Logg: Koronavirus i Fredrikstad

Innhold

Løpende oppdateringer om status og beslutninger i Fredrikstad kommune under koronaepidemien.

23.09.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad 23. september. Begge har kjent smittevei (en utenlandssmitte og en nærk

22.09.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad 22. september. Begge har kjent smittevei (utenlandssmitte)

21.09.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad 21. september.

20.09.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle

19.09.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle

18.09.2020 
Det er registrert ett nytt smittetilfelle

17.09.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller 

16.09.2020
Det er registrert tre nye smittetilfeller 

15.09.2020
Det er registrert fire nye smittetilfeller 

14.09.2020
Det er registrert fire nye smittetilfeller 

13.09.2020
Det er registrert seks nye smittetilfeller 

12.09.2020
Det er registrert seks nye smittetilfeller 

11.09.2020
Det er registrert fem nye smittetilfeller 

10.09.2020
Det er registrert åtte nye smittetilfeller 

09.09.2020
Det er registrert tre nye smittetilfeller 

08.09.2020
Det er registrert 12 nye smittetilfeller 

07.09.2020
Det er registrert 11 nye smittetilfeller 

06.09.2020
Det er registrert fem nye smittetilfeller 

05.09.2020
Fredrikstad kommune satt lørdag 6. september kriseledelse. 

05.09.2020
Det er registrert 20 nye smittetilfeller i Fredrikstad lørdag 5. september.

04.09.2020
Det er registrert 40 nye smittetilfeller i Fredrikstad fredag 4. september.

03.09.2020
Det er registrert 16 nye smittetilfeller i Fredrikstad torsdag 03.09.20. (Endret tidspunkt for rapportering av smittetilfeller fra morgen dagen etter til kveld samme dag).

03.09.2020

Det er bekreftet 38 nye tilfeller i Fredrikstad og Sarpsborg  (Rapport for siste døgn torsdag morgen).

Hjemmeundervisning for hele Hauge skole ut uken

Smittetilfelle på Gudeberg skole

 

02.09.2020
Det er registrert 17 nye tilfeller det siste døgnet. Les mer

01.09.2020
Det er registrert ti nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Les mer her.

Vi har totalt 167 tilfeller.

31.08.2020
Fra lørdag 29.08.20 til mandag 31.08.20 er det registrert fem nye smittetilfeller i Fredrikstad. Ett tilfelle i aldersgruppen 0-24 år, tre i aldersgruppen 25-49 år, ett i aldersgruppen 50- 75 år. Totalt 157 tilfeller

29.08.2020
Det er registrert tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Alle i aldersgruppe 25-49. To er nærkontakter, en har foreløpig ukjent smittevei. Et tilfelle er folkeregistrert i Fredrikstad, men oppholder seg ikke i kommunen. Totalt 152 tilfeller.

28.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 149.

27.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 149.

26.08.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Begge i aldersgruppe 50-75 år. Den ene er smittet i utlandet, den andre i Norge. Det totale antallet smittetilfeller i Fredrikstad er dermed 149.

25.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Etter en re-test at smittetilfellet fra 20/8, viser det seg imidlertid at denne ikke var positivt likevel. Dette tilfellet må dermed ut av statistikken over registrerte smittetilfeller. Totalt antall smittetilfeller i Fredrikstad blir dermed 147.

24.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 148.

23.08.2020

Det er registrert to nye smittetilfeller siste døgn. Aldersgrupper 0-24 og 25-49. En smittet i utlandet, den andre smittet av nærkontakt (som var smittet i utlandet). Det totale antallet tilfeller er dermed 148.

22.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 146.

21.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 146.

20.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Personen er smittet i utlandet. Aldersgruppe 25 - 49. Det totale antallet tilfeller er dermed 146.

19.08.2020
Det er registrert tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. 2 nærkontakter (0-24 år), 1 med foreløpig ukjent smittevei (50-74). Det totale antallet tilfeller er dermed 145.

18.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn (tilfellet ble påvist og fulgt opp 15. august, men glapp i statistikken). Aldersgruppe 25-49 år). Det totale antallet tilfeller er dermed 142.

17.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 141.

15.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle siste døgn --  aldersgruppe 0-24 år. Nærkontakt.
Totalt antall bekreftet smittede i Fredrikstad er nå 141. 

