Krisetid har gitt nye næringssamarbeid

Isolasjon og fysisk avstand har tvunget flere over i nye, digitale kanaler. For kommunene i Søndre-Viken har det resultert i et nytt arbeidsområde på nett der også næringsforeningene og Blender Collective SA samhandler direkte.

Næringssjef i Fredrikstad kommune Helge Hasvold


– Flere av oss har jobbet sammen i ulike grupperinger før, men det at alle kommunene i Søndre-Viken, næringsforeningene i regionen og Blender nå sitter sammen i ett rom, et virtuelt rom vel å merke, er helt nytt, og et direkte resultat av koronaviruset, sier næringssjef i Fredrikstad kommune, Helge Hasvold.

Tiltakene som er gjort for å bremse spredningen av det nye koronaviruset har gått hardt utover næringslivet. Redningspakker er lovet nasjonalt og lokalt har ordfører Jon-Ivar Nygård varslet at han vil be administrasjonen foreslå en egen Fredrikstad-pakke. Samtidig har behovet for informasjon og råd vært stort og det har vært viktig for kommunene å samle krefter og kunnskap. Næringsforeningene sitter tett på bedriftene og vet hvor skolen trykker, og derfor vært en viktig brikke i arbeidsrommet. De har også fått med seg Blender Collective som organiserer en rekke gründere.

– På vårt felles arbeidsområde kommuniserer vi oss imellom og deler informasjon. Når formannskapet i Fredrikstad nå har bestilt en sak om lokale tiltak overfor næringslivet, så vil vi benytte vår samlede kompetanse og kapasitet til å utarbeide forslag til slike tiltak, forteller Hasvold.

– Målet vårt nå har vært å sammen kunne samle god og relevant informasjon, samt koordinere aktiviteter. Og når vi nå har etablert dette arbeidsrommet er det helt sikkert et uendelig antall muligheter for samarbeid også når vi har kommet oss post-korona, fortsetter han.

 

Sist oppdatert: 23. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.