Logg: Koronavirus i Fredrikstad

Løpende oppdateringer om status og beslutninger i Fredrikstad kommune under koronaepidemien.

23.11.20

Det er påvist 22 nye smittetilfeller i Fredrikstad mandag 23. november. 18 er nærkontakter av kjente smittetilfeller. Fire har foreløpig ukjent smittevei.

Totalt 278 smittede i Fredrikstad siden 10. november.

Totalt 871 smittede siden 5. mars 2020.

Berørte kommunale skoler/ barnehager:
Kråkerøy ungdomsskole
Nøkleby skole
Årum skole
Cicignon skole
Kjølberg skole
St Hansfjellet barnehage
Nøkleby skole
FRIS
Kvernhuset ungdomsskole
St Hansfjellet barnehage
Kråkerøy ungdomsskole
Leie barnehage

Saker publisert i dag:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/rodt-niva-i-ungdomsskolen--hva-betyr-det/

https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/uke-47-pa-koronasenteret/


https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/helsestasjoner/korona/koronasenter/informasjon-til-deg-som-skal-i-karantene-eller-isolasjon/

 


22.11.20
Det er påvist 15 nye smittetilfeller i Fredrikstad søndag 22. november. 12 er nærkontakter av kjente smittetilfeller. Tre har ukjent smittevei.

Totalt 288 smittede i Fredrikstad siden 9. november.

Totalt 849 smittede siden 5. mars 2020.

Saker publisert i dag:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/unnga-prateskyen/

https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/usikker-pa-om-din-aktivitet-korona-avlyses/21.11.20

Det er påvist 15 nye smittetilfeller i dag lørdag 21. november. Alle er nærkontakter til tidligere påviste tilfeller. Totalt 320 smittede i Fredrikstad siden 7. november.

 

20.11.20

Nye lokale tiltak:

 • Fredrikstad kommune hever nivået til rødt for alle videregående skoler og ungdomsskoler i kommunen, gjeldende fra og med tirsdag 24.11.20. Nærmere informasjon kommer fra hver enkelt skole.
 • Det anbefales at all idrett og fritidsaktiviteter for ungdom over 12 år settes på pause fra i morgen, lørdag 21.11.20, fram til og med fredag 04.12.20.
 
Det er påvist 18 nye smittede fredag 20.11.20:
 • 15 er kjente nærkontakter.
 • En er kjent nærkontakt til smitett i annen kommune.
 • Det er ukjent smittevei på to personer.
Kommunen jobber videre med smittesporing utover kvelden.
 
Totalt 305 smittede i Fredrikstad siden 7. november.
Totalt 819 smittede siden 5. mars 2020.
 

Følgende kommunale skoler og barnehager er berørt:

 • FRIS
 • Kvernhuset ungdomsskole
 • Kråkerøy ungdomsskole
 • Haugeåsen ungdomsskole
 • St Hansfjellet barnehage
 • Leie barnehage
 • Ambjørnrød skole
 • Rød skole, Onsøy
 • Torsnes skole
 • Frederik II vgs (Viken, fylkeskommunal)
 • Rød skole, Kråkerøy
 • Råkollen skole
 • Kjølberg skole
 • Cicignon skole
 • Trara skole

19.11.20
Det er påvist 23 nye smittede i dag. Det er ukjent smittevei på 6 personer. Kommunen jobber videre med smittesporing utover kvelden.

Totalt 305 smittede i Fredrikstad siden 6. november 2020.
Totalt 801 smittede i Fredrikstad siden 5. mars. 2020

Følgende kommunale skoler og barnehager er berørt:

 • FRIS
 • Kvernhuset ungdomsskole
 • Kråkerøy ungdomsskole
 • Haugeåsen ungdomsskole
 • St Hansfjellet barnehage
 • Leie barnehage
 • Ambjørnrød skole
 • Rød skole, Onsøy
 • Torsnes skole
 • Frederik II vgs (Viken, fylkeskommunal)
 • Rød skole, Kråkerøy
 • Råkollen skole
 • Kjølberg skole
 • Cicignon skole
 • Trara skole

18.11.20
Det er påvist 10 nye smittetilfeller i dag. Syv er nærkontakter til tidligere påviste tilfeller og det jobbes fortsatt med å kartlegge smittevei på tre.

Totalt 314 smittede i Fredrikstad siden 4. november 2020.
Totalt 778 smittede i Fredrikstad siden 5. mars. 2020

Følgende kommunale skoler og barnehager er berørt:
Kvernhuset ungdomsskole
Kråkerøy ungdomsskole
St. Hansfjellet barnehage
Leie barnehage
Ambjørnrød skole
Rød skole, Onsøy
Torsnes skole
Rød skole, Kråkerøy
Haugåsen ungdomsskole
Råkollen skole
Kjølberg skole
Cicignon skole
FRIS
Trara skole
Frederik II vgs (fylkeskommunal)

17.11.20
Det er påvist 14 nye smittetilfeller i dag. Ti er nærkontakter til tidligere påviste tilfeller og det jobbes fortsatt med å kartlegge smittevei på fire. 

Totalt 320 smittede i Fredrikstad siden 3. november. Totalt 768 smittede siden 5. mars 2020. 

Følgende kommunale skoler/barnehager/institusjoner er berørt:
Kråkerøy ungdomsskole
Leie barnehage
Torsne barnehage
Ambjørnrød skole
Rød skole, Onsøy
Torsnes skole
Rød skole, Kråkerøy
Haugåsen ungdomsskole
Råkollen skole
Kjølberg skole
Cicignon skole
Avd. Fredenlund - v/Råkollen skole

16.11.20
Det er påvist 18 nye smittetilfeller i dag. 17 er nærkontakter. Det jobbes med å finne smittevei på ett tilfelle. I tillegg har Sykehuset Kalnes ettermeldt 6 tilfeller. Alle er nærkontakter til kjente smittetilfeller. 

Totalt 311 smittede i Fredrikstad kommune siden 2. november. Totalt 754 smittede siden 5. mars 2020.

Følgende kommunale skoler/barnehager/institusjoner er berørt:

Rød skole, Onsøy
Torsnes skole
Rød skole, Kråkerøy
Haugeåsen ungdomsskole
Råkollen skole
Nøkleby skole
Kjølberg skole
FRIS
Pedagogisk fagteam, barnehage
Haugeåsen ungdomsskole
Cicignon skole
Trara skole
FRIS
Cicignon skole
Kvernhuset ungdomsskole
Kjølberg skole
Avd. Fredenlund - v/Råkollen skole

Saker publisert i dag:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/uke-46-pa-koronasenteret/

15.11.20
Det er påvist 14 nye smittetilfeller i Fredrikstad søndag 15. november. 12 er nærkontakter av tidligere kjent smitte. to smittetilfeller har foreløpig ukjent smittevei.

