Mange erstattet bil med gratis buss

Bussene i Fredrikstad hadde 67 prosent flere passasjerer i perioden november 2019-februar 2020, da bussreiser var gratis. 65 prosent oppga at bussreisene erstattet reiser med bil, som bilfører.

– Funnene her samsvarer med det vi så da vi gjorde ferga i Fredrikstad gratis – flere lar bilen stå og velger kollektivt når det er gratis, sier ordfører i Fredrikstad kommune, Jon-Ivar Nygård.  

Gratisperioden på tre måneder ble vedtatt av bystyret i Fredrikstad kommune i forbindelse med åpning av bomringen. Det ble samtidig vedtatt å undersøke effekten på reisevaner etter gratisperioden.  

I perioden 11. november 2019 til 9. februar 2020 kunne reisende i Fredrikstad og mellom Fredrikstad og Sarpsborg hoppe av og på bussen helt kostnadsfritt.

Østfold kollektivtrafikk inviterte passasjerer og andre til å delta i en spørreundersøkelse i løpet av gratisperioden. En planlagt undersøkelse i etterkant ble først utsatt og måtte til slutt utgå på grunn av pandemirestriksjoner. Uten denne er det vanskelig å si noe om de mer varige effektene av gratisbussprosjektet. Sluttrapporten fra underveis-undersøkelsen er imidlertid klar og viser at mange lot bilen stå da buss var gratis.    

Busspassasjertall: 

 • I løpet av gratisperioden var det 67,2 prosent flere busspassasjerer enn i samme periode året før 
      
 • I de fire ordinære ukene mellom gratisperioden og innføringen av koronatiltak (uke 7–10), var det 36,9 prosent flere passasjerer på bussene enn i tilsvarende periode i 2019. På grunn av statlige midler øremerket lavere billettpriser i Nedre Glomma har billettprisene blitt betydelig lavere etter gratisperioden enn de var før.  

  Funn fra spørreundersøkelse i gratisperioden: 
        
 • Nesten 70 prosent av busspassasjerene reiste oftere med buss i gratisperioden enn de gjorde tidligere. 
        
 • Nesten 40 prosent av busspassasjerene brukte buss daglig eller nesten hver dag i gratisperioden. 
       
 • Den viktigste årsaken til at busspassasjerene reiste mer med buss i gratisperioden enn tidligere var at bussen var at bussen var gratis (60 % svarte dette), etterfulgt av at det var blitt dyrere å kjøre bil på grunn av bomringen (18 % svarte dette). 
 • På spørsmål om hva slags reisemåter gratisturene med bussen erstattet, oppga 65 prosent av respondentene reiser som bilfører og 30 prosent reiser som bilpassasjerer. Det var imidlertid en del (henholdsvis 25 og 22 %) som brukte gratis buss til reiser de tidligere hadde gått og syklet på. Dette gjaldt særlig de yngre aldersgruppene,


  – Det er interessant å se at mange sto ved de gode vanene også etter gratisperioden. Å gjøre det enklere for folk å velge transport som gir et lavere utslipp, er et viktig virkemiddel hvis vi skal klare å nå klimamålene våre, sier Nygård.  

  Han skryter samtidig av Østfold kollektivtrafikk for godt samarbeid med ordningen.  

  – Dette hadde vi ikke fått til uten et tett og godt samarbeid med Østfold kollektivtrafikk, som administrerer kollektivtrafikken i gamle Østfold. Dette samarbeidet er det viktig å bygge videre på for å få enda flere til å la bilen stå framover, sier ordføreren.

 

Sist oppdatert: 26. november 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.