Min side Meld fra
Kontakt oss

Lindrende enhet inn på Helsehuset

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad korttidssenter er tømt. Korttidsplassene er flyttet til Helseparken Onsøyheimen, mens Lindrende enhet er flyttet til Akuttavdelingen på Helsehuset.
Ansatte ved lindrende enhet.jpg
F.v. sykepleierne Marthe Bjørdal, Lars Kristian Holtet og Grethe Johanne Carlsen, samt lege Natalia Olaj (t.h.)

Akuttavdelingen har 14 sengeplasser. Innleggelse i akuttplass, skal være et alternativ til innleggelse i sykehus, men skal ikke erstatte nødvendig sykehusinnleggelse.

Lindrende enhet har seks sengeplasser. Enheten er et målrettet og tidsavgrenset opphold for alvorlig syke og døende pasienter. Hensikten med en lindrende korttidsplass, er avklaring av funksjonsnivå, avklaring av behov og tiltak som krever spesialkompetanse. 

Det er nå fire sykepleiere og en lege som har flyttet fra korttidssenteret til Helsehuset. De har alle videreutdanning innenfor kreft og palliasjon (aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid).

Sikrer god kompetanse og godt samarbeid

At lindrende enhet er flyttet til Helsehusets akuttavdeling sikrer døgnkontinuerlig legebemanning for disse pasientene. Akuttavdelingen har lege tilstede i avdelingen alle hverdager og helger. Videre bistår legevakt ved behov på kveld og natt.

- Akuttavdelingen har lang erfaring med komplekse lindrende pasienter. Noen legges inn akutt via fastlege eller legevakt. Nå vil vi på en enklere måte kunne bygge kompetanse sammen, forklarer avdelingsleder av akuttavdelingen, Hanne Holmgren Kornsæther.

Kornsæther forteller videre at flere pasienter med behov for lindrende oppfølging etter sykehusinnleggelse har ønsket seg til Helsehuset. Pasienter med behov for lindrende oppfølging finnes i alle aldre og for noen kan beliggenhet på et Helsehus være lettere å akseptere enn en lindrende enhet med beliggenhet på sykehjem.

- Lokaliteten på Helsehuset er gunstig med tanke på å ha tettere kontakt med kommunens palliative team, understreker Kornsæther.

Hovedfokus er at pasientene skal føle seg ivaretatt uansett hvor i behandlingskjeden de er - om de er innlagt på sykehus, hjemme eller inne for et stabiliseringsopphold i lindrende enhet.

- For å få til dette fordrer det at vi som fagpersoner snakker sammen på tvers av etater.  Dette har vi skapt faste møtepunkter for, avslutter avdelingsleder Hanne Holmgren Kornsæther.

Gaver

I forbindelse med flyttingen ønsker de ansatte å takke Lions som har bevilget 7.500 kroner til å skape en trivelig pårørendestue der barn, ungdom og voksne kan trives. Samtidig har kunstner Lisa Aisato bidratt med noen av sine vakre illustrasjoner/bilder som henger på veggene.  

Ordfører Siri Martinsen fikk informasjon om flyttingen.jpg
Ordfører Siri Martinsen var med på flytte-markeringen.
Sist oppdatert: 25. april 2023