Lytter til næringsliv og besøksnæringen

Ordfører Jon-Ivar Nygård har denne uken lyttemøter med aktører fra næringsliv og besøksnæringen i Fredrikstad for å få et innblikk i deres koronautfordringer.

– Besøksnæringen, som hoteller, restauranter og destinasjonsselskap, har hatt utfordrende uker med stenginger og lite besøk. De har også en usikker tid foran seg. Sommeren er årets viktigste periode for flere av disse og vi vet ikke hvilke nasjonale restriksjoner som vil være gjeldene når den tid kommer. Dette har vært, og er, også vanskelige tider for det øvrige næringslivet i byen, sier ordføreren.

– Jeg har derfor invitert aktører fra næringsliv og besøksnæringen for å høre hva de står ovenfor, og hvilke utfordringer de opplever. Dette er viktig innsikt og kunnskap for meg både for å tilpasse kommunens tiltak, men også for å kunne legge press på nasjonale myndigheter til å spisse ordningene de jobber med, fortsetter Nygård. 

 Ordføreren har digitalt møte med utvalgte aktører fra besøksnæringen tirsdag morgen, og næringslivet på formiddagen. LO og NHO er også invitert med.

 

Det er allerede gjennomført lyttemøte med kulturaktører i byen.

 

Fredrikstad kommune har de siste ukene vedtatt flere koronatiltak rettet mot næringslivet:

  • Smart- og næringsfondet åpnes for å motta søknader kontinuerlig gjennom året i 2020. Fondet rettes mot innovative og aktivitetsskapende tiltak, som kan ha virkning under og etter koronakrisen. Fondets øvrige retningslinjer opprettholdes. Les mer om Smart- og næringsfondet
  • Formannskapet anbefaler bystyret å sett av 30 millioner kroner fra regnskapsresultatet for 2019 til å styrke smart- og næringsfondet, ved regnskapsavslutning i juni 2020.
  • Forfallstidspunktene for eiendomsskatt og kommunale gebyrer endres for næringseiendommer for 2020. Forfall for 2. termin settes til 31.08, 3. termin settes til 31.10 og 4. termin settes til 30.11.
  • Formannskapet anmoder kommunedirektøren om å utsette alle kommunale konkursbegjæringer til annet halvår 2020.

 

Les mer om tiltak fra kommunen og fylket

 

 

 

 

Sist oppdatert: 27. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.