Totalt 303 smittede i Fredrikstad kommune siden 2. november. Totalt 730 smittede siden 5. mars 2020.

Følgende kommunale skoler/barnehager/institusjoner er berørt:
Rød skole, Kråkerøy
Fredrik II
Råkollen skole
Haugeåsen ungdomsskole
Cicignon skole
Trara skole
FRIS
Kvernhuset ungdomsskole
Kjølberg skole
Nøkleby skole
Borge ungdomsskole
Sagabakken skole
Avd. Fredenlund - v/Råkollen skole
Hurrød skole
Wang vgs (privat skole)
Gudeberg skole
Seiersborg vgs (privat skole)

Saker publisert i dag:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/14-nye-koronatilfeller-i-fredrikstad/

14.11.20
(Oppdatert 15.11.20, klokken 13.30)

Det er påvist 20 nye smittetilfeller i Fredrikstad lørdag 14. november. 19 av de 20 er nærkontakter av tidligere kjent smitte, hvorav er 16 koblet til aktuelle utbrudd/klynger. Ett smittetilfelle har foreløpig ukjent smittevei.

Totalt 290 smittede i Fredrikstad kommune siden 29. oktober. Totalt 716 smittede siden mars 2020.

Følgende kommunale skoler/barnehager/institusjoner er berørt:
Råkollen skole
Haugeåsen ungdomsskole
Cicignon skole
Trara skole
FRIS
Kvernhuset ungdomsskole
Kjølberg skole
Nøkleby skole
Borge ungdomsskole
Sagabakken skole
Avd. Fredenlund - v/Råkollen skole
Hurrød skole
Wang vgs (privat skole)
Gudeberg skole
Seiersborg vgs (privat skole)

13.11.20
Det er påvist 33 nye smittetilfeller i Fredrikstad fredag 13. november. 31 er kjente nærkontakter, to har foreløpig ukjent smittevei.

Totalt 270 smittede i Fredrikstad kommune de siste 14 dagene (siden 29. oktober).
Totalt 696 smittede siden mars 2020.

Følgende kommunale skoler/barnehager/institusjoner er berørt:

Råkollen skole
Haugeåsen ungdomsskole
Cicignon skole
Trara skole
FRIS
Kvernhuset ungdomsskole
Kjølberg skole
Nøkleby skole
Borge ungdomsskole
Sagabakken skole
Avd. Fredenlund - v/Råkollen skole
Hurrød skole
Trosvik skole
Wang vgs (privat skole)
Gudeberg skole
Seiersborg vgs (privat skole)
Ambjørnrød barnehage

12.11.20
Det er påvist 30 nye smittetilfeller i Fredrikstad torsdag 12. november. 26 er kjente nærkontakter, to er smittet i utlandet og to har foreløpig ukjent smittevei.

Totalt 244 smittede i Fredrikstad kommune de siste 14 dagene (siden 28. oktober). Totalt 663 smittede siden mars 2020.

Følgende kommunale skoler/barnehager/institusjoner er berørt:

Haugeåsen ungdomsskole
Cicignon skole
Trara skole
FRIS
Kvernhuset ungdomsskole
Kjølberg skole
Nøkleby skole
Borge ungdomsskole
Sagabakken skole
Avd. Fredenlund - v/Råkollen skole
Hurrød skole
Trosvik skole
Wang vgs (privat skole)
Gudeberg skole
Seiersborg vgs (privat skole)
Ambjørnrød barnehage

Saker publisert i dag:

https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/30-nye-koronatilfeller-i-fredrikstad2/11.11.20

Det er påvist 30 nye smittetilfeller i Fredrikstad onsdag 11. november.
En er utenlandssmitte, 27 er nærkontakter til kjente smittetilfeller, to har foreløpig ukjent smittevei.

Totalt 218 smittede i Fredrikstad kommune de siste 14 dagene (siden 27. oktober). Totalt 633 smittede siden mars 2020.

Følgende kommunale skoler/barnehager/institusjoner er berørt:

Trara skole
FRIS
Cicignon skole
Kvernhuset ungdomsskole
Kjølberg skole
Nøkleby skole
Borge ungdomsskole
Seiersborg vgs (privat skole)
Sagabakken skole
Haugeåsen ungdomsskole
Avd. Fredenlund - v/Råkollen skole
Hurrød skole
Trosvik skole
Wang vgs (privat skole)
Gudeberg skole
Ambjørnrød barnehage

Saker publisert i dag:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/anbefaler-avlysning-av-kamper-cuper-og-stevner2/ 

 

10.11.20
Det er registrert 32 nye smittetilfeller i Fredrikstad tirsdag 10. november.
Fem er utenlandssmitte, 25 er nærkontakter til kjente smittetilfeller, to har ukjent smittevei. Totalt 190 smittede i Fredrikstad kommune de siste 14 dagene (siden 26. oktober). Totalt 603 smittede siden mars 2020.

Følgende kommunale skoler/barnehager/institusjoner er berørt:
(Ikke publisert pga. serverbytte websider)

09.11.20
Det er påvist 34 nye smittetilfeller i Fredrikstad mandag 9. november. 31 er nærkontakter til kjente smittetilfeller, en er smittet i utlandet, det jobbes fotsatt med å finne smittevei for de to siste tilfellene.

 • Totalt 159 smittede i Fredrikstad kommune de siste 14 dagene (siden 25. oktober).
 • Totalt 571 smittede siden mars 2020.

Følgende kommunale skoler/barnehager/institusjoner er berørt:

 

 • Sagabakken
 • Fredenlund
 • Haugeåsen 
 • Seiersborg 
 • Gudeberg skole
 • Hurrød skole
 • Trosvik skole
 • Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)
 • Smedbakken sykehjem 
 • Hjemmesykepleien vest

 

Saker publisert i dag:

Kommunen setter kriseledelse:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/fredrikstad-kommune-setter-kriseledelse/

Aktuelt fra koronasenteret: 
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/koronasenteret-uke-45/

Om fastmonterte seter:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/dette-betyr-fastmonterte-seter/

 

08.11.20
Det er påvist åtte nye smittetilfeller i Fredrikstad søndag 8. november. To er nærkontakter til andre kjente tilfeller, tre er knyttet til et arrangement i forbindelse med en begravelse, en er smittet i en annen kommune og to er smittet i utlandet.

 • Totalt 126 smittede i Fredrikstad kommune de siste 14 dagene.
 • Totalt 537 smittede siden mars 2020.

