Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunal planstrategi for Fredrikstad kommune 2024-2027

I medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) så skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Se forslaget her.

I henhold til loven skal planstrategien vedtas senest innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen, samt vurdere kommunens planbehov i valgperioden.

Planstrategien skal bidra til at planleggingen blir behovsstyrt, at den ikke er mer omfattende enn nødvendig, og at den skal være systematisk. Planstrategien skal ta stilling til om kommuneplanen skal videreføres eller, om hele eller deler av den skal revideres. Her kan du se kunnskapsgrunnlaget til planstrategien

Se forslag til planstrategi for Fredrikstad kommune 2024-2027 her

Kan jeg gi innspill til planstrategien?

Det er ikke anledning for regionale eller statlige myndigheter til å komme med innsigelser til planstrategien. Det legges heller ikke opp til en offentlig høring på dette arbeidet.

Medvirkningsarbeidet vil komme på de mange ulike planene – det vil med andre ord bli rikelig anledning til å delta i arbeidet med å forme framtidens Fredrikstad i tiden som kommer!

I henhold til loven skal «forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling». Fredrikstad kommune planlegger å legge fram politisk sak til behandling 13. juni i år.

Sist oppdatert: 13. mai 2024