Levekårskartleggingen 2020

Fredrikstad kommunes levekårskartlegging for 2020 er klar.

Fredrikstad kommune har kartlagt levekår på mindre geografiske områder (levekårssoner), hvert annet år siden 2012. I levekårskartleggingen ser vi på 19 indikatorer som til sammen gir et helhetlig bilde av levekårene. Levekårskartleggingen for 2020 er den fjerde med sammenlignbart indikatorsett.

SSB bruker noe tid på å same inn statistikk og på å regionalisere tallene. Derfor er det en forsinkelse i statistikken på to år.


Kartleggingen er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, og er et viktig virkemiddel i arbeidet med å nå overordnede samfunnsmål. Levekårskartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som tas til orientering for politikerne, og som legges til grunn for kommunens planarbeid og videre arbeid med tiltak i seksjonene.

Levekårskartleggingen 2020.pdf

Sist oppdatert: 04. november 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.