktør for helse og velferd Janka Ekrem Holstad, overrakte gode ord og blomster og takket høgskoledirektør Carl Morten Gjeldnes for godt samarbeid.

SimFredrikstad ble offisielt åpnet i september, da med statsråd Henrik Asheim og ordfører i Fredrikstad til stede. Etter at simuleringssenteret nå har vært i drift fra 1. august, var det omsider duket for en åpningsmarkering der alle aktører og samarbeidspartnere sto på gjestelisten.

– Jeg er helt sikker på at vi alle har fått Norges beste simuleringssenter, sa prosjektleder Inger Hjelmeland.

Hjelmeland trakk fram leiligheten og smitterommet på senteret. Leiligheten er en kopi av omsorgsleilighet i Fredrikstad kommune, mens smitterommet er en kopi av sykehjemsrom i Fredrikstad kommune. Totalt har senteret 18 simuleringsrom, der de fleste situasjoner kan simuleres i autentiske miljøer. På planen framover står også en VR-lab og et «Immersive room», der det er mulig å prosjektere et hvilket som helst miljø, for eksempel ulykke på E6, brann i et discotek, drukning. Høgskolen i Østfold har nettopp fått bevilget midler til å starte på utviklingen av «Immersive room».

Målet for senteret har hele tiden vært å lage det beste simuleringssenteret i Norge, og det har vært viktig å ta lærdom av andre. Prosjektgruppen har derfor vært på befaringer på ulike andre simuleringssentre og høstet erfaringer. 

Høgskolens samarbeidspartnere, med spesielt Fredrikstad Kommune, Værste AS og andre partnere i prosjektet ble behørig takket for godt samarbeid i prosjektet. Et viktig aspekt for at senteret skulle realiseres var Fredrikstad kommunes involvering i prosjektet. Et slik senter må ha stor utnyttelsesgrad for å være lønnsom. Det at Fredrikstad kommune ønsket å være med på et slikt prosjekt, til det beste for hele regionen, ble også kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold berømmet for.

Les mer på høgskolens nettsider: Feiret SimFredrikstad sammen med samarbeidspartnere - Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag (hiof.no)

 

 

 

Sist oppdatert: 26. oktober 2021