Lager portal for arrangører

Fredrikstad kommune samler alt det aktører som vil arrangere konserter, konferanser eller festivaler måtte trenge i én portal.

puzzle

– Når noen skal arrangere må de typisk leie lokale eller grunn fra ett sted i kommunen, de må kanskje søke om å sperre en vei fra et annet sted, kanskje de skal ha sjenkebevilling – det er i så fall et tredje sted, og flere søker også økonomisk tilskudd. Vi har sett at det er et ganske uoversiktlig terreng å være arrangør i Fredrikstad og ønsker derfor å gjøre det enklere for alle, sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, kultursjef i Fredrikstad kommune.

Han forteller at kommunen nå setter i gang et prosjekt der de vil samle all informasjon som en arrangør vil trenge, oversikt over alle ulike byrom og lokaler som kan brukes, og presentere i én arrangørportal.

– Det er viktig for oss at det vi presenterer er i tråd med hva arrangørene faktisk trenger så vi vil bruke tjenestedesignere til å kartlegge behovene og tegne ut en løsning som er logisk for dem som skal bruke det. Dette blir en helhetlig satsing på Fredrikstad som en god arrangørby, enten du er en liten forening eller for eksempel en stor festival, sier han.

Det er Kulturetaten i Fredrikstad kommune som skal koordinere prosjektet med støtte fra kommunale virksomheter som har en rolle ovenfor arrangører, og i samarbeid med Visit Fredrikstad & Hvaler.

Sist oppdatert: 21. mai 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.