Måler effekten av gjess på avlinger

Innhold

Miljø og landbruk har i år satt i gang et prosjekt på gås, hvor vi ønsker å måle effekten gåsa har på avlingene.

Gjess på jordet

Fra rundt 2000-tallet har vi hatt en kraftig bestandsøkning av gås. I Fredrikstad finner mange av disse gjessene næring på landbruksarealer og dette har ført til konflikter på grunn av beiteskader på avlingene. Særlig gjelder dette grågås og til dels kanadagås.

Miljø og landbruk har i år satt i gang et prosjekt på gås, hvor vi ønsker å måle effekten gåsa har på avlingene. Dette undersøker vi ved å sette av områder som beskyttes med hønsenetting, samt kontrollområder – kornet måles før og etter utsetting av kassene.  Vi vil derfor lett kunne sammenligne veksten i kassene, og finne ut hvor hardt gåsa beiter i disse områdene. Kassene er utplassert flere steder på Kråkerøy, Torsnes og Onsøy.
 
Kommunen har tidligere tatt i bruk flere virkemidler for å dempe konflikten. Vi har laget forvaltningsplan for gås, oppfordret til organisering av jakta, åpnet opp for tidligjakt før ordinær jaktsesong og gitt tillatelser til skadefelling. Resultatene av tiltakene har så langt ikke klart å vesentlig redusere utfordringene gåsa står for. Bestandsregulering skal skje via jakt, og det er derfor et ønske om å begrense skadefelling. Resultatet av årets prosjekt vil forhåpentligvis kunne gi oss et bilde på hvor stor skade gåsa gjør på landbruksarealer, og vi kan deretter vurdere om vi må sette i gang ytterligere tiltak for å begrense skadene.

Sist oppdatert: 29. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?