Legger opp til utebesøk ved sykehjem

Sykehjemmene i Fredrikstad jobber med å finne utendørs løsninger som ivaretar smittevernet for beboerne. Pårørende vil bli kontaktet når dette er klart.

Siden 14. mars har det vært besøksforbud ved kommunens ni sykehjem. 

Besøksforbudet på kommunens sykehjem gjelder fortsatt, som her ved Gressvik sykehjem. Foto:  Henriette Norvik, Fredrikstad kommune


Besøksforbudet på kommunens sykehjem gjelder fortsatt, som her ved Gressvik sykehjem. Foto:  Henriette Norvik, Fredrikstad kommune 

Siden 14. mars har besøksforbud vært hverdagen på kommunens ni sykehjem. Hensikten har vært å begrense faren for smittespredning av koronaviruset. Som kjent er de eldste mest utsatt for alvorlig sykdom etter koronasmitte.

Nye råd fra Helsedirektoratet

På oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet vurdert hvordan pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk under covid-19-pandemien. Helsedirektoratet vil straks starte arbeidet med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, slik at brukere kan få et dagtilbud og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas. Folkehelseinstituttet vil levere faglig innhold til veilederen.
Les mer her:

– Utfordringen er at pasientene er forskjellige, pårørende er forskjellige og sykehjemmene er forskjellige. Hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg, sier Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for sykehjemmene i Fredrikstad kommune.

Tidligst besøk fra 18. mai

I Fredrikstad kan besøksforbud på sykehjem bli erstattet med treff i partytelt, fra balkonger eller med tilsyn av vektere. For sikkerhets skyld skal det holdes to meters avstand. For å redusere risiko for smitte, skal besøk skje utendørs. Alle besøk må avtales på forhånd og kan tidligst skje fra 18. mai. Besøksreglene vil kunne endres dersom smittesituasjonen for øvrig i samfunnet endrer seg eller dersom det pågår et smitteutbrudd i institusjonen.
Som tidligere legges det til rette for Teams-møter og telefonsamtaler. Det gis dispensasjon for å besøke alvorlig syke og døende.

Sist oppdatert: 08. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.