Kumbuka kunawa mikono!

Forstår du ikke overskriften? Se video med viktige smittevernråd på syv andre språk.

“Kumbuka kunawa mikono” er swahili for «husk å vaske hendene». Kirkens Bymisjon har oversatt smittevernrådene og laget videoer på åtte ulike språk. Prosjektet er et samarbeid med Fredrikstad kommune, med støtte fra IMDi.

 

Se video på arabisk

Se video på engelsk

Se video på kinesisk

Se video på norsk

Se video på sorani

Se video på spansk

Se video på swahili

Se video på tigrinja

Om prosjektet

 Videoene er en del av prosjektet «Veiviser – en vei inn i samfunnet», som Kirkens Bymisjon drifter med TV-aksjonsmidler. Veiviser Fredrikstad har blitt tildelt ekstraordinært tilskudd fra IMDi til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen knyttet til Covid – 19.  

— Vi opplever at det kan være vanskelig å orientere seg i all tilgjengelig informasjon, og ser viktigheten av at helsemyndighetenes informasjon om Corona når ut til hele befolkningen. I den forbindelse fikk vi ideen om å lage info-filmer om smittevernrådene på åtte ulike språk. Vi ønsket å lage filmer med et klart og tydelig budskap i en positiv form, sier prosjektleder Cathrine Halmrast-Andersson.

— I tillegg ønsket vi å vise mangfoldet i den lille verdensbyen Fredrikstad. Vi har vært heldige og fått med Fredrikstad kommune på laget, og har i samarbeid med Fredrikstad kommune laget ti filmer, på åtte språk; engelsk, arabisk, kurdisk Sorani, tigrinja, spansk, swahili, kinesisk, norsk, fortsetter hun.

Det er Kirkens Bymisjons fantastiske frivillige fra Veiviser og Kulturkafè-nettverket som bidrar i filmene.

Smittevernrådene

  • Vask hendene
  • Hold minst 1 meter avstand til all e andre enn de du bor sammen med
  • Vær hjemme hvis du føler seg syk – og test deg!  

For test – ring Koronasenteret på 69 38 11 08    

 

Les mer om koronasituasjonen i Fredrikstad

Sist oppdatert: 15. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.