14.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad det siste døgnet. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 140.

13.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle siste døgn --  aldersgruppe 25-49 år, smittet i utlandet.
Totalt antall bekreftet smittede i Fredrikstad er nå 140. 

12.08.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller det siste døgnet. Totalt antall bekreftet smittede i Fredrikstad er nå 139. 

10.08.2020
Ingen nye smittetilfeller er registrert i Fredrikstad det siste døgnet. Vi har dermed fortsatt totalt 137 tilfeller totalt. 

09.08.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller det siste døgnet. Totalt antall bekreftet smittede i Fredrisktad er nå 137. 

08.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle det siste døgnet. Det er med det totalt 135 tilfeller i Fredrikstad.

07.08.2020
Ingen nye smittetilfeller er registrert i Fredrikstad det siste døgnet. Vi har dermed fortsatt totalt 134 tilfeller totalt. 

06.08.2020
Det er ingen nye smittetilfeller registrert i Fredrikstad det siste døgnet. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 134.

05.08.2020
Det er to nye bekreftede smittetilfeller i Fredrikstad. De to tilhører samme husstand og er smittet i utlandet. Totalt har vi nå hatt 134 bekreftede tilfeller i Fredrikstad. 

04.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad. Det er dermed totalt 132 personer hjemhørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronaviruset. 

03.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad i helgen. Det er totalt 131 smittetilfeller i Fredrikstad så langt. 

31.07.20
Kommunen har  fått bekreftet to nye smittetilfeller i dag. Ingen er relatert til det omtalte selskapet med smittetilfeller i Moss. En er nærkontaktsmitte fra tidligere bekreftet smittet. Den andre har foreløpig ukjent smittevei. 

30.07.20-kveld
Kommunen har  fått bekreftet to nye smittetilfeller. En er nærkontakt til en med smittevei utland. Den andre har ukjent smittevei. Ingen er relatert til det omtalte selskapet med smittetilfeller i Moss. Det er dermed totalt 127 smittetilfeller i Fredrikstad så langt. 

30.07.20-kveld
Kommunen har  fått bekreftet to nye smittetilfeller. En er nærkontakt til en med smittevei utland. Den andre har ukjent smittevei. Ingen er relatert til det omtalte selskapet med smittetilfeller i Moss. 

30.07.20
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad. 

28.07.20
Testing av personer etter utbruddet med flere smittede hjemmeørende i Moss viser ingen nye smittetilfeller av personer hjemmehørende i Fredrikstad.

27.07.20
Det er ikke vært nye smittetilfeller i løpet av helga, så det er fortsatt 125 påvist smittede i Fredrikstad.

24.07.20
Det er registrert fire nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. En er smittet i utlandet, to er nærkontakter fra annen kommune og en har foreløpig ukjent smittevei. Vi har dermed 125 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

22.07.20
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad (etter besøk i utlandet).  Vi har dermed 121 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

20.07.20
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad. Fortsatt totalt 120  personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

15.07.20
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad. Fortsatt totalt 120  personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

12.07.20
Det er ikke registrert nye smittetilfeller denne helgen. Fortsatt totalt 120  personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

09.07.20

Status Fredrikstad 9.juli
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siden 29.juni. Pr. 9. juli har vi dermed fortsatt 120 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

06.07.20

Status Fredrikstad 6.juli
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siden 29.juni. Vi har dermed fortsatt 120 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

01.07.20

Status Fredrikstad 1.juli
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Vi har dermed fortsatt 120 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.29.06.20

Status Fredrikstad 29.juni
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad  siste døgn. Vi har dermed 120 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

26.06.20

Status Fredrikstad 26.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

24.06.20

Status Fredrikstad 24.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

23.06.20

Status Fredrikstad 23.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

22.06.20

Status Fredrikstad 22.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

21.06.20

Status Fredrikstad 21.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

19.06.20

Status Fredrikstad 19. juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

18.06.20

Status Fredrikstad 18.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

17.06.20

Status Fredrikstad 17.juni
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

16.06.20

Status Fredrikstad 16.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Vi har dermed fortsatt 118 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

14.06.20

Status Fredrikstad 14.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Vi har dermed 118 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

