Legger opp til utebesøk ved sykehjem

Innhold

Sykehjemmene i Fredrikstad jobber med å finne utendørs løsninger som ivaretar smittevernet for beboerne. Pårørende vil bli kontaktet når dette er klart.

bilde


Besøksforbudet på kommunens sykehjem gjelder fortsatt, som her ved Gressvik sykehjem. Foto:  Henriette Norvik, Fredrikstad kommune 

Siden 14. mars har besøksforbud vært hverdagen på kommunens ni sykehjem. Hensikten har vært å begrense faren for smittespredning av koronaviruset. Som kjent er de eldste mest utsatt for alvorlig sykdom etter koronasmitte.

Nye råd fra Helsedirektoratet

På oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet vurdert hvordan pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk under covid-19-pandemien. Helsedirektoratet vil straks starte arbeidet med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, slik at brukere kan få et dagtilbud og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas. Folkehelseinstituttet vil levere faglig innhold til veilederen.
Les mer her:

– Utfordringen er at pasientene er forskjellige, pårørende er forskjellige og sykehjemmene er forskjellige. Hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg, sier Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for sykehjemmene i Fredrikstad kommune.

Tidligst besøk fra 18. mai

I Fredrikstad kan besøksforbud på sykehjem bli erstattet med treff i partytelt, fra balkonger eller med tilsyn av vektere. For sikkerhets skyld skal det holdes to meters avstand. For å redusere risiko for smitte, skal besøk skje utendørs. Alle besøk må avtales på forhånd og kan tidligst skje fra 18. mai. Besøksreglene vil kunne endres dersom smittesituasjonen for øvrig i samfunnet endrer seg eller dersom det pågår et smitteutbrudd i institusjonen.
Som tidligere legges det til rette for Teams-møter og telefonsamtaler. Det gis dispensasjon for å besøke alvorlig syke og døende.

Sist oppdatert: 08. mai 2020