Her og nå er følgende kommunale institusjoner berørt:

 • Gudeberg skole
 • Hurrød skole
 • Trosvik skole
 • Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)
 • Smedbakken sykehjem
 • Hjemmesykepleien vest

Saker publisert i dag:

07.11.20
Det er påvist 15 nye smittetilfeller i Fredrikstad lørdag 7. november. Åtte er nærkontakter til andre kjente tilfeller, seks er knyttet til et arrangement i forbindelse med en begravelse og ett er knyttet til utbruddet på Gudeberg skole.

Totalt 529

06.11.20
Det er påvist 18 nye smittetilfeller i Fredrikstad fredag 6. november. Tre er relatert til utbruddet på Gudeberg skole, ti er nærkontakter til andre kjente tilfeller, fire er knyttet til et arrangement i forbindelse med en begravelse og en er smittet i utlandet.

Totalt 514


05.11.20
Det er påvist 17 nye smittetilfeller i Fredrikstad torsdag 5. november. 12 er relatert til utbruddet på Gudeberg (hele ungd.trinnet + enkelte ansatte er testet i løpet av de siste to dager), to er andre nærkontakter, to har foreløpig ukjent smittevei.

Totalt 496

Lokal pressemelding: Anbefaler munnbind på kollektivtrafikk i Fredrikstad og Hvaler

Pressemelding fra regjeringen: Strammer inn smitteverntiltakene

04.11.20
Det er påvist 15 nye smittetilfeller i Fredrikstad onsdag 4. november. Sju kan knyttes til utbruddet ved Gudeberg skole, fire er smittet i utlandet, en er smittet i annen kommune, to er kjente nærkontakter, en har foreløpig ukjent smittevei.

Det er onsdag 4. november påvist et smittetilfelle i Ambjørnrød barnehage. Fem barn er i karantene 10 dager fra 2- 13 november. Tre ansatte er i karantene 10 dager  fra 2- 13 november.

03.11.20
Det er registrert 16 nye smittetilfeller i Fredrikstad tirsdag 3. november. Av de 16 smittede som er meldt siste døgn er 4 smitte i utlandet, 7 er knyttet til utbruddet på Gudeberg og 5 er nærkontakter til kjente smittetilfeller ellers.

02.11.20
Det er registrert 11 nye smittetilfeller i Fredrikstad i dag. To av dem er smittet i utlandet, ni er nærkontakter hvorav seks er knyttet til utbruddet på Gudeberg barne- og ungdomsskole. Totalt 448 smittede.


02.11.2020
Én person med tilknytning til Kulturskolen i Fredrikstad har fått bekreftet koronasmitte. (Personen er hjemhørende i en annen kommune og er dermed ikke med i Fredrikstads statistikk.) 18 personer ved kulturskolen har fått beskjed om å gå i karantene. Undervisningen på kulturskolen går som normalt med enkelte unntak. Der det er unntak blir foreldre og elever kontaktet direkte.  

01.11.2020
Det er registrert seks nye smittetilfeller søndag 1. november. Fem nærkontakter og ett tilfelle hvor det fortsatt jobbes med smittesporing.

To av dagens tilfeller søndag 1. november hører hjemme ved Gudeberg ungdomsskole. Etter at det er påvist totalt fem smittetilfeller på Gudeberg ungdomsskole siden torsdag, er det nå bestemt at 206 elever ved skolen går i karantene.

Totalt er det påvist 437 tilfeller i Fredrikstad siden mars 2020

31.10.2020
Det er registrert fem nye smittetilfeller i Fredrikstad lørdag 31. oktober. Tre er nærkontakter, to er smittet i annen kommune

To av smittetilfellene lørdag 31. oktober hører hjemme ved Gudeberg skole. To trinn er berørt. 25 elever og 11 ansatte er i karantene fra i dag t.o.m søndag 08.11.20. Elevene får digital hjemmeskole hele kommende uke.  
Foresatte er varslet. 


30.10.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad fredag 30. oktober. Det jobbes med sporing av smittevei.

29.10.2020
Det er registrert åtte nye smittetilfeller i Fredrikstad torsdag 29. oktober. Seks nærkontaker, en smittet i annen kommune og en hvor smittevei foreløpig er ukjent.

28.10.2020
Det er registrert fire nye smittetilfeller i Fredrikstad onsdag 28. oktober. To utenlandssmitte og to hvor det fortsatt jobbes med å finne smittevei.

Totalt 417 siden mars.

27.10.2020

Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad tirsdag 27. oktober. En er smittet i utlandet, en er nærkontakt til et kjent tilfelle.

Ett av smittetilfellene tirsdag 27. oktober er elev ved Rekustad skole. Som følge av dette er ett trinn med to klasser (49 barn, 3 voksne), i karantene til og med 2. november. Elevene vil få hjemmeundervisning.
Foresatte er varslet. 

26.10.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad mandag 26. oktober. Vedkommende er nærkontakt til kjent tilfelle.

Totalt 411 tilfeller.

25.10.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad søndag 25. oktober. Vedkommende er nærkontakt til kjent tilfelle.

Totalt 410 tilfeller.

24.10.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad lørdag 24. oktober. Vedkommende er smittet i utlandet.

Totalt 409 tilfeller.

23.10.2020
Det er registrert tre nye smittetilfeller i Fredrikstad fredag 23. oktober. En er nærkontakt til et kjent tilfelle. Det jobbes med smittesporing i de to andre tilfellene. 

Totalt 408 tilfeller.

22.10.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad torsdag 22.oktober.

Totalt 405 tilfeller.

21.10.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad 21. oktober. En er smittet i utlandet, en er nærkontakt til et kjent tilfelle.

Totalt 405 tilfeller.

20.10.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad 20. oktober.  Det jobbes fortsatt med smittesporing.
Totalt 403 smittetilfeller.

19.10.2020
På grunn av feil ved prøvemerkingen i går, er ingen prøver analysert i dag. 

18.10.2020
Det er registrert fire nye smittetilfeller i Fredrikstad 18. oktober. Tre er nærkontakter til kjente tilfeller. Ett av tilfellene er smittet i utlandet. Ett av tilfellene er tilknyttet Rød skole. 30 elever og fire voksne er satt i karantene.

Totalt 401 smittetilfeller.

17.10.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad 17. oktober. 

Totalt 397 smittetilfeller.

16.10.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad 16. oktober. Begge tilfellene har kjent smittevei (nærkontakt). Begge er smittet i annen kommune. Ett av tilfellene er tilknyttet Råkollen skole. Til sammen ni elever og sju voksne er satt i karantene.

Totalt 397 smittetilfeller.

