Kulturskolen åpner med koronatiltak

Kulturskolen i Fredrikstad starter opp undervisningen i slutten av august. Rektor mener kunst og kultur kanskje er viktigere enn noen gang for de unge nå.(Foto: Espen Gresvik Schei)

– Vi tenker at kunst- og kulturfag er ekstra viktig for barn og unge nå, de får mulighet til å uttrykke seg, utvikle seg og å skape. På kulturskolen treffer andre i veldig kontrollerte rammer. Det er trygge voksne som legger til rette for et fellesskap innenfor smitteverntiltakene, sier rektor på Kulturskolen i Fredrikstad, John Einar Halvorsrød.

 

Da store deler av samfunnet ble stengt ned i mars, lukket også kulturskolen dørene. Mange elever fortsatte allikevel undervisningen digitalt gjennom nedstengingen.

 

Godt smittevern

 

Når undervisningen starter opp igjen fra 31. august, har kulturskolen åpnet dørene på Dokka 3 igjen og legger opp til trygge, fysiske møter mellom elever og lærere.

 

Halvorsrød forteller at som kommunal virksomhet står smittevernet høyt på kulturskolen. Alle våre lærere har fått god opplæring i hvordan de skal undervise med godt smittevern.

 

– Vi følger de ordinære smitteverntiltakene der elever, foresatte og ansatte må være nøye med hygiene, holde avstand og bli hjemme dersom de er syke eller har symptomer. Vi har økt hyppighet av renhold i våre lokaler. Vi har også gjort egne tiltak internt i vårt bygg, for å kunne holde god avstand og unngå trengsel. Vi har til enhver tid oppdaterte oppmøtelister, slik at det skal være enkelt å utføre smittesporing om nødvendig. Vi har egne stasjoner i bygget med desinfiserende midler og vasker av alt felles utstyr som er benyttet mellom hver elev, utdyper Halvorsrød.

 

Fortsatt ledige plasser

 

Kulturskolen, som er en del av Kulturetaten i Fredrikstad kommune, har fag innenfor musikk, dans, nysirkus, film og animasjon, og spillutvikling. Nytt i år er tilbudet Rett i band der elevene lærer grunnleggende ferdigheter på ulike instrumenter en ofte finner i et band, det er åpent for alle og ingen krav til at du kan spille et instrument fra før. Noen av tilbudene på kulturskolen er allerede fulle, men det er fortsatt ledige plasser på flere linjer.

 

– Det er spesielt på gruppetilbudene våre vi har ledige plasser på. Det er blant annet ledig på barnedans for 5-åringer, musikklek for 3-5 år og musikkmix for 6-8 år, så har vi ledig på hiphop, YouPop og film og video, sier Halvorsrød.

 

Det er også mulig å søke seg inn på venteliste på de andre tilbudene. Kulturskolen tar inn elever gjennom året hvis det skulle bli ledige plasser.

 

 

Sist oppdatert: 12. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.