12.06.20

Nye retningslinjer for kultur og idrett
Regjeringen kunngjorde i dag at det "gis unntak fra 1-metersregelen i ny forskrift som er lagt frem av regjeringen i dag. Det innebærer at profesjonelle utøvere innen kultur og idrett nå kan ta et skritt nærmere en normaltilstand. Videre åpnes det for at barn som deltar i kulturaktiviteter gis de samme mulighetene som de som driver idrett." Les mer på regjeringen.no

Status Fredrikstad 12.juni
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 118 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

11.06.20

Status Fredrikstad 11.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 117 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

10.06.20

Status Fredrikstad 10.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 117 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

09.06.20

Status Fredrikstad 9.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 117 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

08.06.20

Status Fredrikstad 8.juni
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 117 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


07.06.20

Status Fredrikstad 7.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 116 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

06.06.20

Status Fredrikstad 6.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 116 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

05.06.20

Status Fredrikstad 5.juni
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 116 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

04.06.20

Status Fredrikstad 4.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

03.06.20

Status Fredrikstad 3.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

02.06.20

Status Fredrikstad 2.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

01.06.20

Status Fredrikstad 1.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

31.05.20

Status Fredrikstad 31. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per  søndag 31. mai har vi dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

30.05.20

Status Fredrikstad 30. mai
Det er registrert fire nye smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 30. mai har vi dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

29.05.20

Ny veildere for skole, barnehage og barne- og ungdomsidrett
Nasjonale myndigheter publiserte i dag oppdaterte veildere for skoler, barnehager og barne- og ungdomsidrett.
Se veildere skole og barnehage
Se veileder for barne- og ungdomsidrett

Status Fredrikstad fredag 29. mai
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 29. mai har vi dermed 111 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

28.05.20 

Renholdsplaner
Kommunen har utarbeidet egne renholdsplaner for sine bygg under koronapandemien. Se de utvidede renholdsplanene. 

Status Fredrikstad torsdag 28. mai
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 28. mai har vi dermed 110 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

27.05.20

Status Fredrikstad onsdag 27. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 27. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

26.05.20

Status Fredrikstad tirsdag 26. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 26. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

25.05.20

Status Fredrikstad mandag 25. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

24.05.20

Status Fredrikstad søndag 24. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 24. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


23.05.20

Status Fredrikstad lørdag 23. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 23. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


22.05.20

Status Fredrikstad fredag 22.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 22. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


21.05.20

Status Fredrikstad torsdag 21.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 21. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Dødsfall 20/5
Mann, alderskategori 50-75 år, kjente risikofaktorer.

 

20.05.20

Status Fredrikstad onsdag 20.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 20. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

19.05.20

Status Fredrikstad tirsdag 19.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 18. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

18.05.20

Status Fredrikstad mandag 18.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 18. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


17.05.20

Status Fredrikstad søndag 17.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 17. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


16.05.20

Status Fredrikstad lørdag 16.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 16. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


15.05.20

Status Fredrikstad fredag 15.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 15. mai har vi dermed 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

En eldre mann hjemmehørende i Fredrikstad kommune gikk onsdag 14. mai bort som følge av covid-19 infeksjon.
Dette er det andre dødsfallet som følge av covid-19 infeksjon i Fredrikstad.
Mannen har vært beboer på Glemmen sykehjem og tilhører aldersgruppen 75 år +14.05.20

Status Fredrikstad torsdag 14.mai
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 14. mai har vi dermed 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


13.05.20

Status Fredrikstad onsdag 13.mai
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 13. mai har vi dermed 107 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

12.05.20

Status Fredrikstad tirsdag 12.mai
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 12. mai har vi dermed 105 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Oppklaring rundt smittetall: Fredrikstad hadde 104 som har testet positivt i går, og burde med de to sist innmeldte ha 106. Grunnen til at vi bare har 105 er at av de fire ansatte som fikk registrert smitte ved Glemmen sykehjem 4. mai, var en hjemmehørende i Sarpsborg.

11.05.20

Status Fredrikstad mandag 11.mai
Det er  registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 11. mai har vi dermed 104 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


10.05.20

Status Fredrikstad søndag 10.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 10. mai har vi dermed fortsatt 103 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

09.05.20

Status Fredrikstad lørdag 9.mai
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 9. mai har vi dermed totalt 103 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

08.05.20

Status Fredrikstad fredag 8.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 8. mai har vi dermed totalt 102 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


07.05.20

Regjeringen presenterte planen for videre håndtering av covid-19
Skolen skal åpnes i løpet av neste uke. Les mer om lemping av andre tiltak på regjeringens sider.

