Logg: Koronavirus i Fredrikstad

Innhold

Løpende oppdateringer om status og beslutninger i Fredrikstad kommune under koronaepidemien.

 

08.04.20


Status Fredrikstad onsdag 8. april
Det er meldt inn to nye smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per onsdag 8. april har vi dermed totalt 68 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

 

07.04.20

Regjeringen letter på visse tiltak, men understreker viktigheten av at vi ikke senker skuldrene
Les mer her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/Kommunens servicetorg har svarberedskap på telefon onsdag 8. og torsdag 9. april (skjærtorsdag). Helserelaterte spørsmål henvises legevakt 116 117, legevaktas koronatelefon på 69381108. Dersom man er bekymret, har angst, etc. finner man hjelpetelefoner her: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/er-du-bekymret/
Andre tlf. /spørsmål og svar finner man her: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/dette-bor-vare-innbyggere-vite-om-koronaviruset/


Status Fredrikstad tirsdag 7. april
Det er meldt inn fem nye smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per tirsdag 7. april har vi dermed totalt 66 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

 

06.04.20 

Status Fredrikstad mandag 6. april
Det er meldt inn  to smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per mandag 6. april har vi dermed totalt 61 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

05.04.20 

Status Fredrikstad søndag 5. april
Det er meldt inn ytteligere to smittetilfeller i Fredrikstad sist døgn. Per søndag 5. april har vi dermed totalt 59 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 


04.04.2020

NAV Fredrikstad har opprettet et eget telefonnummer for økonomisk rådgivning (412 89 335), i tillegg til NAV sin ordinære økonomiske rådgivningstelefon.

Status Fredrikstad lørdag 4. april
Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 4. april har vi dermed totalt 57 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

03.04.2020

Status Fredrikstad fredag 3. april
Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Ett av de fem tilfellene som ble innrapportert torsdag 2. april, viste seg å være hjemmehørende i en annen kommune, dermed er det per fredag 3. april totalt 55 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus. 

02.04.2020

Status Fredrikstad torsdag 2. april
Det er bekreftet fire nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 2. april har vi dermed totalt 53 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.


01.04.2020

Status Fredrikstad onsdag 1. april
Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 1. april har vi dermed totalt 49 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Biblioteket åpner for lån av bøker før påske. Sitter du i karantene, kan de levere hjem til deg. Les mer

31.03.2020

Status Fredrikstad tirsdag 31. mars 
Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per tirsdag 31. mars har vi dermed fortsatt totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

30.03.2020

Status Fredrikstad mandag 30. mars 
Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 30. mars har dermed fortsatt totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

29.03.2020

Status Fredrikstad søndag  29. mars 
Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 29. mars har dermed fortsatt totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

28.03.2020

Status Fredrikstad lørdag  28. mars 
Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 28. mars har vi totalt 47 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

27.03.2020

Ny krisepakke fra regjeringen til næringslivet
Regjeringen la fredag morgen fram ny krisepakke rettet mot næringslivet. Den nye krisepakken har et anslått omfang på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe corona-rammede selskaper med betydelig inntektsfall og løpende kostnader. Les mer 

Status Fredrikstad fredag 27.mars 
Det er bekreftet seks nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 27. mars har vi totalt 46 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

26.03.2020

Ekstraordninær tilskuddsornding til kunst- og kulturfeltet
Formannskapet vedtok i dag en ny ordning. Les mer

Status Fredrikstad torsdag 26.mars 
Det er bekreftet tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per torsdag 26. mars har vi totalt 40 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

25.03.2020

 

Gjestehavna er stengt
Borg Havn har mottatt flere henvendelser om bruk av gjestehavna på Kråkerøy. Serviceanlegget med toaletter og dusj, samt tilbudet for bobiler stenges så lenge myndighetene opprettholder forbud mot å benytte fritidseiendommer i andre enn egen hjemkommune. Foreløpig blir tilbudet stengt fram til og med 13. april, med mulighet for forlengelse.

