Mange vaksiner igjen

Halvveis ut i vaksineringen gjenstår fortsatt 556 influensavaksiner i Byhallen.

Selv om det i år har vært mye oppmerksomhet rundt koronaviruset, så er det fortsatt like viktig for personer i risikogruppene å vaksinere seg mot sesonginfluensaen.

Den første uken av massevaksineringen i Byhallen ble det satt 854 vaksiner. I tillegg har barn og unge i risikogrupper ved skolene fått om lag 100 vaksiner. Det betyr at det gjenstår 556 vaksiner som kan settes i Byhallen kommende uke.

Den første uken var det stor pågang på mandag. Men etter det har kapasiteten vært god, og ingen køer. Ventetiden er derfor kort.

Det er også mange doser igjen av pneumokokk-vaksinen.

Personer i risikogruppene kan få årets vaksine i Byhallen. For at ikke for mange mennesker skal samle seg samtidig, så har vi delt inn oppmøtedagene alfabetisk.

Gjenstående tidspunkter

Mandag 16. november kl. 10.00-17.00 (for personer med etternavn som starter med A-M)
Tirsdag 17. november kl. 10.00-17.00 (for personer med etternavn som starter med N-Å)
Onsdag 18. november kl. 10.00-14.00 (for personer med etternavn som starter med A-M)
Torsdag 19. november kl. 10.00-14.00 (for personer med etternavn som starter med N-Å)

Fra 23. november kan man også kontakte Vaksinasjonskontoret for vaksinering.

Pris/betaling

Årets influensavaksine koster 50 kroner og du må betale med Vipps eller bankkort. Vi tar ikke i mot kontanter.
Det er også mulig å få vaksine mot Pneumokokk. Den koster 360 kroner.

Kun risikogrupper i første omgang

Folkehelseinstituttet har bestemt at det er kun personer i risikogrupper som skal få tilbud om vaksine før 1. desember. Deretter blir det åpnet opp for resten av befolkningen.

Vi gjør oppmerksom på at man også kan få influensavaksinen hos fastlegen og ved apoteker. Men også her er det kun personer i risikogrupper som gjelder før 1. desember.

Smittevern og kø

Vi anbefaler at ikke alle kommer når vi åpner, men at vaksineringen blir spredd så mye som mulig utover dagen. Vi vil kunne ha maks 50 personer inne av gangen.

 • Smittevernhensyn blir ivaretatt
 • Registrering og utlevering av munnbind skjer utenfor Byhallen
 • Man må regne med kø og at man må stå utendørs og vente før man kommer inn
 • Husk avstand til andre
 • Håndsprit er tilgjengelig og må benyttes

Risikogrupper

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Kilde: FHI

Sist oppdatert: 13. november 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.