Reviderte smitteveiledere for barnehage, barneskole og ungdomsskole og videregående
Se veilederne på Helsedirektoratets sider

Status Fredrikstad torsdag 7.mai
Det er registrert sju nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 7. mai har vi dermed totalt 102 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

06.05.20

Status Fredrikstad onsdag 6.mai

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 6. mai har vi dermed totalt 95 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

05.05.20
Status Fredrikstad tirsdag 5.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 5. mai har vi dermed totalt 95 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


04.05.20

Status Fredrikstad mandag 4.mai
Det registrert fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 4. mai har vi dermed totalt 95 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

03.05.20
Status Fredrikstad søndag 3.mai
Det registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 3. mai har vi dermed totalt 90 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

02.05.20
Status Fredrikstad lørdag 2.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 2. mai har vi dermed fortsatt totalt 89 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


01.05.20
Status Fredrikstad fredag 1.mai
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 1. mai har vi dermed totalt 89 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

30.04.20

Endrede retningslinjer for avstand
Helsemyndighetene kunngjorde onsdag 30. april at retningslinjene for avstand mellom folk endres fra to til en meter. Retningslinjene gjelder både inne og ute.

Endrede retningslinjer for gruppestørrelse fra 7. mai
Helsemyndighetene har va at det fra 7. mai blir mulig med arrangementer på offentlig sted på inntil 50 personer.
Forutsetningen er at det skal være mulig å holde en meters avstand til andre personer på arrangementene, og at det må være en ansvarlig arrangør som sørger for at smittevernregler overholdes. Det blir forbud mot alle arrangementer på offentlig sted med mer enn 50. personer. Detaljene om dette vil man komme tilbake til 7. mai.

Status Fredrikstad torsdag 30. april
Det er registrert tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 30. april har vi dermed totalt 88 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

29.04.20

Status Fredrikstad onsdag 29. april
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 29. april har vi dermed totalt 85 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

28.04.20

Status Fredrikstad tirsdag 28. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 28. april har vi dermed fortsatt totalt 83 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

27.04.20

Status Fredrikstad mandag 27. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 27. april har vi dermed totalt 83 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

26.04.20

Status Fredrikstad søndag 26. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 26. april har vi dermed totalt 83 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

25.04.20

Forbud mot kulturarrangement til 1. september
Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 deltakere er forbudt fram til og med 31. august 2020.Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber med råd om arrangementer med færre enn 500 deltakere.

 

Status Fredrikstad lørdag 25. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 25. april har vi dermed fortsatt totalt 82 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

24.04.20

Status Fredrikstad fredag 24. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 24. april har vi dermed totalt 82 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

23.04.20

Status Fredrikstad torsdag 23. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 23. april har vi dermed totalt 81 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Lyttemøter med kultur- og næringsaktører

Ordfører Jon-Ivar Nygård møter de neste dagene kultur- og næringsaktøren i byen for å lære mer om deres hverdag og utfordringer under koronapandemien. Les mer

22.04.20

Status Fredrikstad onsdag 22. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 22. april har vi dermed fortsatt totalt 80 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

21.04.20

Status Fredrikstad tirsdag 21. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 21. april har vi dermed fortsatt totalt 80 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

20.04.20

Folkehelseinstituttet (FHI) har endret sin liste over grupper som skal prioriteres for testing av det nye koronaviruset. Nå er barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og SFO inne på listen. Les mer

Kommuneoverlegen om gjenåpning av barnehagene: I denne videoen svarer kommuneoverlegen på spørsmål rundt gjenåpning. Se video

Status Fredrikstad mandag 20. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 20. april har vi dermed fortsatt totalt 80 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Smittevernveileder for skoletrinnet 1-7 ble publisert mandag. Les mer

19.04.20

Status Fredrikstad søndag 19. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 19. april har vi dermed fortsatt totalt 80 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

18.04.20

Status Fredrikstad lørdag 18. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 18. april har vi dermed totalt 80 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

17.04.20

Status Fredrikstad fredag 17. april
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 17. april har vi dermed totalt 79 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

16.04.20

Status Fredrikstad torsdag 16. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 16. april har vi dermed totalt 77 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