15.10.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad 15. oktober. Tilfellet har kjent smittevei (nærkontakt).

Totalt 395 smittetilfeller.

14.10.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad 14. oktober. Begge er smittet i annen kommune.

Totalt 394 smittetilfeller.

13.10.2020
Det er registrert fem nye smittetilfeller i Fredrikstad 13. oktober.  Fire er nærkontakter og en er smittet i utlandet

Totalt 392 smittetlifeller i Fredrikstad siden 5. mars. 

12.10.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad mandag 12. oktober. Det jobbes fortsatt med smittesporing.
Totalt 387 smittede.

11.10.2020
Det er registrert to  nye smittetilfeller i Fredrikstad søndag 11. oktober. En er smittet i utlandet. Det jobbes med smittesporing i det andre tilfellet.
Totalt 386 smittede.

10.10.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad lørdag 10. oktober. 
Totalt 384 smittede.

09.10.2020
Det er påvist fem nye smittetilfeller i Fredrikstad fredag 9. oktober. En er smittet i utlandet. Fire er nærkontakter til kjente tilfeller.
Totalt 384 smittede.

08.10.2020
Det er påvist tre nye smittetilfeller i Fredrikstad 8. oktober. Alle er bekreftede nærkontakter.
Totalt 379 smittede.

07.10.2020 (oppdatert torsdag 8. oktober)
Det er påvist fire nye smittetilfeller i Fredrikstad 7. oktober. To er kjente nærkontakter, en er smittet i utlandet.
NB! Det ble ettermeldt ett tilfelle onsdag kveld -- innenlands smitte, foreløpig ukjent smittevei.
Totalt 376.

06.10.2020
Det er registrert tre nye smittetilfeller tirsdag 6. oktober. En er utenlandsk statsborger som er smittet i utlandet. Det jobbes med smittesporing av de to andre tilfellene.
Totalt 372 tilfeller.

05.10.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle mandag 5. oktober. Ukjent smittevei, men vedkommende ble smittet i en annen kommune. Totalt 369 tilfeller.

04.10.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad søndag 04. oktober. Totalt 368 tilfeller.

03.10.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad lørdag 03. oktober. Totalt 368 tilfeller.

02.10.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad fredag 02. oktober. En er smittet i utlandet, en er nærkontakt til kjent smittetilfelle. Totalt 368 tilfeller.

01.10.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad torsdag 01. oktober. Totalt 366 tilfeller.

30.09.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad onsdag 30. september. Totalt 365 tilfeller.

29.09.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad. Foreløpig ukjent smittevei, men oppsporingsarbeid pågår. Totalt 365 tilfeller.

28.09.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad 28. september. Begge smittet innenlands, men foreløpig ikke klarlagt smittevei. Totalt 364 tilfeller.

27.09.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad 27. september. Totalt 362 tilfeller.

26.09.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad 26. september. Kjent smittevei. Totalt 362 tilfeller.

25.09.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad 25. september. Kjent smittevei (utenlandssmitte). Totalt 361 tilfeller.

24.09.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad 24. september. Totalt 360 tilfeller.

23.09.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad 23. september. Begge har kjent smittevei (en utenlandssmitte og en nærkontakt) Totalt 360 tilfeller.

22.09.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad 22. september. Begge har kjent smittevei (utenlandssmitte)

21.09.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad 21. september.

20.09.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle

19.09.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle

18.09.2020 
Det er registrert ett nytt smittetilfelle

17.09.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller 

16.09.2020
Det er registrert tre nye smittetilfeller 

15.09.2020
Det er registrert fire nye smittetilfeller 

14.09.2020
Det er registrert fire nye smittetilfeller 

13.09.2020
Det er registrert seks nye smittetilfeller 

12.09.2020
Det er registrert seks nye smittetilfeller 

11.09.2020
Det er registrert fem nye smittetilfeller 

10.09.2020
Det er registrert åtte nye smittetilfeller 

09.09.2020
Det er registrert tre nye smittetilfeller 

08.09.2020
Det er registrert 12 nye smittetilfeller 

07.09.2020
Det er registrert 11 nye smittetilfeller 

06.09.2020
Det er registrert fem nye smittetilfeller 

05.09.2020
Fredrikstad kommune satt lørdag 6. september kriseledelse. 

05.09.2020
Det er registrert 20 nye smittetilfeller i Fredrikstad lørdag 5. september.

04.09.2020
Det er registrert 40 nye smittetilfeller i Fredrikstad fredag 4. september.

03.09.2020
Det er registrert 16 nye smittetilfeller i Fredrikstad torsdag 03.09.20. (Endret tidspunkt for rapportering av smittetilfeller fra morgen dagen etter til kveld samme dag).

03.09.2020

Det er bekreftet 38 nye tilfeller i Fredrikstad og Sarpsborg  (Rapport for siste døgn torsdag morgen).

Hjemmeundervisning for hele Hauge skole ut uken

Smittetilfelle på Gudeberg skole

 

02.09.2020
Det er registrert 17 nye tilfeller det siste døgnet. Les mer

01.09.2020
Det er registrert ti nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Les mer her.

Vi har totalt 167 tilfeller.

31.08.2020
Fra lørdag 29.08.20 til mandag 31.08.20 er det registrert fem nye smittetilfeller i Fredrikstad. Ett tilfelle i aldersgruppen 0-24 år, tre i aldersgruppen 25-49 år, ett i aldersgruppen 50- 75 år. Totalt 157 tilfeller

29.08.2020
Det er registrert tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Alle i aldersgruppe 25-49. To er nærkontakter, en har foreløpig ukjent smittevei. Et tilfelle er folkeregistrert i Fredrikstad, men oppholder seg ikke i kommunen. Totalt 152 tilfeller.

28.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 149.

27.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 149.

26.08.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Begge i aldersgruppe 50-75 år. Den ene er smittet i utlandet, den andre i Norge. Det totale antallet smittetilfeller i Fredrikstad er dermed 149.

25.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Etter en re-test at smittetilfellet fra 20/8, viser det seg imidlertid at denne ikke var positivt likevel. Dette tilfellet må dermed ut av statistikken over registrerte smittetilfeller. Totalt antall smittetilfeller i Fredrikstad blir dermed 147.

24.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 148.

23.08.2020

Det er registrert to nye smittetilfeller siste døgn. Aldersgrupper 0-24 og 25-49. En smittet i utlandet, den andre smittet av nærkontakt (som var smittet i utlandet). Det totale antallet tilfeller er dermed 148.

22.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 146.

21.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 146.

20.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Personen er smittet i utlandet. Aldersgruppe 25 - 49. Det totale antallet tilfeller er dermed 146.