Status Fredrikstad onsdag 25.mars 
Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Per onsdag 25. mars har vi totalt 37 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Eksamener avlyst: Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst. Les mer.

 

24.03.2020

Regjeringen viderefører tiltakene til 13. april.
Dette innebærer fortsatt stengte skoler, barnehager, idrettshaller, osv. Se listen over tiltak på Regjeringens sider

Status Fredrikstad tirsdag 24. mars 
Det er bekreftet fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siden forrige oppdatering, søndag 22. mars. Per tirsdag 24. mars har vi totalt 36 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Kirken oppretter samtaletelefon: Kirken ønsker å være tilstede for dem som er bekymret, smittet eller syk. Flere av kirkens diakoner og prester er tilgjengelige for samtale på telefon. Kirken i Fredrikstad og Sarpsborg har en egen samtaletefon, 69 01 25 00, som er betjent hverdager 10.00-22.00 og helg 10.00-18.00.

Koronasjekk.no: Lurer du på om du har fått koronaviruset? På www.koronasjekk.no kan du sjekke om du bør testes eller ikke. Viser resultatet at man er innenfor kriteriene for å bli testet, skal man ringe koronanummeret til legevakten (69381108). Hvis man kommer utenfor kriteriene, skal man henvende seg til fastlegen.

Kommunens kriseledelse suppleres med hovedverneombud og hovedtillitsvalgt, som fast tiltredende i møtene.

23.03.2020

Tips til lek: Vi har samlet forslag til aktiviteter og ting dere kan gjøre hjemme med barna. Les mer

Ulike språk: Viktig informasjon om hvordan vi omgås hverandre oversatt til 15 ulike språk. Les mer.

 

22.03.2020

Status Fredrikstad søndag 22.mars 
Det er bekreftet fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per søndag 22. mars har vi totalt 31 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

21.03.2020

Status Fredrikstad lørdag 21. mars
Det er bekreftet ett nytt smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per lørdag 21. mars har vi totalt 26 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

 

20.03.2020

Egen nettside for å se om du bør testes for koronasmitte: Se våre oppdaterte råd i spørsmål/svar

Det er bekreftet tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per fredag 20. mars har vi totalt 25 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

19.03.2020

Avfallshåndtering under koronaepidemien

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som må fungere, og det er viktig at du følger gode avfallsrutiner. Mer informasjon og gode råd her. 

 

Det er bekreftet tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn
Per onsdag 19. mars har vi totalt 22 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

18.03.2020

Behov for ekstra helsepersonell – registrer deg her


Fem nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn: 
Per onsdag 18. mars har vi totalt 19 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

Tilbud til gravide og barn 0-5 år: Helsestasjonene må redusere tilbudet etter nye føringer fra Helsedirektoratet. Les mer

Helsestasjon for ungdom: Har iverksatt midlertidige tiltak og treffes kun på telefon. Les mer

Foreldrebetaling: Det sendes ikke ut faktura for april. Dermed vil ingen få faktura og bli avkrevd betaling for barnehager og SFO i april. Les mer

Kommuneoverlegen: - Vis en armlengdes kjærlighet. Kommuneoverlegens råd er klart – å holde fysisk avstand er noe av det viktigste vi nå kan gjøre, uansett alder! Les mer

17.03.2020

Innbyggermelding fra kommunedirektøren: Avstand og omtanke Les mer

Ber administrasjonen om næringstiltak: Tiltakene nasjonale myndigheter har iverksatt er helt nødvendig, men rammer næringslivet hardt. Ordføreren ber administrasjonen om å vurdere en lokal redningspakke. Les mer

16.03.2020

Tre nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Per mandag 16. mars har vi totalt 14 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus

Servicetorget stenger publikumsmottaket: Les mer

Helsedirektoratet har laget en egen spørsmål og svar-side. Her ligger det nå over 1000 spørsmål som de har besvart. Se Helsedirektoratets spørsmål og svar 

Oppdaterte råd fra FHI til husstander med sykdom: Hold deg hjemme selv hvis du er forkjøla. Helsepersonell og andre kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med "vanlig" luftveisinfeksjon. Les mer