15.04.20

Smittevernveileder barnehage
Regjeringen presenterte onsdag 15. april smittevernveileder med råd og støtte til barnehage.
Her kan du lese veilederen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

 

Status Fredrikstad onsdag 15. april
Det er registrert fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 15. april har vi dermed totalt 76 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

14.04.20

Dobbeltrom på sykehjem under koronapandemien: Under den pågående koronaepidemien vil det bli benyttet dobbeltrom ved Fredrikstad kommunes sykehjem, der dette vurderes som hensiktsmessig og praktisk mulig. Les mer

Status Fredrikstad tirsdag 14. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 14. april har vi dermed totalt 71 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

13.04.20

Status Fredrikstad mandag 13. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 13. april har vi dermed totalt 70 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


12.04.20


Status Fredrikstad søndag 12. april
Det er ikke registrert smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 12. april har vi dermed fortsatt totalt 69 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


11.04.20


Status Fredrikstad lørdag 11. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 11. april har vi dermed totalt 69 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus

 

10.04.20

Status Fredrikstad fredag 10. april
Det er ikke registrert smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 10. april har vi dermed fortsatt totalt 68 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

09.04.20 

Status Fredrikstad torsdag 9. april
Det er ikke registrert smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 9. april har vi dermed fortsatt totalt 68 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

 

08.04.20

Åpner for ølutsalg fra restauranter og skjenkesteder under pandemien. Les mer 


Status Fredrikstad onsdag 8. april
Det er meldt inn to nye smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per onsdag 8. april har vi dermed totalt 68 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

 

07.04.20

Regjeringen letter på visse tiltak, men understreker viktigheten av at vi ikke senker skuldrene
Les mer her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/Kommunens servicetorg har svarberedskap på telefon onsdag 8. og torsdag 9. april (skjærtorsdag). Helserelaterte spørsmål henvises legevakt 116 117, legevaktas koronatelefon på 69381108. Dersom man er bekymret, har angst, etc. finner man hjelpetelefoner her: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/er-du-bekymret/
Andre tlf. /spørsmål og svar finner man her: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/dette-bor-vare-innbyggere-vite-om-koronaviruset/


Status Fredrikstad tirsdag 7. april
Det er meldt inn fem nye smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per tirsdag 7. april har vi dermed totalt 66 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

 

06.04.20 

Status Fredrikstad mandag 6. april
Det er meldt inn  to smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per mandag 6. april har vi dermed totalt 61 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

05.04.20 

Status Fredrikstad søndag 5. april
Det er meldt inn ytteligere to smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per søndag 5. april har vi dermed totalt 59 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 


04.04.2020

NAV Fredrikstad har opprettet et eget telefonnummer for økonomisk rådgivning (412 89 335), i tillegg til NAV sin ordinære økonomiske rådgivningstelefon.

Status Fredrikstad lørdag 4. april
Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 4. april har vi dermed totalt 57 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

03.04.2020

Status Fredrikstad fredag 3. april
Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Ett av de fem tilfellene som ble innrapportert torsdag 2. april, viste seg å være hjemmehørende i en annen kommune, dermed er det per fredag 3. april totalt 55 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

02.04.2020

Status Fredrikstad torsdag 2. april
Det er bekreftet fire nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 2. april har vi dermed totalt 53 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


01.04.2020

Status Fredrikstad onsdag 1. april
Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 1. april har vi dermed totalt 49 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Biblioteket åpner for lån av bøker før påske. Sitter du i karantene, kan de levere hjem til deg. Les mer

31.03.2020

Status Fredrikstad tirsdag 31. mars 
Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 31. mars har vi dermed fortsatt totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

30.03.2020

Status Fredrikstad mandag 30. mars 
Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 30. mars har dermed fortsatt totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

29.03.2020

Status Fredrikstad søndag  29. mars 
Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 29. mars har dermed fortsatt totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

28.03.2020

Status Fredrikstad lørdag  28. mars 
Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 28. mars har vi totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

27.03.2020

Ny krisepakke fra regjeringen til næringslivet
Regjeringen la fredag morgen fram ny krisepakke rettet mot næringslivet. Den nye krisepakken har et anslått omfang på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe corona-rammede selskaper med betydelig inntektsfall og løpende kostnader. Les mer 