19.08.2020
Det er registrert tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. 2 nærkontakter (0-24 år), 1 med foreløpig ukjent smittevei (50-74). Det totale antallet tilfeller er dermed 145.

18.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn (tilfellet ble påvist og fulgt opp 15. august, men glapp i statistikken). Aldersgruppe 25-49 år). Det totale antallet tilfeller er dermed 142.

17.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 141.

15.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle siste døgn --  aldersgruppe 0-24 år. Nærkontakt.
Totalt antall bekreftet smittede i Fredrikstad er nå 141. 

14.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad det siste døgnet. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 140.

13.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle siste døgn --  aldersgruppe 25-49 år, smittet i utlandet.
Totalt antall bekreftet smittede i Fredrikstad er nå 140. 

12.08.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller det siste døgnet. Totalt antall bekreftet smittede i Fredrikstad er nå 139. 

10.08.2020
Ingen nye smittetilfeller er registrert i Fredrikstad det siste døgnet. Vi har dermed fortsatt totalt 137 tilfeller totalt. 

09.08.2020
Det er registrert to nye smittetilfeller det siste døgnet. Totalt antall bekreftet smittede i Fredrisktad er nå 137. 

08.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle det siste døgnet. Det er med det totalt 135 tilfeller i Fredrikstad.

07.08.2020
Ingen nye smittetilfeller er registrert i Fredrikstad det siste døgnet. Vi har dermed fortsatt totalt 134 tilfeller totalt. 

06.08.2020
Det er ingen nye smittetilfeller registrert i Fredrikstad det siste døgnet. Det totale antallet tilfeller er dermed fortsatt 134.

05.08.2020
Det er to nye bekreftede smittetilfeller i Fredrikstad. De to tilhører samme husstand og er smittet i utlandet. Totalt har vi nå hatt 134 bekreftede tilfeller i Fredrikstad. 

04.08.2020
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad. Det er dermed totalt 132 personer hjemhørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronaviruset. 

03.08.2020
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad i helgen. Det er totalt 131 smittetilfeller i Fredrikstad så langt. 

31.07.20
Kommunen har  fått bekreftet to nye smittetilfeller i dag. Ingen er relatert til det omtalte selskapet med smittetilfeller i Moss. En er nærkontaktsmitte fra tidligere bekreftet smittet. Den andre har foreløpig ukjent smittevei. 

30.07.20-kveld
Kommunen har  fått bekreftet to nye smittetilfeller. En er nærkontakt til en med smittevei utland. Den andre har ukjent smittevei. Ingen er relatert til det omtalte selskapet med smittetilfeller i Moss. Det er dermed totalt 127 smittetilfeller i Fredrikstad så langt. 

30.07.20-kveld
Kommunen har  fått bekreftet to nye smittetilfeller. En er nærkontakt til en med smittevei utland. Den andre har ukjent smittevei. Ingen er relatert til det omtalte selskapet med smittetilfeller i Moss. 

30.07.20
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad. 

28.07.20
Testing av personer etter utbruddet med flere smittede hjemmeørende i Moss viser ingen nye smittetilfeller av personer hjemmehørende i Fredrikstad.

27.07.20
Det er ikke vært nye smittetilfeller i løpet av helga, så det er fortsatt 125 påvist smittede i Fredrikstad.

24.07.20
Det er registrert fire nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. En er smittet i utlandet, to er nærkontakter fra annen kommune og en har foreløpig ukjent smittevei. Vi har dermed 125 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

22.07.20
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad (etter besøk i utlandet).  Vi har dermed 121 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

20.07.20
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad. Fortsatt totalt 120  personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

15.07.20
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad. Fortsatt totalt 120  personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

12.07.20
Det er ikke registrert nye smittetilfeller denne helgen. Fortsatt totalt 120  personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

09.07.20

Status Fredrikstad 9.juli
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siden 29.juni. Pr. 9. juli har vi dermed fortsatt 120 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

06.07.20

Status Fredrikstad 6.juli
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siden 29.juni. Vi har dermed fortsatt 120 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

01.07.20

Status Fredrikstad 1.juli
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Vi har dermed fortsatt 120 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.29.06.20

Status Fredrikstad 29.juni
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad  siste døgn. Vi har dermed 120 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

26.06.20

Status Fredrikstad 26.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

24.06.20

Status Fredrikstad 24.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

23.06.20

Status Fredrikstad 23.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

22.06.20

Status Fredrikstad 22.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

21.06.20

Status Fredrikstad 21.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

19.06.20

Status Fredrikstad 19. juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

18.06.20

Status Fredrikstad 18.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed fortsatt 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

17.06.20

Status Fredrikstad 17.juni
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 119 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

16.06.20

Status Fredrikstad 16.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Vi har dermed fortsatt 118 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

14.06.20

Status Fredrikstad 14.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad to siste døgn. Vi har dermed 118 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

12.06.20

Nye retningslinjer for kultur og idrett
Regjeringen kunngjorde i dag at det "gis unntak fra 1-metersregelen i ny forskrift som er lagt frem av regjeringen i dag. Det innebærer at profesjonelle utøvere innen kultur og idrett nå kan ta et skritt nærmere en normaltilstand. Videre åpnes det for at barn som deltar i kulturaktiviteter gis de samme mulighetene som de som driver idrett." Les mer på regjeringen.no

Status Fredrikstad 12.juni
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 118 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

11.06.20

Status Fredrikstad 11.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 117 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

10.06.20

Status Fredrikstad 10.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 117 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

09.06.20

Status Fredrikstad 9.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 117 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

08.06.20

Status Fredrikstad 8.juni
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 117 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


07.06.20

Status Fredrikstad 7.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 116 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

06.06.20

Status Fredrikstad 6.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 116 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

05.06.20

Status Fredrikstad 5.juni
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 116 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

04.06.20

Status Fredrikstad 4.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

03.06.20

Status Fredrikstad 3.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

02.06.20

Status Fredrikstad 2.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi har dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

01.06.20

Status Fredrikstad 1.juni
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Vi dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

31.05.20

Status Fredrikstad 31. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per  søndag 31. mai har vi dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

30.05.20

Status Fredrikstad 30. mai
Det er registrert fire nye smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 30. mai har vi dermed 115 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

29.05.20

Ny veildere for skole, barnehage og barne- og ungdomsidrett
Nasjonale myndigheter publiserte i dag oppdaterte veildere for skoler, barnehager og barne- og ungdomsidrett.
Se veildere skole og barnehage
Se veileder for barne- og ungdomsidrett

Status Fredrikstad fredag 29. mai
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 29. mai har vi dermed 111 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

28.05.20 

Renholdsplaner
Kommunen har utarbeidet egne renholdsplaner for sine bygg under koronapandemien. Se de utvidede renholdsplanene. 