15.03.2020

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter
Fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020 må blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer, logopeder og psykologer i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten holde stengt. Se hele listen på Helsedirektoratets nettside 

Karanteneplikt for alle som ankommer Norge: Fra tirsdag 17. mars må også personer som ankommer Norge fra Sverige og Finland i 14. dagers karantene. Les mer på regjeringen.no 

Kommunelegen informerer - Lengre ventetid på testsvar
På grunn av stor pågang er det nå lengre analysetid på korona-prøver på laboratoriet på Kalnes. Det vil derfor ta noe lengre tid enn tidligere, før legevakta mottar svar på de prøvene som er tatt. Og tilsvarende tar det lengre tid før de som venter på svar, mottar dette. Men vi ringer alle så snart vi får prøvesvaret! Det er derfor ikke nødvendig å ringe legevakta og purre.  Vi minner om at alle som har tatt prøve, holder seg i isolasjon til prøvesvar foreligger

Fergene kjører som vanlig, men passasjerer oppfordres til å holde minimum en meters avstand, og ha god hånd- og hostehygiene. God tur!

Påbud til hyttefolk om å reise hjem: egjeringen vedtok i dag en ny forskrift som forbyr folk å oppholde seg i fritidsbolig utenfor sin egen kommune. Hyttefolk som oppholder seg i Fredrikstad, men hører hjemme i andre kommuner, bes derfor nå om å returnere hjem. Les mer

To nye smittetilfeller i Fredrikstad siste døgn. Smitteoppsporing gjennomført. Nærkontakter er kontaktet og sitter i hjemmekarantene. Per søndag 15. mars har vi totalt 11 personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

14.03.2020

Havnestenging gjelder ikke godstransport: Viser til pressekonferansen med statsminister Erna Solberg i kveld klokken 18.00. Det er bekreftet fra Samferdselsdepartementet at stengning av havnene fra mandag kl 08.00 ikke gjelder godstransport, men persontransport. Borg Havn er dermed ikke berørt. Se statsministerens pressekonferanse

Gjenvinningsstasjonen ved FREVAR er stengt for privatkunder inntil videre. Det er heller ikke mulig å levere kvist og hageavfall. Ordinær renovasjon med tømming av avfall fra husstandene går inntil videre som normalt. Husk god håndhygiene ved fremtrilling av dunk. Mer informasjon her

Ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad siste døgn. Smitteoppsporing gjennomført. Nærkontakter er kontaktet og sitter i hjemmekarantene. Per lørdag 14. mars har vi totalt ni personer hjemmehørende i Fredrikstad som har testet positivt for koronavirus.

13.03.2020

Endringer i kommunens helsetilbud: På grunn av koronaepidemien blir kommunens helsetilbud endret. Alle skal få nødvendig helsehjelp. Les mer

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte: Koronaviruset smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er flere ting du kan gjøre for å forebygge smitte. Les mer

Nye regler for karantene - se FHI

Ett nytt smittetilfelle bekreftet det siste døgnet. Totalt åtte personer hjemmehørende i Fredrikstad testet positivt for koronavirus. 

Helsestasjonen for ungdom innfører timebestilling: På bakgrunn av Korona-pandemien så iverksetter Helsestasjon for undom midlertidige tiltak. Les mer

NAV er tilgjengelige – men ikke via publikumsmottaket: NAV Fredrikstad stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Les mer

12.03.2020

Skoler og barnehager stenger etter pålegg fra nasjonale myndigheter - se mer informasjon 

Kommunen setter kriseledelse
Kommunedirektøren beslutter kl. 13 å sette kriseledelse i Fredrikstad kommune. Kriseledelse innebærer at kommuneledelsen møtes oftere/daglig, supplert med ordfører og varaordfører, og at beredskapsleder og andre nøkkelfunksjoner, som kommuneoverleger og kommunikasjon, følger arbeidet tett og bistår fortløpende med koordinering og oppfølging.

Sist oppdatert: 08. april 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?