Status Fredrikstad fredag 27.mars 
Det er bekreftet seks nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 27. mars har vi totalt 46 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

26.03.2020

Ekstraordninær tilskuddsornding til kunst- og kulturfeltet
Formannskapet vedtok i dag en ny ordning. Les mer

Status Fredrikstad torsdag 26.mars 
Det er bekreftet tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 26. mars har vi totalt 40 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

25.03.2020

 

Gjestehavna er stengt
Borg Havn har mottatt flere henvendelser om bruk av gjestehavna på Kråkerøy. Serviceanlegget med toaletter og dusj, samt tilbudet for bobiler stenges så lenge myndighetene opprettholder forbud mot å benytte fritidseiendommer i andre enn egen hjemkommune. Foreløpig blir tilbudet stengt fram til og med 13. april, med mulighet for forlengelse.

Status Fredrikstad onsdag 25.mars 
Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 25. mars har vi totalt 37 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Eksamener avlyst: Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst. Les mer.

 

24.03.2020

Regjeringen viderefører tiltakene til 13. april.
Dette innebærer fortsatt stengte skoler, barnehager, idrettshaller, osv. Se listen over tiltak på Regjeringens sider

Status Fredrikstad tirsdag 24. mars 
Det er bekreftet fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siden forrige oppdatering, søndag 22. mars. Per tirsdag 24. mars har vi totalt 36 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Kirken oppretter samtaletelefon: Kirken ønsker å være tilstede for dem som er bekymret, smittet eller syk. Flere av kirkens diakoner og prester er tilgjengelige for samtale på telefon. Kirken i Fredrikstad og Sarpsborg har en egen samtaletefon, 69 01 25 00, som er betjent hverdager 10.00-22.00 og helg 10.00-18.00.

Koronasjekk.no: Lurer du på om du har fått koronaviruset? På www.koronasjekk.no kan du sjekke om du bør testes eller ikke. Viser resultatet at man er innenfor kriteriene for å bli testet, skal man ringe koronanummeret til legevakten (69381108). Hvis man kommer utenfor kriteriene, skal man henvende seg til fastlegen.

Kommunens kriseledelse suppleres med hovedverneombud og hovedtillitsvalgt, som fast tiltredende i møtene.

23.03.2020

Tips til lek: Vi har samlet forslag til aktiviteter og ting dere kan gjøre hjemme med barna. Les mer

Ulike språk: Viktig informasjon om hvordan vi omgås hverandre oversatt til 15 ulike språk. Les mer.

 

22.03.2020

Status Fredrikstad søndag 22.mars 
Det er bekreftet fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 22. mars har vi totalt 31 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

21.03.2020

Status Fredrikstad lørdag 21. mars
Det er bekreftet ett nytt smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 21. mars har vi totalt 26 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

20.03.2020

Egen nettside for å se om du bør testes for koronasmitte: Se våre oppdaterte råd i spørsmål/svar

Det er bekreftet tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 20. mars har vi totalt 25 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

19.03.2020

Avfallshåndtering under koronaepidemien

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som må fungere, og det er viktig at du følger gode avfallsrutiner. Mer .nformasjon og gode råd her. 

 

Det er bekreftet tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn
Per onsdag 19. mars har vi totalt 22 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

18.03.2020

Behov for ekstra helsepersonell – registrer deg her


Fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn: 
Per onsdag 18. mars har vi totalt 19 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Tilbud til gravide og barn 0-5 år: Helsestasjonene må redusere tilbudet etter nye føringer fra Helsedirektoratet. Les mer

Helsestasjon for ungdom: Har iverksatt midlertidige tiltak og treffes kun på telefon. Les mer

Foreldrebetaling: Det sendes ikke ut faktura for april. Dermed vil ingen få faktura og bli avkrevd betaling for barnehager og SFO i april. Les mer

Kommuneoverlegen: - Vis en armlengdes kjærlighet. Kommuneoverlegens råd er klart – å holde fysisk avstand er noe av det viktigste vi nå kan gjøre, uansett alder! Les mer

17.03.2020

Innbyggermelding fra kommunedirektøren: Avstand og omtanke Les mer

Ber administrasjonen om næringstiltak: Tiltakene nasjonale myndigheter har iverksatt er helt nødvendig, men rammer næringslivet hardt. Ordføreren ber administrasjonen om å vurdere en lokal redningspakke. Les mer