Status Fredrikstad torsdag 28. mai
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 28. mai har vi dermed 110 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

27.05.20

Status Fredrikstad onsdag 27. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 27. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

26.05.20

Status Fredrikstad tirsdag 26. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 26. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

25.05.20

Status Fredrikstad mandag 25. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

24.05.20

Status Fredrikstad søndag 24. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 24. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


23.05.20

Status Fredrikstad lørdag 23. mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 23. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


22.05.20

Status Fredrikstad fredag 22.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 22. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


21.05.20

Status Fredrikstad torsdag 21.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 21. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Dødsfall 20/5
Mann, alderskategori 50-75 år, kjente risikofaktorer.

 

20.05.20

Status Fredrikstad onsdag 20.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 20. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

19.05.20

Status Fredrikstad tirsdag 19.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 18. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

18.05.20

Status Fredrikstad mandag 18.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 18. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


17.05.20

Status Fredrikstad søndag 17.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 17. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


16.05.20

Status Fredrikstad lørdag 16.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 16. mai har vi dermed fortsatt 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


15.05.20

Status Fredrikstad fredag 15.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 15. mai har vi dermed 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

En eldre mann hjemmehørende i Fredrikstad kommune gikk onsdag 14. mai bort som følge av covid-19 infeksjon.
Dette er det andre dødsfallet som følge av covid-19 infeksjon i Fredrikstad.
Mannen har vært beboer på Glemmen sykehjem og tilhører aldersgruppen 75 år +14.05.20

Status Fredrikstad torsdag 14.mai
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 14. mai har vi dermed 108 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


13.05.20

Status Fredrikstad onsdag 13.mai
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 13. mai har vi dermed 107 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

12.05.20

Status Fredrikstad tirsdag 12.mai
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 12. mai har vi dermed 105 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Oppklaring rundt smittetall: Fredrikstad hadde 104 som har testet positivt i går, og burde med de to sist innmeldte ha 106. Grunnen til at vi bare har 105 er at av de fire ansatte som fikk registrert smitte ved Glemmen sykehjem 4. mai, var en hjemmehørende i Sarpsborg.

11.05.20

Status Fredrikstad mandag 11.mai
Det er  registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 11. mai har vi dermed 104 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


10.05.20

Status Fredrikstad søndag 10.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 10. mai har vi dermed fortsatt 103 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

09.05.20

Status Fredrikstad lørdag 9.mai
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 9. mai har vi dermed totalt 103 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

08.05.20

Status Fredrikstad fredag 8.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 8. mai har vi dermed totalt 102 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


07.05.20

Regjeringen presenterte planen for videre håndtering av covid-19
Skolen skal åpnes i løpet av neste uke. Les mer om lemping av andre tiltak på regjeringens sider.

Reviderte smitteveiledere for barnehage, barneskole og ungdomsskole og videregående
Se veilederne på Helsedirektoratets sider

Status Fredrikstad torsdag 7.mai
Det er registrert sju nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 7. mai har vi dermed totalt 102 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

06.05.20

Status Fredrikstad onsdag 6.mai

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 6. mai har vi dermed totalt 95 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

05.05.20
Status Fredrikstad tirsdag 5.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 5. mai har vi dermed totalt 95 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


04.05.20

Status Fredrikstad mandag 4.mai
Det registrert fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 4. mai har vi dermed totalt 95 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

03.05.20
Status Fredrikstad søndag 3.mai
Det registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 3. mai har vi dermed totalt 90 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

02.05.20
Status Fredrikstad lørdag 2.mai
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 2. mai har vi dermed fortsatt totalt 89 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


01.05.20
Status Fredrikstad fredag 1.mai
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 1. mai har vi dermed totalt 89 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

30.04.20

Endrede retningslinjer for avstand
Helsemyndighetene kunngjorde onsdag 30. april at retningslinjene for avstand mellom folk endres fra to til en meter. Retningslinjene gjelder både inne og ute.

Endrede retningslinjer for gruppestørrelse fra 7. mai
Helsemyndighetene har va at det fra 7. mai blir mulig med arrangementer på offentlig sted på inntil 50 personer.
Forutsetningen er at det skal være mulig å holde en meters avstand til andre personer på arrangementene, og at det må være en ansvarlig arrangør som sørger for at smittevernregler overholdes. Det blir forbud mot alle arrangementer på offentlig sted med mer enn 50. personer. Detaljene om dette vil man komme tilbake til 7. mai.

Status Fredrikstad torsdag 30. april
Det er registrert tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 30. april har vi dermed totalt 88 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

29.04.20

Status Fredrikstad onsdag 29. april
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 29. april har vi dermed totalt 85 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

28.04.20

Status Fredrikstad tirsdag 28. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 28. april har vi dermed fortsatt totalt 83 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

27.04.20

Status Fredrikstad mandag 27. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 27. april har vi dermed totalt 83 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

26.04.20

Status Fredrikstad søndag 26. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 26. april har vi dermed totalt 83 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

25.04.20

Forbud mot kulturarrangement til 1. september
Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 deltakere er forbudt fram til og med 31. august 2020.Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber med råd om arrangementer med færre enn 500 deltakere.

 

Status Fredrikstad lørdag 25. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 25. april har vi dermed fortsatt totalt 82 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

24.04.20

Status Fredrikstad fredag 24. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 24. april har vi dermed totalt 82 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

23.04.20

Status Fredrikstad torsdag 23. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 23. april har vi dermed totalt 81 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Lyttemøter med kultur- og næringsaktører

Ordfører Jon-Ivar Nygård møter de neste dagene kultur- og næringsaktøren i byen for å lære mer om deres hverdag og utfordringer under koronapandemien. Les mer

22.04.20

Status Fredrikstad onsdag 22. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 22. april har vi dermed fortsatt totalt 80 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

21.04.20

Status Fredrikstad tirsdag 21. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 21. april har vi dermed fortsatt totalt 80 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

20.04.20

Folkehelseinstituttet (FHI) har endret sin liste over grupper som skal prioriteres for testing av det nye koronaviruset. Nå er barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og SFO inne på listen. Les mer

Kommuneoverlegen om gjenåpning av barnehagene: I denne videoen svarer kommuneoverlegen på spørsmål rundt gjenåpning. Se video

Status Fredrikstad mandag 20. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 20. april har vi dermed fortsatt totalt 80 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Smittevernveileder for skoletrinnet 1-7 ble publisert mandag. Les mer