16.03.2020

Tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 16. mars har vi totalt 14 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus

Servicetorget stenger publikumsmottaket: Les mer

Helsedirektoratet har laget en egen spørsmål og svar-side. Her ligger det nå over 1000 spørsmål som de har besvart. Se Helsedirektoratets spørsmål og svar 

Oppdaterte råd fra FHI til husstander med sykdom: Hold deg hjemme selv hvis du er forkjøla. Helsepersonell og andre kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med "vanlig" luftveisinfeksjon. Les mer

15.03.2020

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter
Fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020 må blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer, logopeder og psykologer i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten holde stengt. Se hele listen på Helsedirektoratets nettside 

Karanteneplikt for alle som ankommer Norge: Fra tirsdag 17. mars må også personer som ankommer Norge fra Sverige og Finland i 14. dagers karantene. Les mer på regjeringen.no 

Kommunelegen informerer - Lengre ventetid på testsvar
På grunn av stor pågang er det nå lengre analysetid på korona-prøver på laboratoriet på Kalnes. Det vil derfor ta noe lengre tid enn tidligere, før legevakta mottar svar på de prøvene som er tatt. Og tilsvarende tar det lengre tid før de som venter på svar, mottar dette. Men vi ringer alle så snart vi får prøvesvaret! Det er derfor ikke nødvendig å ringe legevakta og purre.  Vi minner om at alle som har tatt prøve, holder seg i isolasjon til prøvesvar foreligger

Fergene kjører som vanlig, men passasjerer oppfordres til å holde minimum en meters avstand, og ha god hånd- og hostehygiene. God tur!

Påbud til hyttefolk om å reise hjem: egjeringen vedtok i dag en ny forskrift som forbyr folk å oppholde seg i fritidsbolig utenfor sin egen kommune. Hyttefolk som oppholder seg i Fredrikstad, men hører hjemme i andre kommuner, bes derfor nå om å returnere hjem. Les mer

To nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Smitteoppsporing gjennomført. Nærkontakter er kontaktet og sitter i hjemmekarantene. Per søndag 15. mars har vi totalt 11 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

14.03.2020

Havnestenging gjelder ikke godstransport: Viser til pressekonferansen med statsminister Erna Solberg i kveld klokken 18.00. Det er bekreftet fra Samferdselsdepartementet at stengning av havnene fra mandag kl 08.00 ikke gjelder godstransport, men persontransport. Borg Havn er dermed ikke berørt. Se statsministerens pressekonferanse

Gjenvinningsstasjonen ved FREVAR er stengt for privatkunder inntil videre. Det er heller ikke mulig å levere kvist og hageavfall. Ordinær renovasjon med tømming av avfall fra husstandene går inntil videre som normalt. Husk god håndhygiene ved fremtrilling av dunk. Mer informasjon her

Ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Smitteoppsporing gjennomført. Nærkontakter er kontaktet og sitter i hjemmekarantene. Per lørdag 14. mars har vi totalt ni personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

13.03.2020

Endringer i kommunens helsetilbud: På grunn av koronaepidemien blir kommunens helsetilbud endret. Alle skal få nødvendig helsehjelp. Les mer

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte: Koronaviruset smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er flere ting du kan gjøre for å forebygge smitte. Les mer

Nye regler for karantene - se FHI

Ett nytt smittetilfelle bekreftet det siste døgnet. Totalt åtte personer hjemmehørende i Fredrikstad testet positivt for koronavirus. 

Helsestasjonen for ungdom innfører timebestilling: På bakgrunn av Korona-pandemien så iverksetter Helsestasjon for undom midlertidige tiltak. Les mer

NAV er tilgjengelige – men ikke via publikumsmottaket: NAV Fredrikstad stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Les mer

12.03.2020

Skoler og barnehager stenger etter pålegg fra nasjonale myndigheter - se mer informasjon 

Kommunen setter kriseledelse
Kommunedirektøren beslutter kl. 13 å sette kriseledelse i Fredrikstad kommune. Kriseledelse innebærer at kommuneledelsen møtes oftere/daglig, supplert med ordfører og varaordfører, og at beredskapsleder og andre nøkkelfunksjoner, som kommuneoverleger og kommunikasjon, følger arbeidet tett og bistår fortløpende med koordinering og oppfølging.

Sist oppdatert: 23. september 2020