19.04.20

Status Fredrikstad søndag 19. april
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 19. april har vi dermed fortsatt totalt 80 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

18.04.20

Status Fredrikstad lørdag 18. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 18. april har vi dermed totalt 80 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

17.04.20

Status Fredrikstad fredag 17. april
Det er registrert to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 17. april har vi dermed totalt 79 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

16.04.20

Status Fredrikstad torsdag 16. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 16. april har vi dermed totalt 77 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

15.04.20

Smittevernveileder barnehage
Regjeringen presenterte onsdag 15. april smittevernveileder med råd og støtte til barnehage.
Her kan du lese veilederen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

 

Status Fredrikstad onsdag 15. april
Det er registrert fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 15. april har vi dermed totalt 76 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

14.04.20

Dobbeltrom på sykehjem under koronapandemien: Under den pågående koronaepidemien vil det bli benyttet dobbeltrom ved Fredrikstad kommunes sykehjem, der dette vurderes som hensiktsmessig og praktisk mulig. Les mer

Status Fredrikstad tirsdag 14. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 14. april har vi dermed totalt 71 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

13.04.20

Status Fredrikstad mandag 13. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 13. april har vi dermed totalt 70 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


12.04.20


Status Fredrikstad søndag 12. april
Det er ikke registrert smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 12. april har vi dermed fortsatt totalt 69 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


11.04.20


Status Fredrikstad lørdag 11. april
Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 11. april har vi dermed totalt 69 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus

 

10.04.20

Status Fredrikstad fredag 10. april
Det er ikke registrert smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 10. april har vi dermed fortsatt totalt 68 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

09.04.20 

Status Fredrikstad torsdag 9. april
Det er ikke registrert smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 9. april har vi dermed fortsatt totalt 68 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

 

08.04.20

Åpner for ølutsalg fra restauranter og skjenkesteder under pandemien. Les mer 


Status Fredrikstad onsdag 8. april
Det er meldt inn to nye smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per onsdag 8. april har vi dermed totalt 68 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

 

07.04.20

Regjeringen letter på visse tiltak, men understreker viktigheten av at vi ikke senker skuldrene
Les mer her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/Kommunens servicetorg har svarberedskap på telefon onsdag 8. og torsdag 9. april (skjærtorsdag). Helserelaterte spørsmål henvises legevakt 116 117, legevaktas koronatelefon på 69381108. Dersom man er bekymret, har angst, etc. finner man hjelpetelefoner her: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/er-du-bekymret/
Andre tlf. /spørsmål og svar finner man her: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/dette-bor-vare-innbyggere-vite-om-koronaviruset/


Status Fredrikstad tirsdag 7. april
Det er meldt inn fem nye smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per tirsdag 7. april har vi dermed totalt 66 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

 

06.04.20 

Status Fredrikstad mandag 6. april
Det er meldt inn  to smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per mandag 6. april har vi dermed totalt 61 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

05.04.20 

Status Fredrikstad søndag 5. april
Det er meldt inn ytteligere to smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per søndag 5. april har vi dermed totalt 59 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 


04.04.2020

NAV Fredrikstad har opprettet et eget telefonnummer for økonomisk rådgivning (412 89 335), i tillegg til NAV sin ordinære økonomiske rådgivningstelefon.

Status Fredrikstad lørdag 4. april
Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 4. april har vi dermed totalt 57 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

03.04.2020

Status Fredrikstad fredag 3. april
Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Ett av de fem tilfellene som ble innrapportert torsdag 2. april, viste seg å være hjemmehørende i en annen kommune, dermed er det per fredag 3. april totalt 55 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

02.04.2020

Status Fredrikstad torsdag 2. april
Det er bekreftet fire nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 2. april har vi dermed totalt 53 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


01.04.2020

Status Fredrikstad onsdag 1. april
Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 1. april har vi dermed totalt 49 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Biblioteket åpner for lån av bøker før påske. Sitter du i karantene, kan de levere hjem til deg. Les mer

31.03.2020

Status Fredrikstad tirsdag 31. mars 
Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 31. mars har vi dermed fortsatt totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

30.03.2020

Status Fredrikstad mandag 30. mars 
Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 30. mars har dermed fortsatt totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

29.03.2020

Status Fredrikstad søndag  29. mars 
Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 29. mars har dermed fortsatt totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

28.03.2020

Status Fredrikstad lørdag  28. mars 
Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 28. mars har vi totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

27.03.2020

Ny krisepakke fra regjeringen til næringslivet
Regjeringen la fredag morgen fram ny krisepakke rettet mot næringslivet. Den nye krisepakken har et anslått omfang på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe corona-rammede selskaper med betydelig inntektsfall og løpende kostnader. Les mer 

Status Fredrikstad fredag 27.mars 
Det er bekreftet seks nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 27. mars har vi totalt 46 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

26.03.2020

Ekstraordninær tilskuddsornding til kunst- og kulturfeltet
Formannskapet vedtok i dag en ny ordning. Les mer

Status Fredrikstad torsdag 26.mars 
Det er bekreftet tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 26. mars har vi totalt 40 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

25.03.2020

 

Gjestehavna er stengt
Borg Havn har mottatt flere henvendelser om bruk av gjestehavna på Kråkerøy. Serviceanlegget med toaletter og dusj, samt tilbudet for bobiler stenges så lenge myndighetene opprettholder forbud mot å benytte fritidseiendommer i andre enn egen hjemkommune. Foreløpig blir tilbudet stengt fram til og med 13. april, med mulighet for forlengelse.

Status Fredrikstad onsdag 25.mars 
Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 25. mars har vi totalt 37 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Eksamener avlyst: Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst. Les mer.

 

24.03.2020

Regjeringen viderefører tiltakene til 13. april.
Dette innebærer fortsatt stengte skoler, barnehager, idrettshaller, osv. Se listen over tiltak på Regjeringens sider

Status Fredrikstad tirsdag 24. mars 
Det er bekreftet fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siden forrige oppdatering, søndag 22. mars. Per tirsdag 24. mars har vi totalt 36 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Kirken oppretter samtaletelefon: Kirken ønsker å være tilstede for dem som er bekymret, smittet eller syk. Flere av kirkens diakoner og prester er tilgjengelige for samtale på telefon. Kirken i Fredrikstad og Sarpsborg har en egen samtaletefon, 69 01 25 00, som er betjent hverdager 10.00-22.00 og helg 10.00-18.00.

Koronasjekk.no: Lurer du på om du har fått koronaviruset? På www.koronasjekk.no kan du sjekke om du bør testes eller ikke. Viser resultatet at man er innenfor kriteriene for å bli testet, skal man ringe koronanummeret til legevakten (69381108). Hvis man kommer utenfor kriteriene, skal man henvende seg til fastlegen.

Kommunens kriseledelse suppleres med hovedverneombud og hovedtillitsvalgt, som fast tiltredende i møtene.

23.03.2020

Tips til lek: Vi har samlet forslag til aktiviteter og ting dere kan gjøre hjemme med barna. Les mer

Ulike språk: Viktig informasjon om hvordan vi omgås hverandre oversatt til 15 ulike språk. Les mer.

 

22.03.2020

Status Fredrikstad søndag 22.mars 
Det er bekreftet fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 22. mars har vi totalt 31 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

21.03.2020

Status Fredrikstad lørdag 21. mars
Det er bekreftet ett nytt smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 21. mars har vi totalt 26 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

20.03.2020

Egen nettside for å se om du bør testes for koronasmitte: Se våre oppdaterte råd i spørsmål/svar

Det er bekreftet tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 20. mars har vi totalt 25 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

19.03.2020

Avfallshåndtering under koronaepidemien

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som må fungere, og det er viktig at du følger gode avfallsrutiner. Mer .nformasjon og gode råd her. 

 

Det er bekreftet tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn
Per onsdag 19. mars har vi totalt 22 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

18.03.2020

Behov for ekstra helsepersonell – registrer deg her


Fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn: 
Per onsdag 18. mars har vi totalt 19 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Tilbud til gravide og barn 0-5 år: Helsestasjonene må redusere tilbudet etter nye føringer fra Helsedirektoratet. Les mer

Helsestasjon for ungdom: Har iverksatt midlertidige tiltak og treffes kun på telefon. Les mer

Foreldrebetaling: Det sendes ikke ut faktura for april. Dermed vil ingen få faktura og bli avkrevd betaling for barnehager og SFO i april. Les mer

Kommuneoverlegen: - Vis en armlengdes kjærlighet. Kommuneoverlegens råd er klart – å holde fysisk avstand er noe av det viktigste vi nå kan gjøre, uansett alder! Les mer

17.03.2020

Innbyggermelding fra kommunedirektøren: Avstand og omtanke Les mer

Ber administrasjonen om næringstiltak: Tiltakene nasjonale myndigheter har iverksatt er helt nødvendig, men rammer næringslivet hardt. Ordføreren ber administrasjonen om å vurdere en lokal redningspakke. Les mer

16.03.2020

Tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 16. mars har vi totalt 14 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus

Servicetorget stenger publikumsmottaket: Les mer

Helsedirektoratet har laget en egen spørsmål og svar-side. Her ligger det nå over 1000 spørsmål som de har besvart. Se Helsedirektoratets spørsmål og svar 

Oppdaterte råd fra FHI til husstander med sykdom: Hold deg hjemme selv hvis du er forkjøla. Helsepersonell og andre kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med "vanlig" luftveisinfeksjon. Les mer

15.03.2020

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter
Fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020 må blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer, logopeder og psykologer i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten holde stengt. Se hele listen på Helsedirektoratets nettside 

Karanteneplikt for alle som ankommer Norge: Fra tirsdag 17. mars må også personer som ankommer Norge fra Sverige og Finland i 14. dagers karantene. Les mer på regjeringen.no 

Kommunelegen informerer - Lengre ventetid på testsvar
På grunn av stor pågang er det nå lengre analysetid på korona-prøver på laboratoriet på Kalnes. Det vil derfor ta noe lengre tid enn tidligere, før legevakta mottar svar på de prøvene som er tatt. Og tilsvarende tar det lengre tid før de som venter på svar, mottar dette. Men vi ringer alle så snart vi får prøvesvaret! Det er derfor ikke nødvendig å ringe legevakta og purre.  Vi minner om at alle som har tatt prøve, holder seg i isolasjon til prøvesvar foreligger

Fergene kjører som vanlig, men passasjerer oppfordres til å holde minimum en meters avstand, og ha god hånd- og hostehygiene. God tur!

Påbud til hyttefolk om å reise hjem: egjeringen vedtok i dag en ny forskrift som forbyr folk å oppholde seg i fritidsbolig utenfor sin egen kommune. Hyttefolk som oppholder seg i Fredrikstad, men hører hjemme i andre kommuner, bes derfor nå om å returnere hjem. Les mer

To nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Smitteoppsporing gjennomført. Nærkontakter er kontaktet og sitter i hjemmekarantene. Per søndag 15. mars har vi totalt 11 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Havnestenging gjelder ikke godstransport: Viser til pressekonferansen med statsminister Erna Solberg i kveld klokken 18.00. Det er bekreftet fra Samferdselsdepartementet at stengning av havnene fra mandag kl 08.00 ikke gjelder godstransport, men persontransport. Borg Havn er dermed ikke berørt. Se statsministerens pressekonferanse

Gjenvinningsstasjonen ved FREVAR er stengt for privatkunder inntil videre. Det er heller ikke mulig å levere kvist og hageavfall. Ordinær renovasjon med tømming av avfall fra husstandene går inntil videre som normalt. Husk god håndhygiene ved fremtrilling av dunk. Mer informasjon her

Ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Smitteoppsporing gjennomført. Nærkontakter er kontaktet og sitter i hjemmekarantene. Per lørdag 14. mars har vi totalt ni personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

13.03.2020

Endringer i kommunens helsetilbud: På grunn av koronaepidemien blir kommunens helsetilbud endret. Alle skal få nødvendig helsehjelp. Les mer

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte: Koronaviruset smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er flere ting du kan gjøre for å forebygge smitte. Les mer

Nye regler for karantene - se FHI

Ett nytt smittetilfelle bekreftet det siste døgnet. Totalt åtte personer hjemmehørende i Fredrikstad testet positivt for koronavirus. 

Helsestasjonen for ungdom innfører timebestilling: På bakgrunn av Korona-pandemien så iverksetter Helsestasjon for undom midlertidige tiltak. Les mer

NAV er tilgjengelige – men ikke via publikumsmottaket: NAV Fredrikstad stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Les mer

12.03.2020

Skoler og barnehager stenger etter pålegg fra nasjonale myndigheter - se mer informasjon 

Kommunen setter kriseledelse
Kommunedirektøren beslutter kl. 13 å sette kriseledelse i Fredrikstad kommune. Kriseledelse innebærer at kommuneledelsen møtes oftere/daglig, supplert med ordfører og varaordfører, og at beredskapsleder og andre nøkkelfunksjoner, som kommuneoverleger og kommunikasjon, følger arbeidet tett og bistår fortløpende med koordinering og oppfølging.

Sist oppdatert: 23. november 2020